Betyder Riskkapital
Vad betyder Riskkapital? Här finner du 15 definitioner av Riskkapital. Du kan även lägga till betydelsen av Riskkapital själv

1

1   0

Riskkapital


Det är det kapital som ägarna har satsat i företaget. Till skillnad från t ex banklån och leverantörskrediter så sker det inte någon återbetalning av kapitalet under företagets livstid. A [..]
Källa: almi.se

2

0   0

Riskkapital


För företag: Aktiekapital och bundna reserver som i första hand fungerar som en buffert i dåliga tider. Ju högre riskkapitalet är i förhållande till företagets totala kapital desto mindre ris [..]
Källa: finansportalen.se

3

0   0

Riskkapital


Kapital som ägare satsar i ett företag.
Källa: aktiespararna.se

4

0   0

Riskkapital


Samlat begrepp för investeringar i företags egna kapital som omfattar både investeringar i börsnoterade och onoterade företag. Vanligtvis sker investeringen i utbyte mot ägande och inflytande i [..]
Källa: verksamt.se

5

0   0

Riskkapital


Riskkapital är ett samlingsnamn för kapital som riskeras vid investeringar och omfattar alla tillskott av kapital i ett företag som inte är lån. Riskkapitalister är aktiva ägare. Riskkapitalinv [..]
Källa: sv.wikipedia.org

6

0   0

Riskkapital


Summan av alla pengar som ägarna har satsat i företaget (aktiekapital och förlagslån)
Källa: bergvikskog.se

7

0   0

Riskkapital


Kapital som ställs till förfogande för projekt som innebär förhållandevis stora risker, till exempel startande av nya företag.
Källa: skolwebben.org

8

0   0

Riskkapital


Kapital som marknaden vill investera i värdepapper, till exempel aktier.
Källa: avanza.se

9

0   0

Riskkapital


Det kapital som blir kvar när försäkringsbolaget avsatt det kapital som erfordras för att kunna hålla sin del av avtalet mot försäkringstagarna. Se även vinstmedel.
Källa: seb.se

10

0   0

Riskkapital


Investering i annat bolag, ofta i utbyte mot ägande och inflytande.
Källa: innovationonline.se

11

0   0

Riskkapital


Beteckning för ett sätt att finansiera ett företags uppstart och tillväxt. Bolaget tar in en riskkapitalist som investerar i bolaget vilket bidrar till kapital och kunskap. Alternativet till riskk [..]
Källa: dokumera.se

12

0   0

Riskkapital


För företag: Aktiekapital och bundna reserver som i första hand fungerar som en buffert i dåliga tider. Ju högre riskkapitalet är i förhållande till företagets totala kapital desto mindre ris [..]
Källa: svaronline.se

13

0   0

Riskkapital


Egentligen är "riskkapital" ett samlingsnamn för det kapital som investeras i företag och där investeraren får aktier i utbyte, d.s. en del av bolagets egna kapital, eller andra [..]
Källa: humancapital.se

14

0   0

Riskkapital


Avser generellt investeringar i ett företags egna kapital. Avser i praktiken ofta investeringar i företag som inte är marknadsnoterade, dvs private equity.
Källa: ap3.se

15

0   0

Riskkapital


Riskkapital är det kapital ägarna satsar i bolaget. I ett aktiebolag är det aktiekapitalet och detta kapital kan inte betalas tillbake förrän bolag upplöses. I andra företag kan beloppet tas tillbaka om möjlighet finns.
Källa: tks.nu


Lägg till betydelsen av Riskkapital
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Plack Plaque >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse