Betyder Driftskostnader
Vad betyder Driftskostnader? Här finner du 12 definitioner av Driftskostnader. Du kan även lägga till betydelsen av Driftskostnader själv

1

0   0

Driftskostnader


Kostnader för den löpande verksamheten i företaget.
Källa: verksamt.se

2

0   0

Driftskostnader


Kostnader knyttet til driften: Vareforbruk, lønn/sosiale kostnader, innkjøps-/tilvirknings-/salgs- og administrasjonskostnader, tap på krav og avskrivninger.
Källa: lederkilden.no

3

0   0

Driftskostnader


De pengar kommunen förbrukar för att sköta olika verksamheter. Exempel på driftskostnader; löner, hyror för lokaler, material, underhåll av fastigheter och maskiner. Investering: När kommunen exempelvis bygger en skola, köper en maskin eller annan större utrustning som har ett värde under många år.
Källa: ostersund.se

4

0   0

Driftskostnader


Kostnader för den löpande verksamheten i företaget.
Källa: starta-eget.se

5

0   0

Driftskostnader


Kostnader för el, uppvärmning, vatten, fastighetsskötsel, renhållning, försäkringar samt löpande underhåll minus debiterade tillägg för drift och underhåll.
Källa: nextport.se

6

0   0

Driftskostnader


Kostnader för den löpande verksamheten vid ett företag, t ex löner och material. Jfr kapitalkostnader
Källa: kursnavet.se

7

0   0

Driftskostnader


Se avgifter.
Källa: seb.se

8

0   0

Driftskostnader


Kostnader knyttet til driften: Vareforbruk, lønn/sosiale kostnader, innkjøps-/tilvirknings-/salgs- og administrasjonskostnader, tap på krav og avskrivninger.
Källa: lederkilden.no

9

0   0

Driftskostnader


De pengar landstinget förbrukar för att sköta olika verksamheter. Exempel på driftskostnader; löner, hyror för lokaler, material, underhåll av fastigheter och maskiner. Investering: När landstinget exempelvis bygger en hälsocentral, köper en maskin eller annan större utrustning som har ett värde under många år.
Källa: jll.se

10

0   0

Driftskostnader


Kostnader för själva boendet, såsom uppvärmning, elström, vatten, sotning, renhållning, försäkringar, reparationer, etc.
Källa: sparbankenikarlshamn.se

11

0   0

Driftskostnader


Working expenses
Källa: boardy.se

12

0   0

Driftskostnader


Driftskostnader är i princip alla de löpande kostnaderna i företaget. Kostnader som inte ingår är bl.a. inköp av varor för försäljning.
Källa: tks.nu

Lägg till betydelsen av Driftskostnader
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Dolda reserver Dröjsmålsavgift >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse