Betyder RÖTNING
Vad betyder RÖTNING? Här finner du 16 definitioner av RÖTNING. Du kan även lägga till betydelsen av RÖTNING själv

1

2   0

RÖTNING


Anaerob (syrefri) behandlingsmetod för bioavfall där biogas bildas och bioavfallet omvandlas till biogödsel (jämför kompostering)
Källa: avfallsverige.se

2

1   0

RÖTNING


Anaerob (syrefri) behandlingsmetod för bioavfall där biogas bildas (jämför kompostering)
Källa: sopor.nu

3

1   0

RÖTNING


Avloppsslam från reningsverk måste behandlas på olika sätt (förtjockning, stabilisering och avvattning). Rötning är ett sätt att stabilisera slammet, vilket minskar risken för att det skall l [..]
Källa: havochvatten.se

4

1   0

RÖTNING


Rötning eller metanbildning innebär att i syrefri miljö,anaerob, en biologisk nedbrytning av organiskt material sker. Rötningens mekanism består av att anaeroba organismer med tillgång till meta [..]
Källa: sv.wikipedia.org

5

1   0

RÖTNING


Rötning är en biologisk nedbrytningsprocess där organiskt material bryts ner under syrefria förhållanden. Nedbrytningen sker naturligt med hjälp av olika mikroorganismer och under nedbrytningspr [..]
Källa: jordbruksverket.se

6

1   0

RÖTNING


Styrd biologisk nedbrytning under anaeroba förhållanden, varvid organiskt material omvandlas utan luftomsättning i vattenfyllda porer under bildning av illaluktande ämnen som vissa kolväten, ammoniak och vätesulfid.
Källa: nyteknik.se

7

1   0

RÖTNING


Styrd biologisk nedbrytning under anaeroba förhållanden, varvid organiskt material omvandlas utan luftomsättning i vattenfyllda porer under bildning av illaluktande ämnen som viss kolväten, ammon [..]
Källa: energikunskap.se

8

1   0

RÖTNING


Anaerob (syrefri) behandlingsmetod för bioavfall där biogas bildas (jämför kompostering).
Källa: upplands-bro.se

9

1   0

RÖTNING


Vid rötning bryts avfall från växt- och djurriket ner av bakterier och mikroorganismer i en miljö utan syre. Det bildas då biogas som bl a innehåller metan. Gasen kan användas för uppvärmning [..]
Källa: atervinningscentralen.se

10

1   0

RÖTNING


Nedbrytning av organiskt material i syrefri miljö. I processen bildas biogas.
Källa: miljobarometern.helsingborg.se

11

1   0

RÖTNING


Biologisk behandlingsmetod som innebär nedbrytning av biologiskt lättnedbrytbart avfall utan närvaro av syre. Humus, näringsämnen och energi i form av rötgas eller biogas återvinns
Källa: oneplanet.se

12

1   0

RÖTNING


Avloppsslam från reningsverk måste behandlas på olika sätt (förtjockning, stabilisering och avvattning). Rötning är ett sätt att stabilisera slammet, vilket minskar risken för att det skall l [..]
Källa: projektwebbar.lansstyrelsen.se

13

1   0

RÖTNING


metod att med hjälp av bakterier och mikroorganismer i syrefri miljö bryta ner avfall från djur- och växtriket. Vid rötning bildas så kallad biogas innehållande bland annat metangas, som kan an [..]
Källa: vontroil.com

14

1   0

RÖTNING


Nedbrytning av organiskt material i syrefri miljö. I processen bildas biogas.
Källa: miljobarometern.stockholm.se

15

0   0

RÖTNING


Biologisk behandlingsmetod där organiskt material bryts ner anaerobt (utan tillgång till syre). Vid processen bildas biogas. 
Källa: vmab.se

16

0   0

RÖTNING


Process varvid mikrober utan lufttillträde bryter ner organiskt material. Vid rötning bildas bl.a. metan, men gasen innehåller också andra ämnen.
Källa: sgc.se


Lägg till betydelsen av RÖTNING
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< PRODUCENTANSVAR SLAGG >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse