Betyder Notarie
Vad betyder Notarie? Här finner du 13 definitioner av Notarie. Du kan även lägga till betydelsen av Notarie själv

1

1   0

Notarie


Notarie – En notarie är en jurist som fullgör sin notariemeritering.
Källa: internetjuridik.com

2

1   0

Notarie


Jurist som fullgör notarietjänstgöring, så kallad notariemeritering. Fullgörs vanligtvis på tingsrätt eller förvaltningsrätt.
Källa: rattshjalp.se

3

1   0

Notarie


Notarie är en tjänstebenämning för olika rättsvårdande tjänstemän.
Källa: sv.wikipedia.org

4

1   0

Notarie


Notarie, äldre benämning på en juridiskt utbildad tjänsteman, vanligtvis något av en artighetstitel för en nybliven (ny utexaminerad) yngre jurist.
Källa: historiesajten.se

5

1   0

Notarie


Jurist som fullgör notarietjänstgöring, så kallad notariemeritering. Fullgörs vanligtvis på tingsrätt eller förvaltningsrätt.
Källa: hogstaforvaltningsdomstolen.se

6

1   0

Notarie


Jurist som fullgör notarietjänstgöring, så kallad notariemeritering. Fullgörs vanligtvis på tingsrätt eller förvaltningsrätt.
Källa: malmotingsratt.domstol.se

7

1   0

Notarie


En jurist som sitter bredvid domaren i rättssalen och för bland annat anteckningar om vad som sägs.
Källa: stodcentrumnordvast.se

8

1   0

Notarie


Tingsnotarie. Titel på person med jurist- eller jur. kand.-examen som fullgör tingstjänstgöring.
Källa: dokumera.se

9

1   0

Notarie


Titel på en jurist som under (normalt) två år efter avslutad examen tjänstgör på en tingsrätt eller länsrätt. Notariemeritering är ett formellt krav för den som vill bli åklagare, domare eller kronofogde.
Källa: aklagare.se

10

1   0

Notarie


Kuratelsmedlem som sitter på Facebook och trakasseras av tjänstemän. Känd från Facebook på Kalmar nation.
Källa: blekingska.se

11

1   0

Notarie


Titel på en jurist som under (normalt) två år efter avslutad examen tjänstgör på en tingsrätt eller länsrätt. Notariemeritering är ett formellt krav för den som vill bli åklagare, domare e [..]
Källa: alltomjuridik.se

12

0   0

Notarie


Jurist som fullgör notarietjänstgöring, så kallad notariemeritering. Fullgörs vanligtvis på tingsrätt eller förvaltningsrätt.
Källa: domstol.se

13

1   1

Notarie


Jurist som fullgör notarietjänstgöring, så kallad notariemeritering. Fullgörs vanligtvis på tingsrätt eller förvaltningsrätt.
Källa: forvaltningsrattenivaxjo.domstol.se

Lägg till betydelsen av Notarie
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Målsägandebiträde Offentlig försvarare >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse