Betyder makt
Vad betyder makt? Här finner du 14 definitioner av makt. Du kan även lägga till betydelsen av makt själv

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

makt


det att kunna bestämma över något | :''Statsministern har ganska mycket '''makt'''.'' | det att kunna bestämma över andra | :''Avdelningschefen hade mer '''makt''' än enhetscheferna.'' | :''Eftersom ' [..]
Källa: sv.wiktionary.org

2

2 Thumbs up   0 Thumbs down

makt


Det finns många olika definitioner och innebörder av maktbegreppet. En beröringspunkt brukar dock vara att makt innebär att det finns möjlighet för aktörer att påverka. Det handlar både om den enskilde individens förmåga till handling och påverkan i vardagen och om vilken möjlighet som olika aktörer har att påverka andra aktörer på samhällsnivå. De [..]
Källa: lansstyrelsen.se

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

makt


Makt, inom samhällsvetenskapen avser antingen handling, det vill säga maktutövning, eller förmåga, det vill säga maktresurser. Makt utövas när en aktör A får en aktör B att handla enligt A:s vilja, även om handlingen strider mot B:s vilja eller intressen. Grunden för A:s förmåga att utöva makt utgörs av maktresurser, med vilka A kan belöna eller be [..]
Källa: genus.se

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

makt


En "makt" kan även syfta på en suverän stat. Makt är ett sociologiskt, teologiskt, organisationsteoriskt och filosofiskt begrepp som beskriver förmågan att driva igenom sin vilja trots mots [..]
Källa: sv.wikipedia.org

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

makt


Makt kan vara: Makt, som i möjligheten att genomföra vilja eller fatta ett beslut Suverän stat, som i främmande makt
Källa: sv.wikipedia.org

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

makt


rör människors handlingsutrymme och kan i vardagliga termer beskrivas som en persons förut­sättningar och möjligheter att påverka, vara delaktig i och ha inflytande över sin egen livs­situation och sin omgivning samt ta del av samhällets resurser.
Källa: barniregnbagsfamiljer.se

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

makt


Makt avser antingen handling, det vill säga maktutövning, eller förmåga, det vill säga maktresurser. Makt utövas när A får B att handla enligt A:s vilja, även om handlingen strider mot B:s vilja eller intressen. Grunden för A:s förmåga att utöva makt utgörs av maktresurser, med vilka A kan belöna eller bestraffa B. Exempelvis genom våld, ekonomiska [..]
Källa: jamstall.nu

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

makt


Att efter egen vilja kunna fatta beslut som sedan också verkställs. Makt är ett relativt begrepp som förutsätter ett minimum av två parter; en part som begär något, och en part som uppfyller denna begäran och premissen för att första parten ska ha makt är att den andra parten är beroende av den första. När det gäller jämställdhet råder maktförhålla [..]
Källa: skogssverige.se

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

makt


inflytande
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

makt


överhet
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

makt


Exploatering och ägande handlar om maktförhållande, i egendomsfallet makt att utesluta andra från det ägaren äger. Men frågan måste ställas vad detta maktförhållande innebär. Vissa författare, exempel [..]
Källa: arbetarmakt.com

12

0 Thumbs up   1 Thumbs down

makt


kontroll
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

13

0 Thumbs up   1 Thumbs down

makt


mycket,stor,många
Källa: oocities.org

14

0 Thumbs up   1 Thumbs down

makt


qejho
Källa: erebaltor.se

<< mänsklig framför >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse