Betyder resistens
Vad betyder resistens? Här finner du 19 definitioner av resistens. Du kan även lägga till betydelsen av resistens själv

1

1   0

resistens


1. motstånd 2. utfyllnad som känns vid palpation.
Källa: medicinskordbok.se

2

1   0

resistens


motståndskraft mot till exempel sjukdomar, läkemedel eller mot kroppsegna ämnen, alternativt en palpapel förändring; oftast sjuklig, till exempel tumör eller cysta, alternativt en vätskeansamling [..]
Källa: handboken.medibas.se

3

0   0

resistens


motstånd | motståndskraft, särskilt i naturliga sammanhang
Källa: sv.wiktionary.org

4

0   0

resistens


Betyder allmänt motståndskraft. Inom medicinen handlar det väldigt ofta om bakterier som är resistenta mot ett eller flera antibiotika. Att bakterier blir resistenta kan motverkas genom att antibiotik [..]
Källa: fass.se

5

0   0

resistens


Motståndskraft.
Källa: genteknik.se

6

0   0

resistens


motståndskraft
Källa: anatomin.se

7

0   0

resistens


Förmåga att motstå terapi, exempelvis bakteriers möjlighet att överleva trots adekvat antibiotikabehandling.
Källa: lakemedelsverket.se

8

0   0

resistens


Resistens betyder motståndskraft och syftar oftast på levande organismers förmåga att överleva påfrestningar. Exempelvis kan bakterier bli resistenta mot antibiotika och människor kan genom vaccin bli [..]
Källa: sv.wikipedia.org

9

0   0

resistens


Motstånd. Termen används för att beskriva bakterier eller virus som är motståndskraftiga mot mediciner. Användes också i betydelsen "motstånd mot fingarna", vid palpation känns något som ger motstånd, t.ex. en tumör i buken som känns vid palpation kan beskrivas som en resistens i buken. Resistent
Källa: gastrolab.net

10

0   0

resistens


Motståndskraft.
Källa: nvb10.se

11

0   0

resistens


Motståndskraft.
Källa: ivawebb.se

12

0   0

resistens


En mikroorganism
Källa: faktasamlingcbrn.foi.se

13

0   0

resistens


motståndskraft, bland annat mot miljögifter och annan miljöpåverkan men även mot bekämpningsmedel.
Källa: vontroil.com

14

0   0

resistens


Motståndskraft. En tumör eller en individ kan vara, eller utveckla resistens mot en behandling. Oavsett hur mycket dosen av ett läkemedel ökas nås ingen effekt.
Källa: oasmia.se

15

0   0

resistens


förhårdnad
Källa: b2b.liber.se

16

0   0

resistens


En läkemedelsresistent hivstam är mindre känslig för ett eller flera hivläkemedels effekter, på grund av förändringar i dess struktur.
Källa: aidsmap.com

17

0   0

resistens


motstånd
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

18

0   0

resistens


motståndskraft
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

19

0   0

resistens


Term för det elektriska ledningsmotståndet.
Källa: trainersacademy.com

Lägg till betydelsen av resistens
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< motståndskraftig försele >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse