Betyder habitat
Vad betyder habitat? Här finner du 20 definitioner av habitat. Du kan även lägga till betydelsen av habitat själv

1

1   1

habitat


Plats där en viss arts nischbehov uppfylls
Källa: amazonas.blogg.se

2

1   1

habitat


Är inom biologi en miljö där en viss växt eller djurart kan leva, Att det finns ett lämpligt habitat behöver inte innebära att arten finns där, det är alltså inte samma sak som revir eller v [..]
Källa: jonathanemami.wordpress.com

3

1   1

habitat


Den typ av miljö där en organism eller grupp lever normal eller inträffar.
Källa: hannawieser.wordpress.com

4

1   1

habitat


  en miljö där växter / djur kan leva
Källa: ramezahadi.wordpress.com

5

1   1

habitat


livsrummet vi lever i, styrt av biotiska och abiotiska villkor, ofta abiotiskt och geografiskt begränsat.
Källa: www2.landskrona.se

6

0   1

habitat


lokal eller utbredningsområde för taxon inom djur- och växtriket | : | lokal, hemvist | habitation, livsmiljö
Källa: sv.wiktionary.org

7

0   1

habitat


En miljö som är lämplig för en viss art att leva i.
Källa: folkhalsomyndigheten.se

8

0   1

habitat


Livsmiljö. De speciella ekologiska förhållanden som utgör livsmiljö för en särskild organism eller grupper av organismer.  
Källa: havochvatten.se

9

0   1

habitat


Habitat är inom biologin en miljö där en viss växt- eller djurart kan leva. Att det finns ett lämpligt habitat behöver inte innebära att arten finns där, det är alltså inte detsamma som revi [..]
Källa: sv.wikipedia.org

10

0   1

habitat


Habitat kan betyda olika saker: En miljö där en viss art lever, se habitat. FN-organet HABITAT, se FN:s program för boende- och bebyggelsefrågor. Möbelkedjan Habitat, se Habitat (möbelföretag). [..]
Källa: sv.wikipedia.org

11

0   1

habitat


FN:s boende- och bosättningsorgan (UN-HABITAT) engelska: United Nations Human Settlements Programme) är ett organ inom Förenta nationerna som arbetar för en hållbar utveckling och bra boendeförh [..]
Källa: sv.wikipedia.org

12

0   1

habitat


Habitat är en internationell möbelkedja med bas i Storbritannien. Habitat har ett 70-tal egna möbelaffärer i Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Spanien samt affärer på franchisebasis i ett [..]
Källa: sv.wikipedia.org

13

0   1

habitat


Levnadsplatsen, det vill säga den fysiska och biologiska miljö som en art är beroende av för sin överlevnad under hela eller en del av dess livscykel.
Källa: naturvardsverket.se

14

0   1

habitat


Livsmiljö
Källa: wwwp.ymparisto.fi

15

0   1

habitat


Livsmiljö. De speciella ekologiska förhållanden som utgör livsmiljö för en särskild organism eller grupper av organismer.
Källa: marbipp.tmbl.gu.se

16

0   1

habitat


en miljö där en viss växt- eller djurart kan leva. (Hemvis) Områdets lämplighet som livsmiljö sedd ur arbtes perspektiv
Källa: camillahjelm.wordpress.com

17

0   1

habitat


Livsmiljö. De speciella ekologiska förhållanden som utgör livsmiljö för en särskild organism eller grupper av organismer.  
Källa: projektwebbar.lansstyrelsen.se

18

0   1

habitat


Betyder boplats men är också ett FN-program om hållbart boende och bebyggelse. Huvudhandlingar Handlingar som tillsammans utgör redovisning av byggnaden avseende form, konstruktion och installationer.
Källa: norrkoping.se

19

0   1

habitat


en organisms eller arts livsmiljö. Kan sägas motsvara biotop. Se biotop
Källa: vontroil.com

20

0   2

habitat


Den miljö ett djur eller en växt behöver för att överleva och fortplanta sig. Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.
Källa: urbanutveckling.se

Lägg till betydelsen av habitat
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< rekindle endangerment >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse