Betyder konvergens
Vad betyder konvergens? Här finner du 17 definitioner av konvergens. Du kan även lägga till betydelsen av konvergens själv

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

konvergens


principen att en följd av element konvergerar, det vill säga närmar sig ett gemensamt 'mål' | : | : | :
Källa: sv.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

konvergens


Konvergens kan syfta på: Konvergens (matematik) – en egenskap hos vissa följder Absolutkonvergens – en matematisk definition angående seriers konvergens Svag konvergens – ett matematiskt begrepp i fu [..]
Källa: sv.wikipedia.org

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

konvergens


Konvergens är inom matematik en egenskap hos vissa följder, det vill säga sekvenser av objekt x i {\displa [..]
Källa: sv.wikipedia.org

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

konvergens


Inom filosofin är konvergens främst förknippat med Hans Larsson och dennes konvergenstanke. Denna teori innebär att till synes motstridiga åsikter egentligen är mera lika varandra än olika, och att id [..]
Källa: sv.wikipedia.org

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

konvergens


Konvergens i en relation är enligt vissa uppfattningar fenomenet att när personer har levt med varandra tillräckligt länge kommer deras handlingar, tänkande och framträdande att likriktas i takt med a [..]
Källa: sv.wikipedia.org

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

konvergens


Konvergens är när några ting konvergerar, dvs. strålar samman, löper ihop, närmar sig varandra. Motsatsen är divergens. Konvergens behandlas även inom CRT-skärmarans värld, där man låter de tre färger [..]
Källa: component.se

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

konvergens


blickens inåtriktning vid seende på nära håll.
Källa: medicinskordbok.se

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

konvergens


ihopgående, närmande. Att konvergera: att närma sig varandra, vara riktade mot samma punkt.
Källa: krigsmaskinen.se

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

konvergens


Utveckling mot att klart avgränsade skillnader försvinner mellan datateknik, telekommunikation och övrig kommunikation samt tjänster som tillhandahålls genom dem Termen konvergens används till exempel för att beskriva att teknik och tjänster likriktas i fasta nät och mobilnät.
Källa: nyteknik.se (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

konvergens


Konvergens är när några ting konvergerar, dvs. strålar samman, löper ihop, närmar sig varandra. Motsatsen är divergens. Konvergens behandlas även inom CRT-skärmarans värld, där man låter de tre färger [..]
Källa: basicsafe.com

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

konvergens


Vid perfekt konvergens visas alla tre färgerna rött, grönt och blått med exakt överensstämmelse. Den här inställningen är bara nödvändig om du använder en TV-apparat, projektor eller bakprojektor med rör.
Källa: sharp.se (offline)

12

1 Thumbs up   1 Thumbs down

konvergens


Närmande från olika håll till ett visst värde, mot ett visst mål eller liknande.
Källa: infopress.se (offline)

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

konvergens


En bild uppbyggd av additiva RGB-färger måste passas in på varandra både geometriskt och intensitetsmässigt för att kunna återge alla färger korrekt och utan konturskuggor.
Källa: bigscreen.se (offline)

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

konvergens


närmande eller upphämtning. Motsatsen är divergens.
Källa: myntkabinettet.se (offline)

15

0 Thumbs up   1 Thumbs down

konvergens


Konvergens är inom geologi när två kontinenter av kontinentaldriften pressas samman och är av samma tyngd pressas jordskorpan och sedimentet samman och bildar veck i jordytan. Bergskedjorna Himalaya o [..]
Källa: sv.wikipedia.org

16

0 Thumbs up   1 Thumbs down

konvergens


Ordklass substantiv ● det att vara konvergent Bruklighet speciellt matematik ● speciellt även ekonomi, särskilt i EU-sammanhang om utjämning av skillnader mellan de olika ländernas ekonomier
Källa: ordbok.mkforlag.com

17

1 Thumbs up   3 Thumbs down

konvergens


samarbete av ögonmuskler inåt för att nå samma fixationspunkt
Källa: oftalmologi.se (offline)

<< divergent kommutera >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse