Betyder norm
Vad betyder norm? Här finner du 32 definitioner av norm. Du kan även lägga till betydelsen av norm själv

1

1   0

norm


det som anses vara normalt; regel, rättesnöre, mönster | : | längd av en vektor; funktion på ett vektorrum som uppfyller villkoren: | ‖'''v'''‖ ≥ 0 och ‖'''v'''‖ =  [..]
Källa: sv.wiktionary.org

2

1   0

norm


Normen är det som anses ”normalt”, som är accepterat och förväntat. Till exempel när det gäller hur man ska se ut eller bete sig. Att tillhöra en norm ger ofta fördelar i samhället, som att det på många platser är lättare att ta sig fram utan rullstol eller att kristna högtider är röda dagar i svenska almanackor. Både normer oc [..]
Källa: umo.se

3

0   0

norm


norm | (social) norm | :
Källa: sv.wiktionary.org

4

0   0

norm


norm
Källa: math.kth.se

5

0   0

norm


(av lat. norma, eg. vinkelhake (dvs. snickarens redskap), regel, rättesnöre), samlingsbeteckning på olika typer av handlingsregler och värderingsgrundvalar.
Källa: filosofia.fi

6

0   0

norm


Inom matematiken är norm ett sätt att tilldela en längd till objekt, vanligen definierade i ett vektorrum. Normen, ofta betecknad med || || uppfyller följande villkor, där x och y tillhör ett v [..]
Källa: sv.wikipedia.org

7

0   0

norm


Inom matematiken är norm ett sätt att tilldela en längd till objekt, vanligen definierade i ett vektorrum. Normen, ofta betecknad med || || uppfyller följande villkor, där x och y tillhör ett v [..]
Källa: sv.wikipedia.org

8

0   0

norm


Sociala normer, eller bara normer, är ett sociologiskt begrepp för intersubjektiva, allmänt delade, men många gånger underförstådda, regler och förväntningar på beteende som gäller inom en [..]
Källa: sv.wikipedia.org

9

0   0

norm


Det "normala" eller godtagna beteendet i t.ex. en social grupp; konvention, praxis. Föreställningar om exempelvis genus finns ofta omedvetet. När en handling upprepas gång på gång blir det till budskap och villkor.
Källa: regiongavleborg.se

10

0   0

norm


Oskrivna sociala regler. Normen är de förväntningar och ideal om anses vara positivt, önskvärt och fördelaktigt. Vad som är norm blir tydligt först när någon bryter mot dem.
Källa: patalom6.se

11

0   0

norm


accepterade regler för önskvärt beteende och utseende som ofta skapar hierarkiska grupperingar i samhället.
Källa: regnbagsankan.fi

12

0   0

norm


underförstådda regler, förväntningar och beteenden som gäller i en gemenskap eller i samhället i stort. Normer skapar riktlinjer och mönster för hur vi ska utföra något eller uppträda mot v [..]
Källa: amrahamra.wordpress.com

13

0   0

norm


Handlingsregel, påbud om hur man bör handla eller om hur något bör vara beskaffat eller organiserat.
Källa: euroquality.se

14

0   0

norm


Det som anses vara ”normalt”, det som accepteras och förväntas. Exempel kan vara hur man ska se ut eller vem man förväntas bli kär i.
Källa: foreningenstorasyster.se

15

0   0

norm


En norm är en social regel. Avvikare från normer kan bli bestraffade genom till exempel uteslutning ur en grupp.
Källa: hbt.ifokus.se

16

0   0

norm


Det ”normala” eller godtagna beteendet i t.ex. en social grupp; konvention, praxis. Föreställningar om exempelvis genus finns ofta omedvetet. När en handling upprepas gång på gång blir det till budskap och villkor.
Källa: jamstalldbarnomsorg.ax

17

0   0

norm


 Norm har flera betydelser men den sociala normen är en uppfattning om vad som är ”normalt”, förväntningar om hur människor ska tänka, känna och bete sig i en grupp.
Källa: tankaravtuss.wordpress.com

18

0   0

norm


ideal
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

19

0   0

norm


måttstock
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

20

0   0

norm


oskriven regel
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

21

0   0

norm


regel
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

22

0   0

norm


rättesnöre
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

23

0   0

norm


standard
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

24

0   0

norm


standardmått
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

25

0   0

norm


Grundläggande värden, förväntningar och ideal inom den samhälleliga kontexten eller inom en grupp, vilka definierar acceptabla, passande och/eller positiva egenskaper i ett särskilt samhälle.
Källa: teachers.ittakesallkinds.eu

26

0   0

norm


Är vad man kan förvänta sig att kostnader ska bli vid en viss aktivitet.
Källa: firstofapril.se

27

0   0

norm


Grundläggande värden, förväntningar och ideal inom den samhälleliga kontexten eller inom en grupp, vilka definierar acceptabla, passande och/eller positiva egenskaper i ett särskilt samhälle.
Källa: teachers.intrasocial.com

28

0   0

norm


Outtalad regel om det normala/godtagna, t ex hur man bör bete sig eller hur något bör vara. Ett informellt rättesnöre som grundas på en dominerande attityd eller värdering. Ett kollektivt begre [..]
Källa: kerab.se

29

0   0

norm


Handlingsregel, påbud om hur man bör handla eller om hur något bör vara beskaffat eller organiserat
Källa: corporateresponsibility.se

30

0   0

norm


En oskriven regel som folk är rädda för att bryta. Normen brukar symbolisera ett önskvärt beteende och de som går utanför normen brukar ses som krångliga eller t.o.m. sjuka/äckliga. Exempel [..]
Källa: gayfilmer.wordpress.com

31

0   1

norm


Norm kan avse: Social norm – ett sociologiskt begrepp för intersubjektiva, allmänt delade, men många gånger underförstådda, regler och förväntningar på beteende som gäller inom en mindre s [..]
Källa: sv.wikipedia.org

32

0   1

norm


ett begrepp som används för att förklara underförstådda förväntningar på människan.
Källa: feministiskjulkalender.tumblr.com

Lägg till betydelsen av norm
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< synestesi homo light >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse