Betyder Allmän pension
Vad betyder Allmän pension? Här finner du 15 definitioner av Allmän pension. Du kan även lägga till betydelsen av Allmän pension själv

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Allmän pension


Allmän pension är den pension du har rätt till enligt lag och som betalas ut av Pensionsmyndigheten. Den allmänna ålderspensionen består av inkomstpension, premiepension, garantipension och tilläggspension. Personer födda före 1938 får hela sin pension som tilläggspension och personer födda 1938-1953 får en del av pensionen som tilläggspension och [..]
Källa: bankforsakring.konsumenternas.se (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Allmän pension


I Sverige kan den enskilde i hög grad själv bestämma när den vill gå i pension. Man har rätt att börja ta ut allmän pension redan vid 61 år, men samtidigt också rätt att få arbeta kvar till 67 år. Man [..]
Källa: sv.wikipedia.org

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Allmän pension


Omfattar både inkomst- och premiepensionen samt tilläggspension och garantipension. Inkomstpensionen administreras av Försäkringskassan och premiepensionen administreras av PPM.
Källa: livbojen.eu (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Allmän pension


Allmän pension är den pension du har rätt till enligt lag och som betalas ut av Pensionsmyndigheten. Den allmänna ålderspensionen består av inkomstpension, premiepension, garantipension och tilläggspe [..]
Källa: alecta.se

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Allmän pension


Allmän pension är den statliga pension du har rätt till enligt lag och som Pensionsmyndigheten betalar ut. Den allmänna pensionen består av inkomstpension, premiepension och för vissa garantipension och tilläggspension. (In English: National retirement pension)
Källa: spv.se (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Allmän pension


den som bor eller har arbetat i Sverige har enligt lag rätt till allmän pension. Allmän pension omfattar ålders-, förtids- och efterlevande- pension och administreras av försäkringskassan och Riksförsäkringsverket. Premiepensionsmyndigheten sköter en del av den nya allmänna pensionen.
Källa: swedishbankers.se (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Allmän pension


Allmän pension är den pension du har rätt till enligt lag och som betalas ut av Pensionsmyndigheten. Den allmänna ålderspensionen består av inkomstpension, premiepension, garantipension och tilläggspension.
Källa: valcentralen.se (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Allmän pension


Pension enligt det allmänna pensionssystemet som du har rätt till enligt lagen Socialförsäkringsbalken.
Källa: pensionsvalet.se (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Allmän pension


Allmän pension är den pension du har rätt till enligt lag och som betalas ut av Pensionsmyndigheten. Den allmänna ålderspensionen består av inkomstpension, premiepension, garantipension och tilläggspension.
Källa: secure.pensionsmyndigheten.se (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Allmän pension


Den allmänna pensionen är den del av pensionen som du har rätt till enligt lag. Den betalas ut av staten och består av tre delar: inkomstpension, premiepension och garantipension. Storleken på den allmänna pensionen beror på hur mycket pengar du tjänat in under de år du jobbat, studerat, gjort värnplikt eller varit föräldraledig.
Källa: pensionsguide.se (offline)

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Allmän pension


Den allmänna ålderspensionen regleras genom lagstiftning och tjänas in på alla avgifter som man betalar inkomstskatt på. Den allmänna ålderspensionen består av inkomstpension, premiepension, tilläggspension och garantipension.
Källa: lararforbundet.se (offline)

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Allmän pension


Allmän pension är den pension du har rätt till enligt lag och som betalas ut av Pensionsmyndigheten. Den allmänna ålderspensionen består av inkomstpension, premiepension, garantipension och tilläggspension. Personer födda före 1938 får hela sin pension som tilläggspension och personer födda 1938-1953 får en del av pensionen som tilläggspension och [..]
Källa: collectum.se (offline)

13

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Allmän pension


Pension som man har rätt till enligt lag. Allmän pension administreras av Pensionsmyndigheten och består av allmän ålderspension och allmän efterlevandepension. I information från Pensionsmyndigheten används vanligen termen allmän pension i betydelsen ”allmän ålderspension”.
Källa: maxm.se (offline)

14

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Allmän pension


Den allmäna pensionen är den pensionen som alla har rätt till. Den består av Inkomstpension, Premiepension och Garantipension. Det är Pensionsmyndigheten som administrerar den allmänna pensionen.
Källa: kapanpensioner.se (offline)

15

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Allmän pension


Den allmänna pensionen består av två delar: Inkomstpension och Premiepension. Du är med och betalar till pensionen genom en del av de skatter och avgifter som dras från din lön.
Källa: media.amf.se (offline)

<< Administrationsavgift Alternativ pensionslösning >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse