Betyder stratifiering
Vad betyder stratifiering? Här finner du 10 definitioner av stratifiering. Du kan även lägga till betydelsen av stratifiering själv

1

2   0

stratifiering


TSI - är en teknik för bensininsprutning. Twincharged Stratified Injection, eller Turbocharged Stratified Injection.

Exempel på mening: En sak som man kan göra med variabla ventiltider (och i all synnerhet om motorn har flera insugningsventiler) är att låta motorn arbeta med s k STRATIFIERAD (skiktad) förbränning. Då kan man t ex låta motorn bara suga in luft under större delen av insugningstakten och dessutom tillföra litegrann bränsle på slutet. Om man får den skiktningen att hålla sig kvar under kompressionstakten, så får man en fet, lättantändlig bränsleblandning närmast tändstiftet men i övrigt mest bara luft i förbränningsrummet.
Urban Jönsson - 7 september 2016

2

0   0

stratifiering


förfarande som kan användas vid urval då man vill säkra god jämförbarhet mellan grupperna. Deltagarna indelas i strata efter vissa »prognospåverkande faktorer. Exempelvis kan personer över 50 år utgöra ett stratum och de som är 50 år eller yngre ett annat stratum. Randomisering sker separat inom varje stratum. Om en undersökning har tillräckligt st [..]
Källa: sbu.se

3

0   0

stratifiering


När vattenmassor med olika salthalt eller olika temperatur bildar lager eller skikt i en sjö eller ett havsområde. Eller när distinkta lager bildas i sedimenten på bottnen.
Källa: havochvatten.se

4

0   0

stratifiering


Stratifiering är när man köldbehandlar frön manuellt för att de ska gro. De flesta perenna växter som lever i ett tempererat klimat har frön som behöver en period av kyla för att gro. Man kan till exe [..]
Källa: sv.wikipedia.org

5

0   0

stratifiering


Stratifiering kan avse: Stratifiering (botanik) – att man köldbehandlar frön manuellt för att de ska gro Social stratifiering – ett begrepp inom sociologi som avser den hierarkiska strukturen i ett sa [..]
Källa: sv.wikipedia.org

6

0   0

stratifiering


Fröbehandlingsmetod. Frö läggs i våtkyl (+1-5°C) i en till flera månader för att bryta dormancy (används till bl.a. ek och bok).
Källa: skogforsk.se

7

0   0

stratifiering


För att åstadkomma en jämn och snabbare groning av hårda frön, kan man behandla dem på olika sätt. Man kan kylförvara dem i t ex kylskåp under en tid, man kan rispa lätt i skalet, man kan låta dem lig [..]
Källa: blomsterlandet.se

8

0   0

stratifiering


När vattenmassor med olika salthalt eller olika temperatur bildar lager eller skikt i en sjö eller ett havsområde. Eller när distinkta lager bildas i sedimenten på bottnen. Vatten med hög respektive l [..]
Källa: projektwebbar.lansstyrelsen.se

9

0   0

stratifiering


De flesta perenna växter (perenn är en flerårig växt vars stjälkar, blad och blommor vissnar ner helt på senhösten när ljuset och värmen försvinner, ex riddarsoporre och stjärnflocka.) som lever i vår [..]
Källa: odla.nu

10

0   0

stratifiering


Partition, Stratification
Källa: math.aalto.fi

Lägg till betydelsen av stratifiering
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< stickprov surrogatmått >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse