Betyder allokering
Vad betyder allokering? Här finner du 16 definitioner av allokering. Du kan även lägga till betydelsen av allokering själv

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

allokering


resursfördelning av en något för ett visst ändamål | : | :
Källa: sv.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

allokering


tilldelning; vid klinisk prövning betecknar allokering en process där varje ny deltagare placeras i en av de grupper som prövningen omfattar. Allokeringen bör ske slumpvis »randomisering, random allocation).
Källa: sbu.se (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

allokering


Det sätt på vilket olika resurser fördelas på olika ändamål i produktionen. En producent kan till exempel allokera 50 procent av resurserna på löner och 50 procent av resurserna på maskiner. Allokerin [..]
Källa: riksbank.se

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

allokering


Fordeling. Benyttes i økonomisk terminologi særlig om fordelingen av produksjonsfaktorer mellom bedrifter eller næringer. Ordet «fordeling» benyttes derimot om fordeling av inntekt, formue og levekår [..]
Källa: lederkilden.no

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

allokering


Fordeling. Benyttes i økonomisk terminologi særlig om fordelingen av produksjonsfaktorer mellom bedrifter eller næringer. Ordet «fordeling» benyttes derimot om fordeling av inntekt, formue og levekår [..]
Källa: lederkilden.no

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

allokering


Minnesallokering betyder inom datateknik reservering av någon typ av datorminne. Detta kan vara exempelvis hårddiskutrymme eller RAM. Då ett program börjar köras, eller under tiden det kör, brukar en [..]
Källa: sv.wikipedia.org

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

allokering


Fördelning av resurser till olika ändamål i en produktion. En producent kan till exempel allokera 50 procent av resurserna på löner och 50 procent av resurserna på maskiner.
Källa: jordbruksverket.se (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

allokering


1. Term inom ekonomistyrning, innebär att produktionsresurserna fördelas rationellt inom ett företag. 2. Fonds fördelning mellan olika tillgångar.
Källa: dokumera.se

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

allokering


Det sätt på vilket olika resurser fördelas på olika ändamål i produktionen.
Källa: svaronline.se

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

allokering


Sammansättning och fördelning av tillgångar inom finansiella portföljer.
Källa: private-banking.nu (offline)

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

allokering


Fordeling. Benyttes i økonomisk terminologi særlig om fordelingen av produksjonsfaktorer mellom bedrifter eller næringer. Ordet «fordeling» benyttes derimot om fordeling av inntekt, formue og levekår [..]
Källa: lederkilden.no

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

allokering


Fordeling. Benyttes i økonomisk terminologi særlig om fordelingen av produksjonsfaktorer mellom bedrifter eller næringer. Ordet «fordeling» benyttes derimot om fordeling av inntekt, formue og levekår [..]
Källa: lederkilden.no

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

allokering


Fördelning av placeringstillgångar mellan olika förmögenhetsklasser, till exempel så att en del av placeringstillgångarna finns i aktier, en del i räntor och en del i kontanta medel. Allokering är av central betydelse för den förväntade avkastningen på placeringen.
Källa: fim.com (offline)

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

allokering


Fördelning av tillgångar mellan olika förmögenhetsklasser.
Källa: seligson.fi

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

allokering


Allocation
Källa: math.aalto.fi

16

0 Thumbs up   2 Thumbs down

allokering


Fördelning av fondens kapital mellan de olika tillgångsslagen aktier och obligationer. Ordet används ibland även när det gäller fördelningen mellan länder och branscher i rena aktiefonder.
Källa: www-1.danicapension.se (offline)

<< allograf arkeolog >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse