Betyder Reell kompetens
Vad betyder Reell kompetens? Här finner du 7 definitioner av Reell kompetens. Du kan även lägga till betydelsen av Reell kompetens själv

1

1   0

Reell kompetens


Är kunskaper och kompetenser som du skaffat dig utanför det formella utbildningssystemet, såsom arbetsliv, kursverksamhet, föreningsliv eller längre utlandsvistelser. Du kan åberopa reell kompet [..]
Källa: gih.se

2

1   0

Reell kompetens


Grundläggande eller särskild behörighet till en utbildning förvärvad på annat sätt än genom den tidigare gymnasie- eller högskoleutbildning som är formellt förkunskapskrav.
Källa: mp.uu.se

3

0   0

Reell kompetens


Du kan räknas som behörig trots att du inte uppfyller de formella behörighetskraven (exempelvis betyg och provresultat). Högskolan kan utifrån dina tidigare kunskaper och erfarenheter bedöma om du klarar av utbildningen. Det är denna typ av kunskaper och erfarenheter som kallas reell kompetens.
Källa: epitest.his.se

4

0   0

Reell kompetens


Reell kompetens kan handla om kunskaper och erfarenheter du fått från till exempel arbetsliv, föreningsliv, längre utlandsvistelser eller från olika kurser du har läst. För att ansöka om reell [..]
Källa: antagning.se

5

0   0

Reell kompetens


prior learning
Källa: uhr.se

6

0   0

Reell kompetens


Saknar du formell behörighet kan du låta värdera inte bara dina skolkunskaper utan alla betydelsefulla kunskaper och erfarenheter för en bedömning om din totala kompetens ger dig möjlighet att klara av den högskoleutbildning du vill gå.
Källa: umu.se

7

0   0

Reell kompetens


Form av förkunskaper motsvarande grundläggande eller särskild behörighet som innebär att sökanden har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Kan vara andra förkunskaper än studier.
Källa: hkr.se


Lägg till betydelsen av Reell kompetens
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Bustier Bystinsnitt >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse