Betyder Efterlevande
Vad betyder Efterlevande? Här finner du 9 definitioner av Efterlevande. Du kan även lägga till betydelsen av Efterlevande själv

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Efterlevande


Efterlevande är de personer som är närmast anhöriga till en avliden. Som regel avses de med närmast släktskap, men beroende på familjestruktur kan även andra personer inräknas i begreppet. Vid oenighe [..]
Källa: sv.wikipedia.org

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Efterlevande


Efterlevande är en avliden persons nära anhöriga. När det gäller pensionsförsäkringar räknas make, maka, registrerad partner, barn och oftast sambo som efterlevande.
Källa: alecta.se

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Efterlevande


Efterlevande är en avliden persons nära anhöriga. När det gäller pensionsförsäkringar räknas make, maka, registrerad partner, barn och oftast sambo som efterlevande.
Källa: collectum.se

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Efterlevande


 De personer i familjen, släkten och bekantskapskretsen som den avlidne lämnar efter sig. Med efterlevande avses ofta nära anhöriga, men även mer avlägsna vänner och bekanta räknas också som efterlevande.
Källa: larssons-begravningsbyra.se

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Efterlevande


De personer i familjen, släkten och bekantskapskretsen som den avlidne lämnar efter sig. Med efterlevande avses ofta nära anhöriga, men även mer avlägsna vänner och bekanta räknas också som efterlevande.
Källa: tornkvists.se

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Efterlevande


Ordklass adjektiv ● som lever kvar efter någons död
Källa: ordbok.mkforlag.com

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Efterlevande


Efterlevande är en avliden persons nära anhöriga. När det gäller pensionsförsäkringar räknas make, maka, registrerad partner, barn och oftast sambo som efterlevande.
Källa: valcentralen.se

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Efterlevande


surviving
Källa: browse.dict.cc

9

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Efterlevande


Make, maka, registrerad partner, sambo – även f.d. sådana - och dessa personers barn samt egna barn. Vem eller vilka som är efterlevande kan variera och regleras i kollektivavtal eller försäkringsavtal samt i skattelagstiftning och lagen om inkomstgrundad ålderspension.
Källa: maxm.se

<< Delningstal Efterlevandepension >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse