Betyder Pensionskapital
Vad betyder Pensionskapital? Här finner du 4 definitioner av Pensionskapital. Du kan även lägga till betydelsen av Pensionskapital själv

1

0   0

Pensionskapital


Se Försäkringskapital.
Källa: maxm.se

2

0   0

Pensionskapital


Värdet av en pensionsförsäkring vid en viss tidpunkt. Försäkringens värde utgörs av premier, värdeförändring och eventuell arvsvinst minus avkastningsskatt och försäkringsbolagets kostnader.
Källa: livbojen.eu

3

0   0

Pensionskapital


Värdet av en traditionell pensionsförsäkring. Se försäkringskapital.
Källa: seb.se

4

1   1

Pensionskapital


Pensionskapitalet består dels av ett garanterat värde som är beräknat med de antaganden om ränta, avkastningsskatt, avgifter och dödlighet som gällde för varje premiebetalning och dels av överskottsmedel.   Överskottsmedlen är inte garanterade utan är en del av bolagets riskkpital och kan återtas för att täcka förluster i bolaget.
Källa: media.amf.se

Lägg till betydelsen av Pensionskapital
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Pensionsmedförande lön Pensionspoäng >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse