Betyder COP
Vad betyder COP? Här finner du 15 definitioner av COP. Du kan även lägga till betydelsen av COP själv

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

COP


Förkortning av Coefficient of Performance och betyder värmefaktor, exempelvis för en värmepump. Värmefaktor är ett mått på hur mycket energi värmepumpen kan leverera, i förhållande till hur mycket energi man måste tillföra i form av el. Ju högre värmefaktor desto bättre. Jämför även med begreppet verkningsgrad.   
Källa: energimyndigheten.se (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

COP


partsmöte för FN:s ramkonvention om klimatförändringar (t.ex. COP 9)
Källa: publications.europa.eu

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

COP


Conference of the Parties. Termen förekommer framförallt i FN-konventionstexter.
Källa: kemi.se

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

COP


COP har flera betydelser: Benämning för företaget Atlas Copco Coefficient Of Performance, se Värmepump UNFCCC Conference of the Parties, se till exempel COP13, COP15, COP19 och COP21. valutakoden ISO [..]
Källa: sv.wikipedia.org

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

COP


(Coefficient Of Performance) Ett mått på värmepumpens effektivitet, kallas även verkningsgrad. Anger förhållandet mellan avgiven och tillförd energi. 
Källa: thermia.se (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

COP


Ett mått på värmepumpens effektivitet, kallas även verkningsgrad. Anger förhållandet mellan avgiven och tillförd energi.
Källa: ivt.se

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

COP


(Coefficient Of Performance) Ett mått på värmepumpens effektivitet, kallas även verkningsgrad. Anger förhållandet mellan avgiven och tillförd energi.
Källa: asedavarme.se (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

COP


COP är en förkortning av den engelska termen "Coefficient Of Performance". Översatt till svenska ungefär "Prestandakoefficient". COP är ett mått på bla en värmepump [..]
Källa: varmepumpsforum.com

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

COP


COP är en förkortning av den engelska termen "Coefficient Of Performance". Värdet fås fram genom att dividera den effekt pumpen ger ut med den effekt den förbrukar. Exempelvis om en pump ger 9 kWh värme ut och förbrukar 3kW el så blir COP 3. Man brukar räkna med att varje grad varmare brine in i värmepumpen, eller varje grad kalla [..]
Källa: vkproffsen.se (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

COP


Se värmefaktor.
Källa: mixtum.se (offline)

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

COP


Om det står att en värmepump har COP 5 så betyder det i princip att om el för en krona matas in i värmepumpen får man ut värme motsvarande ett värde av 5 kronor. Detta är alltså värmepumpens verknings [..]
Källa: nibe.se

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

COP


COP är förhållandet mellan utnyttjad och tillförd effekt. Man redovisar verkningsgrad i enheten COP. Om en värmepump har COP 3 innebär det att den under en speciell mätförutsättning producerar tre gånger mer energi än vad som tillförs.
Källa: folksam.se (offline)

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

COP


Conference of Parties, benämningen på de partskonferenser som varje år hålls under FN:s klimatkonvention. Högsta beslutande organ med samtliga parter som undertecknat konventionen möts där i syfte för [..]
Källa: klimatforhandling.se

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

COP


Värmefaktor som berättar hur förhållandet mellan tillförd och uttagen energi.
Källa: xn--vrmepumpar-q5a.nu

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

COP


Se ”Värmefaktor”
Källa: byggmentor.se

<< Cirkulationspump Daggpunkt >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse