Betyder Radioaktivitet
Vad betyder Radioaktivitet? Här finner du 9 definitioner av Radioaktivitet. Du kan även lägga till betydelsen av Radioaktivitet själv

1

1   0

Radioaktivitet


Egenskap hos vissa nuklider att spontant utsända partiklar från atomkärnan och i samband därmed ofta gammastrålning, att utsända röntgenstrålning efter elektroninfångning eller att undergå spontan klyvning
Källa: nyteknik.se

2

1   0

Radioaktivitet


Spontant sönderfall av instabila atomkärnor.
Källa: energikunskap.se

3

1   0

Radioaktivitet


Ett fysikaliskt fenomen när atomkärnor spontant sönderfaller i mindre delar samtidigt som de avger joniserande strålning.
Källa: miljoportalen.se

4

1   0

Radioaktivitet


uppstår när atomkärnor under sitt sönderfall omvandlas till dotterkärnor medan de sänder joniserande strålning. Radioaktiviteten mäts i antalet sönderfall per sekund och betecknas Bq (becquer [..]
Källa: vontroil.com

5

1   0

Radioaktivitet


Egenskapen hos vissa ämnen att spontant utsända joniserande strålning.
Källa: radontjanstmalardalen.se

6

1   0

Radioaktivitet


En del ämnen är radioaktiva, det betyder att de ger ifrån sig farlig strålning. Det är atomerna hos de radioaktiva ämnena som skickar ut radioaktiv strålning när de faller i sönder. Det finns [..]
Källa: skolarbete.nu

7

1   1

Radioaktivitet


En egenskap hos ett ämne som innebär att det kan sända ut joniserande strålning.
Källa: stralsakerhetsmyndigheten.se

8

0   0

Radioaktivitet


Radioaktivitet är ett fysikaliskt fenomen när atomkärnor spontant omvandlas till andra typer av kärnor, samtidigt som de avger joniserande strålning.
Källa: sv.wikipedia.org

9

0   0

Radioaktivitet


Radioaktivitet är ett fysikaliskt fenomen när atomkärnor spontant omvandlas till andra typer av kärnor, samtidigt som de avger joniserande strålning.
Källa: sv.wikipedia.org


Lägg till betydelsen av Radioaktivitet
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< PWR Radioaktiva ämnen >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse