Betyder Antagning
Vad betyder Antagning? Här finner du 8 definitioner av Antagning. Du kan även lägga till betydelsen av Antagning själv

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Antagning


Antagning är den process där högskolan avgör vilka som får börja på en kurs eller ett utbildningsprogram. Högskolan undersöker först om den sökande har behörighet för kursen. Om det är fler behöriga sökande till en kurs eller ett program än vad det finns platser måste de sökandes meriter värderas och ett urval göras.
Källa: epitest.his.se (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Antagning


admission
Källa: uhr.se

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Antagning


Antagning är den process där universitetet eller högskolan avgör vilka som får börja på en kurs eller ett utbildningsprogram. Universitetet/högskolan undersöker först om de sökande har behörighet för kursen eller utbildningsprogrammet. Om det är fler behöriga sökande till en kurs eller ett program än vad det finns platser måste de sökandes meriter [..]
Källa: miun.se (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Antagning


Den process i vilken universitetet eller högskolan bestämmer vilka som får börja på kurser eller program. Under antagningsprocessen undersöks huruvida den sökande har de behörigheter eller meriter som krävs för att få en plats. Antagningsprocessen för program hanteras till stor del av Verket för högskoleservice (VHS) och lärosätena ansvarar ofta sj [..]
Källa: skh.nu (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Antagning


Ordklass substantiv ● det att godkänna och ta emot som till exempel elev
Källa: ordbok.mkforlag.com

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Antagning


Antagning är den process där universitetet eller högskolan avgör vilka som får börja på en kurs eller ett utbildningsprogram. Universitetet eller högskolan undersöker om de sökande har behörighet för kursen. Om det finns flera behöriga sökande till en kurs eller ett program än vad det finns platser måste de sökandes meriter värderas och ett urval g [..]
Källa: wwwutv.hh.se (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Antagning


Av universitetet fattat beslut om tillträde till en viss utbildning. Begreppet används också om den process som leder fram till beslutet.
Källa: mp.uu.se (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Antagning


Av högskolan fattat beslut om tillträde till viss utbildning.
Källa: hkr.se (offline)

<< Anslagsframställning Arbetsintyg >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse