Betyder uppföljning
Vad betyder uppföljning? Här finner du 7 definitioner av uppföljning. Du kan även lägga till betydelsen av uppföljning själv

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

uppföljning


Den upphandlande myndigheten/enheten kontrollerar att de varor och tjänster den tar emot och använder i verksamheten också överensstämmer med det som den faktiskt kravställt, köpt in och betalat för.
Källa: upphandlingsstod.se

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

uppföljning


Mätning av ett värde för en parameter i jämförelse med till exempel ett bevarandemål eller ett annat ursprungsvärde samt analys av eventuella skillnader.
Källa: naturvardsverket.se

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

uppföljning


Den upphandlande myndigheten/enheten kontrollerar att de varor och tjänster den tar emot och använder i verksamheten också överensstämmer med det som den faktiskt kravställt, köpt in och betalat för.
Källa: upphandlingsstodet.se

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

uppföljning


efterkontroll
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

uppföljning


follow-up, regelbundna undersökningar under en viss tidsperiod av deltagarna i en interventions- eller kohortstudie.
Källa: sbu.se

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

uppföljning


monitoring uppförandekod
Källa: tools.effso.se

7

0 Thumbs up   1 Thumbs down

uppföljning


follow up
Källa: uhr.se

<< tvärsnittsundersökning validitet >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse