Betyder Offset
Vad betyder Offset? Här finner du 21 definitioner av Offset. Du kan även lägga till betydelsen av Offset själv

1

1   0

Offset


Relativadress, förskjutning, en adresseringsteknik som ofta används internt i datorer och som innebär att adressen förskjuts med ett visst talvärde (alltid hexadecimalt angivet) från en utgångs [..]
Källa: itord.pagina.se

2

1   0

Offset


förskjutning
Källa: w3c.se

3

0   0

Offset


motvikt, tyngd som motverkar en annan kraft | sidoskott | sidogren, utlöpare | början | : | kompensera
Källa: sv.wiktionary.org

4

0   0

Offset


Litografisk tryckmetod, där överföringen av tryckbilden från offsetplåten sker indirekt via en gummiduk till pappret . Både tryckande och icke tryckande partier ligger i samma nivå på plåten genom offsetplåtens preparering har tryckande parti (via en fotokemisk process) gjorts färgmottaglig (oleofil) och vattenbortstötande (hydrofob), m [..]
Källa: pamedia.se

5

0   0

Offset


Dette er den mest vanlige trykkteknikken. Trykksakene blir til ved hjelp av plate-, gummi- og trykksylindre. Offset gir høy trykk-kvalitet.
Källa: kakibue.no

6

0   0

Offset


Offset kan syfta på: Offsettryck – en typ av tryckteknik Offset (signalförstärkning) – skillnader i elektroniska komponenter och kretsar
Källa: sv.wikipedia.org

7

0   0

Offset


Plantrykk eller litografisk trykkmetode hvor trykkbildet overføres via en sylinder bekledd med en spesiell gummiduk. Se litografi.
Källa: zum.no

8

0   0

Offset


Litografisk plantryckmetod där tryckplåten är preparerad så attfärggivande ytor gjorts färgmottagliga och vattenbortstötande och icke färggivande partier gjorts vattenmottagliga och färgbortstötande. Överföringen av tryckbilden från offsetplåten sker indirekt via en gummiduk till papperet. Se motsatsen Direktlito.
Källa: canon.se

9

0   0

Offset


Tryck med hjälp av plan plåt, försedd med text och illustrationer. Tryckplåten överför trycket till en cylinder, som i sin tur pressar det över på papper. Tryckmetoden används för reklamartiklar, broschyrer, årsredovisningar mm, och lämpar sig för både mindre och stora upplagor i alla format.
Källa: copyshop.nu

10

0   0

Offset


Tryckmetod där tryckfärgen överförs från tryckplåten till papperet via en gummiduk.
Källa: creando-training.se

11

0   0

Offset


Litografisk tryckmetod, där överföringen av tryckbilden från offsetplåten sker indirekt via en gummiduk till pappret . Både tryckande och icke tryckande partier ligger i samma nivå på plåten [..]
Källa: prinero.se

12

0   0

Offset


Förflyttning/Förskjutning Ett filter som flyttar en markering en angiven sträcka i vågrät eller lodrät riktning och lämnar ett tomt utrymme kvar på markeringens ursprungliga plats. Du
Källa: ekdahl.org

13

0   0

Offset


Den vanligaste trycktekniken för kvalitetstryck. Ombrytning
Källa: newprint.se

14

0   0

Offset


Ett mått på hur långt bakom hoseln (infästningen mellan klubbhuvud och skaft) som bladet på klubbhuvudet är positionerat. Mer offset gör det lättare att sluta bladet i träffen och motverka sl [..]
Källa: golf.se

15

0   0

Offset


Offset Via nätverket kan man oftast bara styra och kontrollera en projektor. Med hjälp av RJ45-gränssnittet får man möjlighet att styra fler. Detta med hjälp av en programvara som medföljer fr [..]
Källa: projektorshop24.se

16

0   0

Offset


Benämning på hur mycket klubbhuvudet sitter bakom skaftet. Mer offset innebär mindre risk för en slice.
Källa: golfprylar.nu

17

0   0

Offset


Dette er den mest vanlige trykkteknikken. Trykksakene blir til ved hjelp av plate-, gummi- og trykksylindre. Offset gir høy trykk-kvalitet.
Källa: kakibue.no

18

0   0

Offset


Plantrykk eller litografisk trykkmetode hvor trykkbildet overføres via en sylinder bekledd med en spesiell gummiduk. Se litografi.
Källa: zum.no

19

0   0

Offset


Plantryckmetod där text och bild överförs via en tryckplåt till en gummicylinder som lämnar avtryck på pappret.
Källa: forsvarsforbundet.se

20

0   0

Offset


(Eller Image Offset.) Detta är förmågan mätt i procent hur långt ifrån linsens centrum som en projektor kastar bilden på en duk. Bildens ”offset” är således avståndet mellan linsens cent [..]
Källa: cinecracy.wordpress.com

21

0   0

Offset


Förflyttning
Källa: photoshopguiden.com


Lägg till betydelsen av Offset
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< LFE RGB >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse