Betyder Värdeintyg
Vad betyder Värdeintyg? Här finner du 9 definitioner av Värdeintyg. Du kan även lägga till betydelsen av Värdeintyg själv

1

1   0

Värdeintyg


Intyg om fastighets värde. Intyg från sakkunnig, vilket utvisar fastighetens värde vid det tillfälle en överlåtelse skett som kan gälla när inte taxeringsvärde finns.
Källa: lantmateriet.se

2

0   0

Värdeintyg


Intyg om fastighets värde. Intyg från sakkunnig, vilket utvisar fastighetens värde vid det tillfälle en överlåtelse skett som kan gälla när inte taxeringsvärde finns.
Källa: dinfastighet.com

3

0   0

Värdeintyg


Ersätter taxeringsbevis om fastigheten inte är självständigt taxerad. Utfärdas av lantmätare.
Källa: maklargarden.se

4

0   0

Värdeintyg


Ersätter taxeringsbevis om fastigheten inte är självständigt taxerad. Utfärdas av lantmätare.
Källa: erasweden.com

5

0   0

Värdeintyg


Ett värdeintyg är ett intyg om värdet på en fastighet. Det kan behövas vid lagfartsansökan för en nybildad fastighet. Värdeintyget används för beräkning av stämpelskatt. Värdeintyg kan up [..]
Källa: ornskoldsvik.se

6

0   0

Värdeintyg


Intyg om fastighets värde. Intyg från sakkunnig, vilket utvisar fastighetens värde vid det tillfälle en överlåtelse skett som kan gälla när inte taxeringsvärde finns.
Källa: fastighetsplatsen.se

7

0   0

Värdeintyg


Ersätter taxeringsbevis om fastigheten inte är självständigt taxerad. Utfärdas av lantmätare.
Källa: documentguiden.se

8

0   0

Värdeintyg


Ersätter taxeringsbevis om fastigheten inte är självständigt taxerad. Utfärdas av lantmätare.
Källa: bilkontrakt.se

9

0   0

Värdeintyg


Ersätter taxeringsbevis om fastigheten inte är självständigt taxerad. Utfärdas av lantmätare.
Källa: familjedokument.se


Lägg till betydelsen av Värdeintyg
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< VLBI WGS 84 >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse