Betyder medium
Vad betyder medium? Här finner du 24 definitioner av medium. Du kan även lägga till betydelsen av medium själv

1

1   0

medium


Värmebärare i form av vätska eller luft för transport av värme.
Källa: mixtum.se

2

0   0

medium


kanal för att föra ut information eller budskap | :''Man måste fundera på vilket '''medium''' som passar bäst för ett visst budskap.'' | person som anser sig kunna kommunicera med andevärlden | [..]
Källa: sv.wiktionary.org

3

0   0

medium


medium | :
Källa: sv.wiktionary.org

4

0   0

medium


Substantivet medium, plural medier och i vissa fall media, förekommer i olika kontexter med i princip samma innebörd. Fristående eller sammansatt anger det att finns något i mitten, eller i, det s [..]
Källa: sv.wikipedia.org

5

0   0

medium


Medium är en amerikansk drama tv-serie om en kvinna (spelad av Patricia Arquette) som arbetar som researcher i kraft av sina förmågor som medium för distriktsåklagaren i Phoenix, Arizona. Serien [..]
Källa: sv.wikipedia.org

6

0   0

medium


Spiritistiskt medium, andemedium eller bara medium med pluralformen medier, är en person som, enligt spiritismen, bland annat kan få kontakt med andar till exempel vid seanser. Vetenskapliga förkla [..]
Källa: sv.wikipedia.org

7

0   0

medium


Medium är en amerikansk drama tv-serie om en kvinna (spelad av Patricia Arquette) som arbetar som researcher i kraft av sina förmågor som medium för distriktsåklagaren i Phoenix, Arizona. Serien [..]
Källa: sv.wikipedia.org

8

0   0

medium


Substantivet medium, plural medier och i vissa fall media, förekommer i olika kontexter med i princip samma innebörd. Fristående eller sammansatt anger det att finns något i mitten, eller i, det s [..]
Källa: sv.wikipedia.org

9

0   0

medium


Ett kommunikationsmedium är något som kan förmedla eller överföra information. Bild, text, tal och ljud är de vanligaste verktygen vid förmedling via medierna och dessa engagerar enbart synsinn [..]
Källa: sv.wikipedia.org

10

0   0

medium


Ett medium kan vara en person som sägs ha paranormala förmågor eller kunna framkalla parapsykologiska fenomen. För andra betydelser se medium.
Källa: sv.wikipedia.org

11

0   0

medium


Ett transmissionsmedium är en materia eller ett material genom vilket energi och därmed information kan överföras i någon form. Olika former av energi kan ledas genom olika typer av transmissions [..]
Källa: sv.wikipedia.org

12

0   0

medium


En sorts schaman.
Källa: neogames.se

13

0   0

medium


Ämne (1) som omger någotÄmne (1) i vilket energi lagras för senare utnyttjande
Källa: nyteknik.se

14

0   0

medium


Medium, som binder pigment eller som blandas i färg för att ge olika egenskaper.
Källa: svenskakonstnarer.se

15

0   0

medium


Medel för överföring och lagring av information.
Källa: www17.goteborg.se

16

0   0

medium


Person, som äger förmågan att i tillstånd av trans utlåna sin organism med dess eterhölje åt diskarnerade (avlidna) människor i emotionalvärlden. Äkta esoteriska lärare (medlemmar av planet [..]
Källa: laurency.com

17

0   0

medium


se nedan beskrivna olika typer av medium, spiritiskt, medialt, kanalierade, healing, vägledande, regression och trans.
Källa: vitavingar.se

18

0   0

medium


En människa som tros vara en länk mellan oss människor och andar eller utomjordingar, änglar, djur (framför allt valar och delfiner) Jesus och Gud. Mediala fenomen ges av de flesta parapsykologer en inomsjälslig förklaring, det vill säga de antas ha sin rot i det omedvetna hos mediet. Det kan tilläggas att vi ännu har en ofullständig kä [..]
Källa: paranormal.se

19

0   0

medium


eng Medium  I samband med spårning av kampanjer är anger detta genom vilket medium en besökare hittade länken till webbplatsen. Exempel på medium kan vara ”organic” och ”cost per click” [..]
Källa: popolo.se

20

0   0

medium


genomsnittlig
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

21

0   0

medium


medelstor
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

22

0   0

medium


Ett medium tar kontakt med avlidna människor och djur på andra sidan. Medium kan förmedla budskap.
Källa: synskonline.se

23

0   0

medium


Människor som är känsliga för övernaturliga krafter brukar kallas medier. De sägs ha kontakt med de dödas andar, änglar eller andra överjordiska väsen, som de kan komma i förbindelse med på olika sätt.
Källa: mlilja.net

24

0   0

medium


Medel
Källa: photoshopguiden.com

Lägg till betydelsen av medium
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< teckna reliable >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse