Betyder Bereda
Vad betyder Bereda? Här finner du 15 definitioner av Bereda. Du kan även lägga till betydelsen av Bereda själv

1

0   0

Bereda


tillverka, ordna, göra användbar | :
Källa: sv.wiktionary.org

2

0   0

Bereda


utreda och handlägga ett ärende till beslut.
Källa: lantmateriet.se

3

0   0

Bereda


Göra i ordning.
Källa: alltombibeln.se

4

0   0

Bereda


Utreda och handlägga ett ärende till beslut.
Källa: dinfastighet.com

5

0   0

Bereda


Ordklass verb ● bearbeta, tillreda ● skänka eller vålla ● ge plats eller tillfälle ● förbereda ● utreda (ärende inför beslut)
Källa: ordbok.mkforlag.com

6

0   0

Bereda


Utreda eller behandla ett ärende, förbereda en politisk fråga för beslut.
Källa: flen.se

7

0   0

Bereda


När ett ärende bereds tas faktaunderlag fram och ärendet diskuteras bland tjänstemän och politiker så att de beslut som sedermera fattas i nämnd, styrelse eller i kommunfullmäktige blir så genomtänkta och tydligt belysta som möjligt.
Källa: vellinge.se

8

0   0

Bereda


Att bereda ett ärende, t ex en motion, innebär att faktaunderlag tas fram och frågan diskuteras bland tjänstemän och politiker. Kommunala nämnder som har ett särskilt intresse i frågan får yttra sig. Kommunstyrelsen skickar efter beredningen ärendet till fullmäktige med ett förslag till beslut.
Källa: botkyrka.se

9

0   0

Bereda


bana
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

10

0   0

Bereda


iordningställa
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

11

0   0

Bereda


laga
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

12

0   0

Bereda


rusta
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

13

0   0

Bereda


tillaga
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

14

0   0

Bereda


tillreda
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

15

0   0

Bereda


Utreda och handlägga ett ärende till beslut.
Källa: fastighetsplatsen.se

Lägg till betydelsen av Bereda
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Barock Besiktning >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse