Betyder brukare
Vad betyder brukare? Här finner du 16 definitioner av brukare. Du kan även lägga till betydelsen av brukare själv

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

brukare


tiller, tenant farmer
Källa: osterlen.com

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

brukare


Brukare kan syfta på ett äldre ord för arrendator. en person som använder en drog utan att falla in i ett missbruk. en användare av en maskin, utrustning eller annan nyttighet. en person som får, elle [..]
Källa: sv.wikipedia.org

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

brukare


Den person som en verksamhet eller aktivitet är till för/den person som använder verksamheten. Kan också vara t ex förälder till barn i skola eller anhörig/släkting till äldre i äldreboende.
Källa: ovanaker.se

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

brukare


Fysisk eller juridisk person som använder ett utrymme för sin verksamhet. Brukaren kan vara en person, en familj, en organisation etc.
Källa: titania.se

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

brukare


Den person som en verksamhet eller aktivitet är till för/den person som använder verksamheten. Kan också vara t.ex. förälder till barn i skola eller anhörig/släkting till äldre i äldreboende.
Källa: skara.se

6

1 Thumbs up   0 Thumbs down

brukare


Den som registreras i Vägtrafikregistret som användare av ett leasingobjekt.
Källa: porsche.se

7

1 Thumbs up   0 Thumbs down

brukare


Den person som brukade jorden och vanligtvis bebodde en gård. Det behövde inte nödvändigtvis vara ägaren som brukade gården.
Källa: kjaellman.se

8

1 Thumbs up   1 Thumbs down

brukare


Person som brukar annan persons mark
Källa: garnisonsmuseet.se

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

brukare


tiller, tenant farmer (om arrendator)
Källa: slaktdata.org

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

brukare


Den som använder verksamheten.
Källa: lomma.se

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

brukare


Den person som en verksamhet eller aktivitet är till för/den person som använder verksamheten. Kan också vara t ex förälder till barn i skola eller anhörig till äldre i äldreboende.
Källa: vaxjo.se

12

1 Thumbs up   1 Thumbs down

brukare


Användare. Nyttjare.
Källa: dokumera.se

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

brukare


Brukar annans jord eller egendom, ex vis hustruns, svärfaderns eller faderns oskiftade jord.
Källa: web.telia.com

14

1 Thumbs up   1 Thumbs down

brukare


Patienter, före detta patienter och anhöriga. C CNS: Centrala nervsystemet. D delirium tremens: Av alkoholmissbruk orsakat förvirrings- och omtöckningstillstånd som oftast uppträder i början av avhåll [..]
Källa: psykologi.ifokus.se

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

brukare


Person som brukar annan persons mark
Källa: soldatreg.se

16

0 Thumbs up   1 Thumbs down

brukare


användare
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

<< brottmål bryggare >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse