Betyder Trakasserier
Vad betyder Trakasserier? Här finner du 11 definitioner av Trakasserier. Du kan även lägga till betydelsen av Trakasserier själv

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Trakasserier


Är när någon blir illa behandlad för att hon eller han har en viss religion, kommer från ett visst land, är flicka/pojke, har ett funktionshinder, en viss sexuell läggning, ålder, eller bryter mot för [..]
Källa: hejsverige.nu

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Trakasserier


Trakasserier omfattar ett brett spektrum av beteenden av en stötande karaktär. Beteendet förstås främst som en avsikt att uppröra och störa, och är repetitivt till sin karaktär. Från lagen sett är tra [..]
Källa: sv.wikipedia.org

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Trakasserier


Trakasserier täcker ett brett spektrum av beteenden av offensiv karaktär. Det är allmänt förstått som beteende som stör eller stör, och det är karakteristiskt repeterande. I juridisk mening är det beteende som verkar vara störande eller hotande. Sexuella trakasserier refererar till bestående och oönskade sexuella framsteg, vanligtvis på arbetsplatsen, där konsekvenserna av vägran är potentiellt mycket ofördelaktiga för offret. Idag är den mest populära formen av trakasserier online trakasserier. Trakasserier leder flera upprepande obsceniteter och nedsättande kommentarer till specifika individer, som exempelvis fokuserar på målens ras, religion, nationalitet eller sexuell läggning. Detta sker ofta i chattrum, genom nyhetsgrupper och genom att skicka hatar e-post till intresserade parter. Detta kan också innefatta stjälbilder av offret och deras familjer, doktorering av dessa bilder på offensiva sätt och sedan posta dem på sociala medier med sikte på att orsaka känslomässig nöd.
Natasa O. - 8 oktober 2017

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Trakasserier


Ett uppträdande som kränker en persons värdighet, och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna (etnicitet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning) eller är av sexuell natur.
Källa: uppsala.se

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Trakasserier


är att utsätta någon/några för kränkande handlingar.
Källa: regnbagsankan.fi

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Trakasserier


Kränkande behandling som har samband med diskrimineringsgrunderna.
Källa: lasupp.nu

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Trakasserier


Trakasserier innebär att en eller flera personer uppträder på ett sätt som kränker någon annans värdighet och uppträdandet har ett samband med någon diskrimineringsgrund, t.ex. kön, etnicitet, religio [..]
Källa: dokumera.se

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Trakasserier


Uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfatt [..]
Källa: jonkoping.se

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Trakasserier


Syftar på ett speciellt slags aggressivt beteende, som uttrycks systematiskt, och riktar sig mot en enskild person eller mot en grupp av personer. Inkluderar fysiskt, verbalt och känslomässigt utnyttj [..]
Källa: teachers.ittakesallkinds.eu

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Trakasserier


Syftar på ett speciellt slags aggressivt beteende, som uttrycks systematiskt, och riktar sig mot en enskild person eller mot en grupp av personer. Inkluderar fysiskt, verbalt och känslomässigt utnyttjande och baseras ofta på ojämlika maktförhållanden. Trakasserier inkluderar alltid ett inslag av att vilja skada; att spontant eller slumpmässigt reta [..]
Källa: teachers.intrasocial.com

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Trakasserier


Syftar på ett speciellt slags aggressivt beteende, som uttrycks systematiskt, och riktar sig mot en enskild person eller mot en grupp av personer. Inkluderar fysiskt, verbalt och känslomässigt utnyttjande och baseras ofta på ojämlika maktförhållanden. Trakasserier inkluderar alltid ett inslag av att vilja skada; att spontant eller slumpmässigt reta [..]
Källa: ittakesallkinds.eu

<< Statslös Akupunktur >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse