Betyder Avgifter
Vad betyder Avgifter? Här finner du 17 definitioner av Avgifter. Du kan även lägga till betydelsen av Avgifter själv

1

0   0

Avgifter


Bygg- och miljönämnden tar ut avgifter för bygglov, anmälningspliktiga åtgärder, rivningslov, förhandsbesked, nybyggnadskartor, m m enligt taxa som antagits av kommunfullmäktige.
Källa: vadstena.se

2

0   0

Avgifter


De flesta av äldreomsorgens insatser är avgiftsbelagda. Avgifterna regleras i socialtjänstlagen. Kommunfullmäktige beslutar om hur avgiftsberäkningen ska gå till och om vilka insatser som är avgiftsbelagda. Aktuella belopp fastställs varje år utifrån prisbasbeloppet.
Källa: sodertalje.se

3

0   0

Avgifter


Avgifter er skatt på varer og tjenester. Stat og kommune kan vedta avgifter for å skaffe inntekter eller påvirke forbruket av visse varer og tjenester, f eks merverdiavgift, arbeidsgiveravgift, arv [..]
Källa: lederkilden.no

4

0   0

Avgifter


Avgifter er skatt på varer og tjenester. Stat og kommune kan vedta avgifter for å skaffe inntekter eller påvirke forbruket av visse varer og tjenester, f eks merverdiavgift, arbeidsgiveravgift, arv [..]
Källa: lederkilden.no

5

0   0

Avgifter


Avgift innebär ett pris för en tjänst. Begreppet används både inom den privata sektorn och den offentliga sektorn. Inom den offentliga sektorn är den huvudsakliga skillnader mellan avgifter och [..]
Källa: sv.wikipedia.org

6

0   0

Avgifter


När en patentansökan lämnas in betalas en ansökningsavgift. Under resans gång tillkommer andra avgifter till exempel årsavgift, meddelandeavgift, (grundavgift för tryckning). Även andra avgifter kan tillkomma. Kom ihåg att avgifter kan ändras. En fullständig lista på avgifter finns på PRVs hemsida.
Källa: uppfinnare.se

7

0   0

Avgifter


Vi tar ut avgifter av försäkringstagaren för att täcka kostnader som uppstår i samband med hanteringen av försäkringen. Det kan röra sig om administrations- och förvaltnings [..]
Källa: seb.se

8

0   0

Avgifter


Bygglovsavdelningen tar ut avgifter för bygglov, anmälan, rivningslov, förhandsbesked, kartunderlag till bygglovsansökan, ev. planavgift med mera. Allt enligt fastställd taxa. Se högerkolumnen för PDF med årets taxa och avgifter.
Källa: bastad.se

9

0   0

Avgifter


Anges i årstakt och visar fondens transaktionskostnader i procent av omsatta värdepapper. Beräknas som transaktionskostnaderna dividerade med fondens omsättning (köpta och sålda finansiella inst [..]
Källa: swedbankrobur.se

10

0   0

Avgifter


Köpare betalar inga avgifter för att handla på Tradera. Som säljare kan du beröras av olika avgifter. Tre olika typer av avgifter förekommer: Försäljningsprovision - Betalas bara om ditt objekt blir sålt Tillval (frivilligt) - betalas bara en gång per annonsperiod Osåltavgift - betalas bara om din auktion avslutas utan att objek [..]
Källa: gamla.tradera.com

11

0   0

Avgifter


Byggnadsnämnden tar ut avgifter för bygglov, bygganmälan, rivningslov, förhandsbesked, nybyggnadskartor, utstakning med mera enligt fastställd taxa.
Källa: skovde.se

12

0   0

Avgifter


Den här delposten är summan av de avgifter som dras från din försäkring för att finansiera SPPs kostnader för att driva bolaget. De ska bland annat täcka kostnader för personal och hyra. De avgifter som kan förekomma är: Premieavgift. En procentuell avgift som dras från inbetald premie.
Källa: spp.se

13

0   0

Avgifter


Byggnadsnämnden tar ut avgifter för bygglov, bygganmälan, rivningslov, förhandsbesked, nybyggnadskartor, utstakning m m enligt fastställd taxa.
Källa: sater.se

14

0   0

Avgifter


Avgifter er skatt på varer og tjenester. Stat og kommune kan vedta avgifter for å skaffe inntekter eller påvirke forbruket av visse varer og tjenester, f eks merverdiavgift, arbeidsgiveravgift, arv [..]
Källa: lederkilden.no

15

0   0

Avgifter


Avgifter er skatt på varer og tjenester. Stat og kommune kan vedta avgifter for å skaffe inntekter eller påvirke forbruket av visse varer og tjenester, f eks merverdiavgift, arbeidsgiveravgift, arv [..]
Källa: lederkilden.no

16

0   0

Avgifter


En avgift är en extra kostnad utöver den totala kostnaden för en vara eller tjänst. Avgifter är ofta dolda tills de ska betalas. Några exempel på avgifter är dricks på restauranger, fraktavgifter etc.
Källa: pefb.se

17

0   1

Avgifter


AMF tar ut en avgift för att förvalta dina pengar. Avgiften består av flera delar. Avgifterna kan när som helst ändras och påverkar då utvecklingen av försäkringens värde.
Källa: media.amf.se

Lägg till betydelsen av Avgifter
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Arbetsplatsbesök Blanketter >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse