Betyder RGB
Vad betyder RGB? Här finner du 45 definitioner av RGB. Du kan även lägga till betydelsen av RGB själv

1

0   0

RGB


Förkortning av Red, Green, Blue [röd, grön, blå]; de additiva grundfärgerna.
Källa: tidningenfoto.se

2

1   1

RGB


Kulörsystem som används i t ex bildskärmar och digitalkameror.
Källa: holmbergs.com

3

1   1

RGB


Står för röd, grön, blå. Kulörsystem som exempelvis används i bildskärmar.
Källa: dixa.se

4

1   1

RGB


Färgsystem som används inom video- och bildskärmsteknik och som baseras på det additiva färgsystemets färger röd, grön och blå. Innan filmer för tryckning kan köras ut, måste eventuella RGB-färger omvandlas till CMYK-färger.
Källa: pamedia.se

5

1   1

RGB


Kameraet kan bare fange opp gråtoner, men ved hjelp av et RGB-filter - rød, grønn og blå (grunnfargene) - kan det komme farger på bildet. Det er en prosess der man blander rød, grønn og blå for å skape mange av fargene i det normale fargespekteret tor tv-apparater, digitalkameraer og dataskjermer. Det blir hele tiden slått av og på for d [..]
Källa: foto-hobbyistene.org

6

1   1

RGB


Röd, Grön, Blå. De tre grundfärgerna som bildskärmen använder för att få fram bilder. Ju starkare färgerna lyser desto ljusare blir det (kallas additativa) till skillnad från färgsystemet CMYK som används vid tryck där färgerna bara blir mörkare ju mer färg som kommer till (kallas subraktiva).
Källa: bosonsbyra.se

7

1   1

RGB


 (Rot, Gelb & Blau) - fargesystem bygget for elektronisk publisering.
Källa: kakibue.no

8

1   1

RGB


RGB är en förkortning för färgerna rött, grönt och blått, vilka används som grundfärger i additiv färgblandning. Beroende på vilken röd, grön respektive blå färg man väljer kan man ska [..]
Källa: sv.wikipedia.org

9

1   1

RGB


Röd, Grön och Blå. Additivt kulörsystem som används i exempelvis bildskärm och scannrar.
Källa: mediagraphic.se

10

1   1

RGB


Förkortning för de tre grundfärgerna röd, grön och blå som är basen för alla andra färger i en bild. Används för att beskriva överföringen av bilden mellan två apparater och betyder att [..]
Källa: component.se

11

1   1

RGB


Red Green Blue. Fargemodell som brukes ved additiv fargeblanding.
Källa: zum.no

12

1   1

RGB


RGB är en mycket bra standard för överföring av analog bild mellan till exempel en TV och en video. Överföringen kan göras i till exempel en S-videokabel. Bildinformationen är uppdelad i tre k [..]
Källa: ellos.se

13

1   1

RGB


Förkortning för Röd, Grön och Blå i det additiva färgsystemet. Används inom bl a bildskärmsteknik.
Källa: canon.se

14

0   0

RGB


(Rött Grönt Blått) Beteckning för de grundläggande färgerna i vårt TV-system
Källa: brl.se

15

0   0

RGB


Det står för Rött, Grönt och Blått. RGBs system används på skärmar, digitalkameror och scannar. Inte lämpligt för tryck.
Källa: copyshop.nu

16

0   0

RGB


Rött, grönt och blått. Kulörsystem som används i exempelvis bildskärmar och scannrar.
Källa: screenbolaget.se

17

0   0

RGB


Rött, grönt och blått. Alla TV-bilder är uppbyggda av dessa grundfärger. LCD-TV-apparater och projektorer använder motsvarande färgfilter, plasmaenheter har fosforutrymmen eller punkter för dessa färger. Från dem komponeras andra kombinationsfärger. En RGB-signal transporterar bildinformationen via tre parallella kablar. Eftersom den hä [..]
Källa: sharp.se

18

0   0

RGB


RGB kallas för additivt kulörsystem och används i exempelvis skärmar och scannrar. Färgen byggs upp av ljuskällorna RGB, röd, grön och blå. Om alla ljuskällor är 100% påslagna får man en [..]
Källa: fickla.se

19

0   0

RGB


Benämning på det färgsystem som används i TV och dataskärmar. (R står för Red, G för Green,B för Blue)
Källa: creando-training.se

20

0   0

RGB


Förkortning för röd-grönt-blått. Inom ljustekniken baseras RGB-färgblandningen på den additiva färgsyntesen för att alstra ljus i olika färger.
Källa: erco.com

21

0   0

RGB


Färgsystem som används inom video- och bildskärmsteknik och som baseras på det additiva färgsystemets färger röd, grön och blå. Innan filmer för tryckning kan köras ut, måste eventuella RG [..]
Källa: prinero.se

22

0   0

RGB


RGB är ett exempel på en färgrymd där man använder ett Rött, Grönt och Blått ljus för att skapa färgnyanser på en bildskärm.
Källa: textorama.se

23

0   0

RGB


Förkortning för färgerna rött, grönt och blått, vilka används som grundfärger i additiv färgblandning. RGB och additiv färgblandning används i blandning av emitterat ljus, som i bildskärmar, katodstrålerör och strålkastarljus. En praktisk användning av additiv färgblandning är så kallade HTML-färger ("webbfärger"), d [..]
Källa: tryckfolket.se

24

0   0

RGB


(Red Green Blue) Ett sätt att välja en specifik färg.
Källa: ubbis.se

25

0   0

RGB


(Red Blue Green) Ett färgangivningssystem framför allt avsett för bildskärmar.
Källa: twinengine.se

26

0   0

RGB


Rött, grönt, blått. De tre primärfärgerna, som används för att visa färg på en datorskärm eller tv.
Källa: help.adobe.com

27

0   0

RGB


Är ett additivt kulörsystem. Genom att addera de tre grundkulörerna Red, Green, Blue i RGB-systemet ger dessa upphov till nya nyanser och kulörer. RGB är den kulörrymd som exempelvis används för återgivning av kulörer i bildskärmar.
Källa: cela.nu

28

0   0

RGB


RGB är en färgmodell för t.ex bildskärmar med additiv färgblandning där primärfärgerna är Röd, Grön och Blå.
Källa: spitfire.se

29

0   0

RGB


Förkortning för de tre färgerna Röd, Grön och Blå som används för att blanda fram alla möjliga färger i bildskärmar, bildläsare och digitalkameror.
Källa: programsupport.se

30

0   0

RGB


Förkortningen står för "Red, Green, Blue" och anspelar på de additiva färger som utgör grunden för det färgspektrum vi kan se. RGB räknas som högsta möjliga kvalitet inom analog signaltransport! Det tveklöst bästa sättet kallas "RGB-HV" som står för att alla tre färger skickas separerade (RGB) me [..]
Källa: bigscreen.se

31

0   0

RGB


Rött, Grönt, Blått. Additivt kulörsystem som används i exempelvis bildskärmar och scannrar.
Källa: onedigitaltryck.se

32

0   0

RGB


Färgsystem för bildskärmar. R=röd, G=grön och B=blå.
Källa: editabobergs.se

33

0   0

RGB


Står för Red (röd), Green (grön) och Blue (blå). Kallas även för sekundärfärgerna till skillnad från cyan, magenta och yellow.
Källa: tryckerier.info

34

0   0

RGB


är ett färgsystem och står för Röd, Grön, Blå.  Det är dessa färger som används när datorns skärm återger färger. En färg återges i värdena 0-255. 
Källa: lrf.se

35

0   0

RGB


Färgrymd där man använder ett Rött, Grönt och Blått ljus för att skapa färgnyanser på en bildskärm.
Källa: skilltryck.se

36

0   0

RGB


Kameraet kan bare fange opp gråtoner, men ved hjelp av et RGB-filter - rød, grønn og blå (grunnfargene) - kan det komme farger på bildet. Det er en prosess der man blander rød, grønn og blå for å skape mange av fargene i det normale fargespekteret tor tv-apparater, digitalkameraer og dataskjermer. Det blir hele tiden slått av og på for d [..]
Källa: foto-hobbyistene.org

37

0   0

RGB


 (Rot, Gelb & Blau) - fargesystem bygget for elektronisk publisering.
Källa: kakibue.no

38

0   0

RGB


Red Green Blue. Fargemodell som brukes ved additiv fargeblanding.
Källa: zum.no

39

0   0

RGB


Står för Röd, Grön och Blå. Det är dessa färger som bildskärmar använder sig av för att återge färger. Eftersom RGB endast är ett system för att visa bilder på bildskärm måste bilder [..]
Källa: pgm.dev.westbahr.com

40

0   0

RGB


Färgkod för visning på skärm. Red, Green, Blue. 0- 255.
Källa: forsvarsforbundet.se

41

0   0

RGB


Dessa bokstäver står för Röd, Grön och Blå och är de tre färger som lättast uppfattas av det mänskliga ögat. Det är också de färger som är de grundläggande byggstenarna för all video- [..]
Källa: cinecracy.wordpress.com

42

0   0

RGB


(Red, Green, Blue) Färgsystem för att återge färger på bildskärmar.
Källa: rktryck.se

43

0   0

RGB


Rött, Grönt, Blått. Färgsystem som används i skärmar och scanners. Bilder som är sparade i detta färgläge kan ej separeras och därför ej heller tryckas. Som utskrift fungerar det men enheten som det skrivs ut på tolkar om RBG till CMYK vilket inte alltid blir rätt.
Källa: tuppreklam.se

44

0   1

RGB


''förkortning för färgerna'' '''r'''ött, '''g'''rönt ''och'' '''b'''lått | ''förkortning för färgerna'' '''r'''ed (rött), '''g'''reen (grönt) ''och'' '''b'''lue (blått)
Källa: sv.wiktionary.org

45

0   1

RGB


Förkortning av de additiva grundfärgerna: Röd, Grön och Blå. Man brukar prata om olika färgrymder och två vanliga är sRGB och Adobe RGB. Den senare har en större färgrymd, dvs den innehålle [..]
Källa: cyberphoto.se


Lägg till betydelsen av RGB
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Offset PATTERNED PAPER >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse