Betyder Administrationsavgift
Vad betyder Administrationsavgift? Här finner du 7 definitioner av Administrationsavgift. Du kan även lägga till betydelsen av Administrationsavgift själv

1

1   0

Administrationsavgift


Avgift som täcker företagets administrativa kostnader för att skicka ut fakturan.
Källa: bmw.se

2

0   0

Administrationsavgift


Administrationsavgiften dras från premien och/eller ditt pensionskapital och ska täcka kostnaderna för drift och förvaltning av pensionen. Avgiften tas ut av den som administrerar eller förvaltar [..]
Källa: alecta.se

3

0   0

Administrationsavgift


Administrationsavgiften dras från premien och/eller ditt pensionskapital och ska täcka kostnaderna för drift och förvaltning av pensionen. Avgiften tas ut av den som administrerar eller förvaltar pensionen. Den valcentral som hanterar din tjänstepension kan också dra en administrationsavgift.
Källa: valcentralen.se

4

0   0

Administrationsavgift


Administrationsavgiften dras från premien och/eller ditt pensionskapitaloch ska täcka kostnaderna för drift och förvaltning av pensionen. Avgiften tas ut av den som administrerar eller förvaltar pensionen, till exempel Pensionsmyndigheten, Försäkringskassan och försäkringsbolagen. Om en valcentral hanterar din tjänstepension kan den ocks [..]
Källa: secure.pensionsmyndigheten.se

5

0   0

Administrationsavgift


Administrationsavgiften dras från premien och/eller ditt pensionskapital och ska täcka kostnaderna för drift och förvaltning av pensionen. Avgiften tas ut av den som administrerar eller förvaltar pensionen, till exempel Försäkringskassan, PPM och försäkringsbolagen. Om en valcentral hanterar din tjänstepension kan den också dra en admini [..]
Källa: collectum.se

6

0   1

Administrationsavgift


Avgift för att täcka berörda myndigheters kostnader för förvaltning och drift. Kostnad för förvaltning utgörs av Försäkringskassans, Skatteverkets, AP-fondernas samt Premiepensionsmyndighetens kostnader för det allmänna pensionssystemet. Varje år dras administrationsavgifter från pensionsbehållningen för inkomstpension och från til [..]
Källa: maxm.se

7

0   1

Administrationsavgift


Avgift som ska täcka försäkringsföretagets driftskostnader. I driftskostnader ingår även t.ex. kostnader för marknadsföring och försäljning. Däremot ingår inte kostnader för kapitalförvaltning. Vid tjänstepension kan andra aktörer än försäkringsföretag, t.ex. valcentraler, ta ut en administrationsavgift.
Källa: maxm.se

Lägg till betydelsen av Administrationsavgift
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< PROXIMITYEFFEKT Allmän pension >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse