Betyder stickprov
Vad betyder stickprov? Här finner du 6 definitioner av stickprov. Du kan även lägga till betydelsen av stickprov själv

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

stickprov


»sampel.
Källa: sbu.se

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

stickprov


Se urval.
Källa: socialstyrelsen.se

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

stickprov


Del av en population. Andra ord är urval och sampel. Vanligen avses slumpmässigt stickprov, dvs. ett stickprov som på något sätt lottats ut ur populationen. Se vidare slumpmässigt urval. Åter
Källa: ollevejde.se

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

stickprov


En detaljerad produkt som väljs ut för inspektion.
Källa: technet.microsoft.com

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

stickprov


Sample, Sample
Källa: math.aalto.fi

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

stickprov


Stickprov (engelska: sample) är ett begrepp inom statistik och avser ett mindre urval ur en större grupp. Avsikten är att man skall kunna dra slutsatser om hela gruppen utgående från de exemplar man a [..]
Källa: sv.wikipedia.org

<< specificitet stratifiering >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse