Betyder landsting
Vad betyder landsting? Här finner du 12 definitioner av landsting. Du kan även lägga till betydelsen av landsting själv

1

1   1

landsting


sekundärkommun som har hand om den kommunala självstyrelsen i ett län | parlamentet på Åland | en av danska riksdagens två kammare | ting som gäller för ett helt landskap | parlamentet på Grönlan [..]
Källa: sv.wiktionary.org

2

0   1

landsting


Sammanslagning av kommunerna i ett län med främsta uppgift att sköta hälso- och sjukvården.
Källa: lartecken.se

3

0   1

landsting


Landsting eller landstinget kan syfta på Sveriges landsting – regionala självstyrande enheter som infördes genom 1862 års kommunalreform i Sverige Grönlands landsting – parlamentet i Grönland Landstin [..]
Källa: sv.wikipedia.org

4

0   1

landsting


Sekundärkommun, det vill säga ett antal kommuner som slagits samman för att samsas om funktioner så som sjukvård, utbildning, trafik eller liknande. Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska [..]
Källa: urbanutveckling.se

5

0   1

landsting


county council
Källa: slaktdata.org

6

0   1

landsting


Organ som utövar landstingskommuns beslutanderätt. Varje län utgör som regel ett landstingsområde. Vissa landsting kallas regioner.
Källa: val.se

7

0   1

landsting


Ordklass substantiv ● beslutande församling i sjukvårdsfrågor, vanligen i ett län
Källa: ordbok.mkforlag.com

8

0   1

landsting


Det geografiska område i varje län, där landstingsfullmäktige beslutar men landstingsstyrelsen är det verkställande organet. Sverige har 20 landsting, ett i varje län. Landstingen har kommunal beskatt [..]
Källa: dokumera.se

9

0   1

landsting


i varje län i Sverige finns ett landsting som styrs av valda politiker. Landstingen ansvarar framför allt för sjukvård, tandvård, lokaltrafik och vissa kulturfrågor.
Källa: barnombudsmannen.se

10

0   2

landsting


county council
Källa: osterlen.com

11

0   2

landsting


Landsting eller landstinget kan syfta på Sveriges landsting – regionala självstyrande enheter som infördes genom 1862 års kommunalreform i Sverige Grönlands landsting – parlamentet i Grönland Landstin [..]
Källa: sv.wikipedia.org

12

0   2

landsting


Se Landstinget (olika betydelser) för andra landsting. Landsting eller landskapsting kallades ett ting för ett helt landskap (kan jämföras med ett så kallat allting). På dem handhades, under den tid d [..]
Källa: sv.wikipedia.org

Lägg till betydelsen av landsting
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< föredrag sekundärkommun >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse