Betyder Intersexuell
Vad betyder Intersexuell? Här finner du 14 definitioner av Intersexuell. Du kan även lägga till betydelsen av Intersexuell själv

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Intersexuell


Intersexuell är när man har könsorgan som inte visar om man är kille eller tjej. Eller så har man gener som inte visar tydligt om man är kille eller tjej. Att vara intersexuell är ett av flera sätt som man kan vara transperson på.
Källa: umo.se

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Intersexuell


Intersexualism (ibland intersexualitet eller intersex) beskriver anatomiska skillnader hos en individ som innebär att kroppen och anatomin, inkluderat gener, könshormoner och/eller könsorgan, inte ent [..]
Källa: sv.wikipedia.org

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Intersexuell


En medicinsk diagnos för en persons som inte rent biologiskt går att könsbestämma
Källa: livetenligtadrian.wordpress.com

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Intersexuell


Syftar på de personer som har genetiska, hormonella och fysiska funktioner som varken exklusivt är manliga eller kvinnliga, utan är typiska för båda på samma gång och inte klart definierade som varken eller. Detta är den nutida termen för hermafrodit, som användes under framför allt 1700- och 1800-talet.
Källa: teachers.intrasocial.com

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Intersexuell


se intersexualism
Källa: queerfem.se

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Intersexuell


person som anser sig vara kvinna och man
Källa: queerfem.se

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Intersexuell


Av inter = emellan och sexus = biologiskt kön - Person som är född med atypiska könsorgan, vilket innebär att det vid födseln inte gick att utifrån biologiska fakta bestämma barnets könstillhörighet. IS är en medicinsk diagnos.
Källa: saralund.se

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Intersexuell


Intersexualism är en medicinsk diagnos som ges till människor som rent biologiskt inte går att könsbestämma som antingen kille eller tjej utifrån samhällets system för kön. En behöver nödvändigtvis inte vara transperson för att ha diagnosen, men transpersoner och intersexuella går ofta samman när en t.ex. pratar om könsneutrala toaletter och omkläd [..]
Källa: normkritikern.tumblr.com

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Intersexuell


En person som har fötts med ett icke-definierbart biologiskt kön. Förr användes ordet hermafrodit.
Källa: foreningenstorasyster.se

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Intersexuell


En intersexuell persons biologiska kön är svårt att kategorisera som antingen manligt eller kvinnligt. Ett stort antal olika tillstånd och diagnoser samlas under detta begrepp. Läs mer i Överlevnadsgu [..]
Källa: hbt.ifokus.se

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Intersexuell


Syftar på de personer som har genetiska, hormonella och fysiska funktioner som varken exklusivt är manliga eller kvinnliga, utan är typiska för båda på samma gång och inte klart definierade som varken [..]
Källa: teachers.ittakesallkinds.eu

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Intersexuell


En person som är intersexuell har oklart kön utifrån könsorganens konstitution eller kromosomuppsättning. Ett stort antal olika tillstånd och diagnoser samlas under detta begrepp. Är ett biologiskt syndrom. Juridiskt kön Det kön som står registrerat i folkbokföringen, i passet och i ens legitimation. Det framgår även i de sista siffrorna i person- [..]
Källa: charlieftm.blogg.se

13

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Intersexuell


är en person som genom könsorgan eller gener inte tydligt går att utläsa om personen är kille eller tjej.
Källa: patalom6.se

14

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Intersexuell


en person med ett medfött biologiskt tillstånd i vilket könskromosomerna, könskörtlarna (testiklar eller äggstockar) eller könsorganens utveckling är ”atypisk”, d v s inte som den brukar vara.
Källa: bibliotek.sundbyberg.se

<< Intergender Klimakteriet >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse