Betyder punkt
Vad betyder punkt? Här finner du 28 definitioner av punkt. Du kan även lägga till betydelsen av punkt själv

1

0   0

punkt


punkt | plats
Källa: sv.wiktionary.org

2

0   0

punkt


punkt | poäng
Källa: sv.wiktionary.org

3

0   0

punkt


I samband med ränta en hundradels procent dvs 0,01 %.
Källa: finansportalen.se

4

0   0

punkt


Minsta enheten inom typografi, 0.376 mm.
Källa: holmbergs.com

5

0   0

punkt


Typografisk måttenhet som motsvarar 0,376 mm. Används ofta för att ange storlek på linjer och typsnitt.
Källa: dixa.se

6

0   0

punkt


En punkt i det typografiska måttsystemet ”Didotsystemet” = 0,376 mm. 12 punkter = 1 cicero = 4,51 mm. En punkt eller ”point” i det typografiska måttsystemet ”Pica” = 0,352 mm. 12 punkter = 1 cicero = 4,22 mm.
Källa: bosonsbyra.se

7

0   0

punkt


Punkt kan betyda flera saker: Namn på prick-liknande tecken eller symboler, såsom tecknet '.' – se punkt (tecken) det tecken (ofta en cirkel, •, eller en fyrkant) som, framförallt i listor, sä [..]
Källa: sv.wikipedia.org

8

0   0

punkt


Punkt är en måttenhet i typografi, som används för bland annat bokstävers storlek (grad), radavstånd (kägel) och bredd på linjer. I modern desktop publishing-typografi är 1 punkt = 0,3528 mil [..]
Källa: sv.wikipedia.org

9

0   0

punkt


Punkt (.) är ett skiljetecken med en prick placerad på baslinjen i en textrad. Den används främst för att markera slutet av en mening.
Källa: sv.wikipedia.org

10

0   0

punkt


En punkt betecknar inom geometri ett objekt utan någon utsträckning. En punkt kan definieras genom dess läge i ett koordinatsystem.
Källa: sv.wikipedia.org

11

0   0

punkt


Då den används som diakritiskt tecken kan en punkt placeras antingen ovanför, under, eller mellan två bokstäver. Prickarna över bokstäverna i och j betraktas vanligtvis inte som diakritiska tec [..]
Källa: sv.wikipedia.org

12

0   0

punkt


Punktering är ett sätt att i notskrift ange att tidsvärdet för en not eller en paus skall förlängas med hälften av det ursprungliga tidsvärdet. Punktering noteras genom att en punkt skrivs ut [..]
Källa: sv.wikipedia.org

13

0   0

punkt


Punkt kan betyda flera saker: Namn på prick-liknande tecken eller symboler, såsom tecknet '.' – se punkt (tecken) det tecken (ofta en cirkel, •, eller en fyrkant) som, framförallt i listor, sä [..]
Källa: sv.wikipedia.org

14

0   0

punkt


En punkt betecknar inom geometri ett objekt utan någon utsträckning. En punkt kan definieras genom dess läge i ett koordinatsystem.
Källa: sv.wikipedia.org

15

0   0

punkt


”Något som har ett bestämt läge men är utan utsträckning.” En punkt markeras ibland med ett kryss (´). Se också geometriska grundbegrepp. Ex: Medelpunkten för en cirkel. Åter
Källa: ollevejde.se

16

0   0

punkt


(1) - på internet: avskiljningstecken i domäner, som i computersweden.idg.se. Utläses punkt på svenska och dot på engelska. - Namn på toppdomäner som com och se skrivs ofta med punkt före när [..]
Källa: it-ord.idg.se

17

0   0

punkt


Minsta typografiska enheten (0,376 mm) i Didotsystemet. Jmf med point(se detta ord).
Källa: canon.se

18

0   0

punkt


Geografisk beskrivning. En punkt är ett GeoObjekt som definieras av en X-, Y- och Z-koordinat. Intrasis hanterar tre olika typer av punkter - Punkt i överyta (kod 0), Punktobjekt (1) och Punkt i underyta (4).
Källa: intrasis.com

19

0   0

punkt


Betyder i samband med ränta en hundradels procent, alltså 0,01 procent.
Källa: avanza.se

20

0   0

punkt


Gammalt mått som fortfarande är vanligt för att ange storlek på text och rubriker. En punkt är ca 0,4 mm.
Källa: gpskola.se

21

0   0

punkt


En typografisk punkt är ett mått på tryckbokstävers storlek. Redan på Gutenbergs tid rådde oklarheter om måtten på typerna. Stilgjuterierna i olika länder hade alla sina egna måttstandarder. I grunden var detta en följd av den oreda i måttsystem som rådde ända till metersystemets införande.Så småningom kom man i Europa fram till de [..]
Källa: tryckfolket.se

22

0   0

punkt


Ett storleksmått för typsnitt. 1 punkt = 0,376 mm. Se Grad.
Källa: twinengine.se

23

0   0

punkt


I samband med ränta en hundradels procent dvs 0,01 %.
Källa: svaronline.se

24

0   0

punkt


Avslutning på mening, men även typografisk måttenhet (0,37594 mm)
Källa: falkgraphic.se

25

0   0

punkt


Typografiskt mått som ofta används för att ange storlek hos text. En punkt (p) motsvarar drygt 0,35 mm.
Källa: programsupport.se

26

0   0

punkt


en måttenhet som ofta används för att mäta typ lika med 0.013837 tum (ungefär samma storlek 1/72 ").
Källa: support.microsoft.com

27

0   0

punkt


prick
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

28

0   0

punkt


Typografisk måttangivelse (0,376 mm). 12 pt = 1 cicero.
Källa: forsvarsforbundet.se

Lägg till betydelsen av punkt
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< längd punktlista >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse