Betyder Fribrev
Vad betyder Fribrev? Här finner du 14 definitioner av Fribrev. Du kan även lägga till betydelsen av Fribrev själv

1

1   1

Fribrev


Tjänstepensionsförsäkring eller privat pensionsförsäkring där de avtalade premiebetalningarna har avbrutits i förtid och där den framtida pensionen baseras på de premier som redan har betalats in. Försäkringskapitalet förvaltas och ger avkastning för den försäkrades räkning fram till pensioneringen. För att pensionen ska betalas ut [..]
Källa: maxm.se

2

0   0

Fribrev


Avbruten premiebetalning (sparpremie) på försäkring med löpande fast premie.
Källa: secure.folksam.se

3

0   0

Fribrev


Om man slutar betala pensionspremien/ -avgiften i förtid kan man få fribrev. Fribrevet uttrycker vilket pensionsbe-lopp man har rätt att få ut vid pensions-åldern, grundat på de premier man beta [..]
Källa: insuroo.se

4

0   0

Fribrev


Ett fribrev är en pensionsförsäkring som det inte görs några nya premieinbetalningar till, exempelvis om du har en tjänstepension och slutar på ditt jobb. Din pensionsförsäkring läggs då i [..]
Källa: alecta.se

5

0   0

Fribrev


Ett fribrev är en pension som arbetsgivaren inte längre gör några nya inbetalningar till. Ett exempel är om du har en tjänstepension och slutar ditt jobb. Din pension läggs då i ett fribrev och den dag du går i pension får du ut din injänade pension från fribrevet.
Källa: spv.se

6

0   0

Fribrev


Avser traditionell försäkring. Ett fribrev innebär att en försäkring som enligt avtalet betalas löpande ändras till en försäkring utan rätt för försäkringstagaren att betala någon ytterligare premie. Försäkringen gäller efter ändringen med ett nedsatt försäkringsbelopp, så kallat fribre [..]
Källa: seb.se

7

0   0

Fribrev


Uppstår när premiebetalningen har avbrutits i förtid. Det innebär att försäkringen fortsätter att gälla men försäkringsbeloppet sänks.
Källa: ankepupillkassan.se

8

0   0

Fribrev


Ordklass substantiv ● försäkring som utbetalas med lägre belopp sedan försäkringstagaren i förtid slutat betala premie ● politiskt löfte att inte missgynna en viss grupp
Källa: ordbok.mkforlag.com

9

0   0

Fribrev


Ett fribrev är en pensionsförsäkring som det inte görs några nya premieinbetalningar till, exempelvis om du har en tjänstepension och slutar på ditt jobb. Din pensionsförsäkring läggs då i fribrev och den framtida pensionen baseras på de premier som redan har betalats in samt eventuell värdeförändring.
Källa: valcentralen.se

10

0   0

Fribrev


Värdet av intjänad pensionsrätt.
Källa: pripensionsgaranti.se

11

0   0

Fribrev


Ett fribrev är en pensionsförsäkring som det inte görs några nya premieinbetalningar till, exempelvis om du har en tjänstepension och slutar på ditt jobb. Din pensionsförsäkring läggs då i fribrev och den framtida pensionen baseras på de premier som redan har betalats in samt eventuell värdeförändring.  
Källa: secure.pensionsmyndigheten.se

12

0   0

Fribrev


Ett fribrev är en pensionsförsäkring som det inte görs några nya premieinbetalningar till, exempelvis om du har en tjänstepension och slutar på ditt jobb. Din pensionsförsäkring läggs då i fribrev och den framtida pensionen baseras på de premier som redan har betalats in samt eventuell värdeförändring.
Källa: collectum.se

13

0   0

Fribrev


Pensionsrätt på grund av en anställning eller företagsverksamhet som upphört. Vid utgången av år 2004 uträknades beloppet av den intjänade pensionen av alla anställnings- och tjänsteförhå [..]
Källa: tyoelake.fi

14

0   1

Fribrev


Ett fribrev är en pensionsförsäkring som det inte görs några nya premieinbetalningar till, exempelvis om du har en tjänstepension och slutar på ditt jobb. Din pensionsförsäkring läggs då i fribrev och den framtida pensionen baseras på de premier som redan har betalats in samt eventuell värdeförändring.
Källa: bankforsakring.konsumenternas.se

Lägg till betydelsen av Fribrev
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Fortsättningsförsäkring Följsamhetsindexering >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse