Betyder ekologi
Vad betyder ekologi? Här finner du 28 definitioner av ekologi. Du kan även lägga till betydelsen av ekologi själv

1

4   0

ekologi


Läran om samspel mellan organismer och deras omgivning.
Källa: skogsstyrelsen.se

2

2   0

ekologi


Läran om samspelet mellan levande organismer och dess omgivning. Alla organismer befinner sig i ett tillstånd mellan ickelevande (abiotiska) och levande (biotiska) omvärldsfaktorer, så som temperatur, [..]
Källa: urbanutveckling.se

3

1   0

ekologi


ecology
Källa: uhr.se

4

0   0

ekologi


(gr. oikos, boning). Vetenskapen om samspelet mellan organismerna och deras omgivning. Från fysiologin skiljer sig ekologin genom att den uppfattar hela organismen som minsta enhet, medan fysiologin s [..]
Källa: filosofia.fi

5

0   0

ekologi


Ekologi kommer från grekiskan och betyder läran om huset eller platsen/ omgivningen. Ekologi är en del av biologin som undersöker djuren och växterna med avseende på deras levnadssätt samt i deras ber [..]
Källa: vgregion.se

6

0   0

ekologi


Ekologi är vetenskapen som behandlar samspelet mellan de levande organismerna och den miljö de lever i. Ekologin är en ung vetenskap i snabb utveckling. Det är viktigt att hålla isär vetenskapen ekolo [..]
Källa: sv.wikipedia.org

7

0   0

ekologi


Ekologi är vetenskapen som behandlar samspelet mellan de levande organismerna och den miljö de lever i. Ekologin är en ung vetenskap i snabb utveckling. Det är viktigt att hålla isär vetenskapen ekolo [..]
Källa: sv.wikipedia.org

8

0   0

ekologi


Läran om förhållandet mellan de levande organismerna (t.ex. människan) i förhållande till omgivningen. Eksem
Källa: gastrolab.net

9

0   0

ekologi


Läran om de levande organismerna i förhållande till sin omgivning.
Källa: miljoportalen.se

10

0   0

ekologi


Vetenskapen om sambandet mellan organismerna och deras omgivning.
Källa: miljobarometern.helsingborg.se

11

0   0

ekologi


Samspelet mellan de levande varelserna och omgivningen. Man brukar tala om ekosystem med djursamhällen, växtsamhällen, bakterier etc.
Källa: skara.se

12

0   0

ekologi


Ekologi är vetenskapen om de levande varelsernas relationer till sin omvärld, det vill säga samspelet mellan biotiska (levande) och abiotiska (icke-levande) faktorer.
Källa: csrguiden.se

13

0   0

ekologi


Ordklass substantiv ● läran om naturens hushållning, det vill säga läran om sambandet mellan organismerna och deras miljö
Källa: ordbok.mkforlag.com

14

0   0

ekologi


Läran om samspelet mellan levande organismer och deras omgivning.
Källa: esab.se

15

0   0

ekologi


läran om samspelet mellan levande organismer och omgivningen. Uttrycket myntades av den tyske vetenskapsmannen Ernst Haeckel år 1869. Fram till 1950-talet studerade ekologer huvudsakligen enskilda art [..]
Källa: vontroil.com

16

0   0

ekologi


Vetenskapen om sambandet mellan organismerna och deras omgivning.
Källa: miljobarometern.stockholm.se

17

0   0

ekologi


Vetenskapen om relationerna och samspelet mellan organismerna och deras miljö. Ekologin är deras miljö. Ekologin är den grundvetenskap, varpå underhåll, bevarande, skötsel och utnyttjande av naturresu [..]
Källa: teamnonstop.com

18

0   0

ekologi


Ekologi är vetskapen om levande organismer och deras förhållande till sin omvärld. Skall inte blandas ihop med ordet Ekologisk.
Källa: bambubutiken.se

19

0   0

ekologi


Läran om samspelet mellan de levande organismerna och deras miljö. 
Källa: sodra.com

20

0   0

ekologi


 kommer från grekiskans oikos ”hus” och logos ”lära”. Ekologi som vetenskap beskrivs som studiet av relationerna mellan olika levande organismer och mellan dessa och den fysiska omvärld de lever i.
Källa: miljokvalitet.se

21

0   0

ekologi


Läran om sambanden mellan organismerna och deras miljö. Källa: De gamla grekerna
Källa: studentreportrarna.se

22

0   0

ekologi


Läran om de levande organismerna i förhållande till sin miljö
Källa: hannawieser.wordpress.com

23

0   0

ekologi


fakta om biotiska och abiotiska saker.
Källa: ramezahadi.wordpress.com

24

0   1

ekologi


vetenskapen om organismers samspel samt samspelet mellan biotiska och abiotiska faktorer. Ordet ekologi betyder "läran om huset" | : | :
Källa: sv.wiktionary.org

25

0   1

ekologi


Läran om de biologiska sambanden i naturen.
Källa: fass.se

26

0   2

ekologi


Samspelet mellan de levande varelserna och omgivningen. Man brukar tala om ekosystem med djursamhällen, växtsamhällen, bakterier etc.
Källa: ovanaker.se

27

0   2

ekologi


Läran om samspelet mellan alla organismer på jordens och deras livsmiljö.
Källa: atervinningscentralen.se

28

0   2

ekologi


Ordet ekologi ska inte förväxlas med ordet ekologiskt. Ekologi betyder vetenskapen om levande varelsers relation till sin omvärld. Varje organism befinner sig i ett växelspel med faktorer i omvärlden [..]
Källa: blog.mjukhud.se

Lägg till betydelsen av ekologi
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< ekonomi och näringsliv egen finansiering >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse