Betyder landsting
Vad betyder landsting? Här finner du 12 definitioner av landsting. Du kan även lägga till betydelsen av landsting själv

1

1   1

landsting


sekundärkommun som har hand om den kommunala självstyrelsen i ett län | parlamentet på Åland | en av danska riksdagens två kammare | ting som gäller för ett helt landskap | parlamentet p [..]
Källa: sv.wiktionary.org

2

0   1

landsting


Sammanslagning av kommunerna i ett län med främsta uppgift att sköta hälso- och sjukvården.
Källa: lartecken.se

3

0   1

landsting


Landsting eller landstinget kan syfta på Sveriges landsting – regionala självstyrande enheter som infördes genom 1862 års kommunalreform i Sverige Grönlands landsting – parlamentet i Grönlan [..]
Källa: sv.wikipedia.org

4

0   1

landsting


Sekundärkommun, det vill säga ett antal kommuner som slagits samman för att samsas om funktioner så som sjukvård, utbildning, trafik eller liknande. Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geo [..]
Källa: urbanutveckling.se

5

0   1

landsting


county council
Källa: slaktdata.org

6

0   1

landsting


Organ som utövar landstingskommuns beslutanderätt. Varje län utgör som regel ett landstingsområde. Vissa landsting kallas regioner.
Källa: val.se

7

0   1

landsting


Ordklass substantiv ● beslutande församling i sjukvårdsfrågor, vanligen i ett län
Källa: ordbok.mkforlag.com

8

0   1

landsting


Det geografiska område i varje län, där landstingsfullmäktige beslutar men landstingsstyrelsen är det verkställande organet. Sverige har 20 landsting, ett i varje län. Landstingen har kommunal [..]
Källa: dokumera.se

9

0   1

landsting


i varje län i Sverige finns ett landsting som styrs av valda politiker. Landstingen ansvarar framför allt för sjukvård, tandvård, lokaltrafik och vissa kulturfrågor.
Källa: barnombudsmannen.se

10

0   2

landsting


county council
Källa: osterlen.com

11

0   2

landsting


Landsting eller landstinget kan syfta på Sveriges landsting – regionala självstyrande enheter som infördes genom 1862 års kommunalreform i Sverige Grönlands landsting – parlamentet i Grönlan [..]
Källa: sv.wikipedia.org

12

0   2

landsting


Se Landstinget (olika betydelser) för andra landsting. Landsting eller landskapsting kallades ett ting för ett helt landskap (kan jämföras med ett så kallat allting). På dem handhades, under den [..]
Källa: sv.wikipedia.org

Lägg till betydelsen av landsting
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< föredrag sekundärkommun >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse