Betyder Radioaktivitet
Vad betyder Radioaktivitet? Här finner du 9 definitioner av Radioaktivitet. Du kan även lägga till betydelsen av Radioaktivitet själv

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Radioaktivitet


Egenskap hos vissa nuklider att spontant utsända partiklar från atomkärnan och i samband därmed ofta gammastrålning, att utsända röntgenstrålning efter elektroninfångning eller att undergå spontan klyvning
Källa: nyteknik.se (offline)

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Radioaktivitet


Spontant sönderfall av instabila atomkärnor.
Källa: energikunskap.se

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Radioaktivitet


Ett fysikaliskt fenomen när atomkärnor spontant sönderfaller i mindre delar samtidigt som de avger joniserande strålning.
Källa: miljoportalen.se

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Radioaktivitet


uppstår när atomkärnor under sitt sönderfall omvandlas till dotterkärnor medan de sänder joniserande strålning. Radioaktiviteten mäts i antalet sönderfall per sekund och betecknas Bq (becquerel). Själ [..]
Källa: vontroil.com

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Radioaktivitet


Egenskapen hos vissa ämnen att spontant utsända joniserande strålning.
Källa: radontjanstmalardalen.se

6

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Radioaktivitet


En del ämnen är radioaktiva, det betyder att de ger ifrån sig farlig strålning. Det är atomerna hos de radioaktiva ämnena som skickar ut radioaktiv strålning när de faller i sönder. Det finns tre olika sorters radioaktiv strålning, alfa, beta och gamma strålning. Alla tre är olika starka, stora m.m. Det var Henri Becquerel som först hittade naturli [..]
Källa: skolarbete.nu (offline)

7

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Radioaktivitet


En egenskap hos ett ämne som innebär att det kan sända ut joniserande strålning.
Källa: stralsakerhetsmyndigheten.se (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Radioaktivitet


Radioaktivitet är ett fysikaliskt fenomen när atomkärnor spontant omvandlas till andra typer av kärnor, samtidigt som de avger joniserande strålning.
Källa: sv.wikipedia.org

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Radioaktivitet


Radioaktivitet är ett fysikaliskt fenomen när atomkärnor spontant omvandlas till andra typer av kärnor, samtidigt som de avger joniserande strålning.
Källa: sv.wikipedia.org

<< PWR Radioaktiva ämnen >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse