Betyder makt
Vad betyder makt? Här finner du 14 definitioner av makt. Du kan även lägga till betydelsen av makt själv

1

2   0

makt


det att kunna bestämma över något | :''Statsministern har ganska mycket '''makt'''.'' | det att kunna bestämma över andra | :''Avdelningschefen hade mer '''makt''' än enhetscheferna.'' | :''Efte [..]
Källa: sv.wiktionary.org

2

2   0

makt


Det finns många olika definitioner och innebörder av maktbegreppet. En beröringspunkt brukar dock vara att makt innebär att det finns möjlighet för aktörer att påverka. Det handlar både om den enskilde individens förmåga till handling och påverkan i vardagen och om vilken möjlighet som olika aktörer har att påverka andra aktörer på [..]
Källa: lansstyrelsen.se

3

1   0

makt


Makt, inom samhällsvetenskapen avser antingen handling, det vill säga maktutövning, eller förmåga, det vill säga maktresurser. Makt utövas när en aktör A får en aktör B att handla enligt A: [..]
Källa: genus.se

4

1   0

makt


En "makt" kan även syfta på en suverän stat. Makt är ett sociologiskt, teologiskt, organisationsteoriskt och filosofiskt begrepp som beskriver förmågan att driva igenom sin vilja trot [..]
Källa: sv.wikipedia.org

5

0   0

makt


Makt kan vara: Makt, som i möjligheten att genomföra vilja eller fatta ett beslut Suverän stat, som i främmande makt
Källa: sv.wikipedia.org

6

0   0

makt


rör människors handlingsutrymme och kan i vardagliga termer beskrivas som en persons förut­sättningar och möjligheter att påverka, vara delaktig i och ha inflytande över sin egen livs­situation och sin omgivning samt ta del av samhällets resurser.
Källa: barniregnbagsfamiljer.se

7

0   0

makt


Makt avser antingen handling, det vill säga maktutövning, eller förmåga, det vill säga maktresurser. Makt utövas när A får B att handla enligt A:s vilja, även om handlingen strider mot B:s vilja eller intressen. Grunden för A:s förmåga att utöva makt utgörs av maktresurser, med vilka A kan belöna eller bestraffa B. Exempelvis genom v [..]
Källa: jamstall.nu

8

0   0

makt


Att efter egen vilja kunna fatta beslut som sedan också verkställs. Makt är ett relativt begrepp som förutsätter ett minimum av två parter; en part som begär något, och en part som uppfyller d [..]
Källa: skogssverige.se

9

0   0

makt


inflytande
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

10

0   0

makt


kontroll
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

11

0   0

makt


överhet
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

12

0   0

makt


Exploatering och ägande handlar om maktförhållande, i egendomsfallet makt att utesluta andra från det ägaren äger. Men frågan måste ställas vad detta maktförhållande innebär. Vissa förfat [..]
Källa: arbetarmakt.com

13

0   1

makt


mycket,stor,många
Källa: oocities.org

14

0   1

makt


qejho
Källa: erebaltor.se

Lägg till betydelsen av makt
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< mänsklig framför >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse