Betyder resistens
Vad betyder resistens? Här finner du 19 definitioner av resistens. Du kan även lägga till betydelsen av resistens själv

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

resistens


1. motstånd 2. utfyllnad som känns vid palpation.
Källa: medicinskordbok.se

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

resistens


motståndskraft mot till exempel sjukdomar, läkemedel eller mot kroppsegna ämnen, alternativt en palpapel förändring; oftast sjuklig, till exempel tumör eller cysta, alternativt en vätskeansamling [..]
Källa: handboken.medibas.se

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

resistens


motstånd | motståndskraft, särskilt i naturliga sammanhang
Källa: sv.wiktionary.org

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

resistens


Betyder allmänt motståndskraft. Inom medicinen handlar det väldigt ofta om bakterier som är resistenta mot ett eller flera antibiotika. Att bakterier blir resistenta kan motverkas genom att antibiotik [..]
Källa: fass.se

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

resistens


Motståndskraft.
Källa: genteknik.se

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

resistens


motståndskraft
Källa: anatomin.se

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

resistens


Förmåga att motstå terapi, exempelvis bakteriers möjlighet att överleva trots adekvat antibiotikabehandling.
Källa: lakemedelsverket.se

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

resistens


Resistens betyder motståndskraft och syftar oftast på levande organismers förmåga att överleva påfrestningar. Exempelvis kan bakterier bli resistenta mot antibiotika och människor kan genom vaccin bli [..]
Källa: sv.wikipedia.org

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

resistens


Motstånd. Termen används för att beskriva bakterier eller virus som är motståndskraftiga mot mediciner. Användes också i betydelsen "motstånd mot fingarna", vid palpation känns något som ger motstånd, t.ex. en tumör i buken som känns vid palpation kan beskrivas som en resistens i buken. Resistent
Källa: gastrolab.net

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

resistens


Motståndskraft.
Källa: nvb10.se

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

resistens


Motståndskraft.
Källa: ivawebb.se

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

resistens


En mikroorganism
Källa: faktasamlingcbrn.foi.se

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

resistens


motståndskraft, bland annat mot miljögifter och annan miljöpåverkan men även mot bekämpningsmedel.
Källa: vontroil.com

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

resistens


Motståndskraft. En tumör eller en individ kan vara, eller utveckla resistens mot en behandling. Oavsett hur mycket dosen av ett läkemedel ökas nås ingen effekt.
Källa: oasmia.se

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

resistens


förhårdnad
Källa: b2b.liber.se

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

resistens


En läkemedelsresistent hivstam är mindre känslig för ett eller flera hivläkemedels effekter, på grund av förändringar i dess struktur.
Källa: aidsmap.com

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

resistens


motstånd
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

resistens


motståndskraft
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

19

0 Thumbs up   0 Thumbs down

resistens


Term för det elektriska ledningsmotståndet.
Källa: trainersacademy.com

<< motståndskraftig försele >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse