Betyder specificitet
Vad betyder specificitet? Här finner du 10 definitioner av specificitet. Du kan även lägga till betydelsen av specificitet själv

1

1   0

specificitet


ett mått på ett tests eller provs förmåga att korrekt utpeka de som är "friska"
Källa: handboken.medibas.se

2

0   0

specificitet


egenskap hos diagnosmetod: andelen av friska som metoden identifierar korrekt (genom att utfalla negativt, dvs ge normalt resultat).
Källa: sbu.se

3

0   0

specificitet


Egenskap hos bedömningsinstrument: specificiteten är den andel sant negativa som testet korrekt anger som negativa.
Källa: socialstyrelsen.se

4

0   0

specificitet


Kroppen anpassar sig efter den träning man ägnar sig åt. Man blir alltså bra på det man tränar. Specificitet inom styrketräning är fördelaktigt för idrottare som behöver bli starkare vid vi [..]
Källa: styrkeprogrammet.se

5

0   0

specificitet


Specificitet är ett statistiskt mått som mäter tillförlitligheten hos testmetoder av typen binära klassifikationstest. Sådana testmetoder är bland annat vanliga inom medicinen, och ger svaret & [..]
Källa: sv.wikipedia.org

6

0   0

specificitet


term som används inom medicinsk statistik som betyder sannolikheten för ett negativt test visar att individen är frisk.
Källa: davidaston.se

7

0   0

specificitet


term som anger ett tests förmåga att verkligen mäta det som avses mätas.
Källa: medicinskordbok.se

8

0   0

specificitet


Egenskap hos en antikropp att enbart reagera med ett visst antigen
Källa: www2.lio.se

9

0   0

specificitet


Begränsning till ett särskilt ämne eller grupp av ämnen. Används ofta om enzymer, som bara verkar mot specifika substrat
Källa: faktasamlingcbrn.foi.se

10

0   0

specificitet


Specificitet är antalet negativa resultat för personer som inte har sjukdomen (sant negativa i kontrollgruppen).
Källa: phadia.com

Lägg till betydelsen av specificitet
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< sjukdomstecken stickprov >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse