Betyder adr
Vad betyder adr? Här finner du 19 definitioner av adr. Du kan även lägga till betydelsen av adr själv

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

adr


American Depositary Receipts. Företag som har inregistrerade aktier för handel på en amerikansk börs eller marknadsplats.
Källa: etfsverige.se

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

adr


''variant av'' adr.
Källa: sv.wiktionary.org

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

adr


''förkortning för'' adress | ''förkortning för'' adressat
Källa: sv.wiktionary.org

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

adr


American Depository Receipts är värdepapper som handlas på amerikanska börser som ett substitut för företagets egna aktier. Det ger finansiella rättigheter till ett givet förhandsbestämt antal aktier i ett icke-amerikanskt bolag.
Källa: skagenfonder.se

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

adr


ADR är ett Europa-gemensamt regelverk för transport av farligt gods på landsväg.
Källa: internetjuridik.com

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

adr


American Depository Receipts er verdipapirer som handles på amerikanske børser som et substitutt for selskapets egne askjer. De gir finansielle rettigheter til et gitt forhåndsbestemt antall aksjer i [..]
Källa: skagenfondene.no

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

adr


europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route)
Källa: publications.europa.eu

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

adr


ADR är ett Europa-gemensamt regelverk för transport av farligt gods på väg. Den svenska versionen av regelverket heter ADR-S och ges ut av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Innan MSB [..]
Källa: sv.wikipedia.org

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

adr


ADR är en europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på väg. Det är en förkortning av Accord européen rélatif au transport international des marchandises dangereuses par route.
Källa: expressdelivery.se

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

adr


American Depository Receipts - amerikanska depåbevis. En Husqvarna-ADR motsvarar två Husqvarna B-aktie. Depåbevisen handlas på OTC-marknaden i USA.
Källa: husqvarnagroup.com

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

adr


Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg. På engelska "European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road". På franska "Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route".
Källa: autotech.fmgateway.com

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

adr


European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods. Gemensamt regelverk för EU för transport av farligt gods.    
Källa: kemdok.se

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

adr


See Alternative Dispute Resolution.
Källa: eurid.eu

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

adr


1. American Depositary Receipt, ett depåbevis som är en del av en metod för att kunna handla icke-amerikanska aktier på den amerikanska börsen. 2. Ett europa-gemensamt regelverk för transport av farli [..]
Källa: dokumera.se

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

adr


Europeisk överenskommelse om regler för vägtransporter av farligt gods.
Källa: faktasamlingcbrn.foi.se

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

adr


American Depository Receipts er verdipapirer som handles på amerikanske børser som et substitutt for selskapets egne askjer. De gir finansielle rettigheter til et gitt forhåndsbestemt antall aksjer i [..]
Källa: skagenfondene.no

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

adr


 Välj en månatlig  automatisk leverans av produkter från NSE eller donera månadsvis  till Nourish the Children®   så belönas  du för din lojalitet.
Källa: nsedreams.com

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

adr


Adresserad direktreklam. Reklam som distribueras med individualiserad adress. Volymer för ADR ingår i data för brevvolymer.
Källa: postnord.com

19

0 Thumbs up   2 Thumbs down

adr


Alternative Dispute Resolution, alternativ tvistelösning eller alternativ konfliktlösning. Begreppet står för ett antal tekniker som syftar till att lösa konflikter mellan människor och mellan företag [..]
Källa: alltomjuridik.se

<< ist f kommunicerande >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse