Betyder stereotyp
Vad betyder stereotyp? Här finner du 17 definitioner av stereotyp. Du kan även lägga till betydelsen av stereotyp själv

1

4   0

stereotyp


En mycket förenklad förklaring av hur någon är. Stereotyper kan ge fördomsfulla och förenklade föreställningar om alla som tillhör en viss grupp. Det kan t.ex. vara föreställningar om männ [..]
Källa: normkritikern.tumblr.com

2

2   0

stereotyp


Stereotyp är en förenklad förklaring eller beskrivning av hur någon är, utifrån vissa drag eller egenskaper. Dessa drag eller egenskaper förstärks, och andra (individuella) sidor får mindre plats. Stereotyper kan ge föreställningar om att alla inom en viss grupp skulle ha dessa drag eller egenskaper.
Källa: umo.se

3

0   0

stereotyp


mall för gjutning av typer | förenklade föreställningar av en grupp och dess medlemmar | som är stereotyp; enformig, beständigt lika
Källa: sv.wiktionary.org

4

0   0

stereotyp


För trycktekniken, se Stereotyp (tryckteknik) En stereotyp är en inre bild av en tänkt, eller faktisk grupp och dess medlemmar, ofta i form av förenklade föreställningar av medlemmarnas egenska [..]
Källa: sv.wikipedia.org

5

0   0

stereotyp


Stereotyp, klisché eller cliché är en helgjuten tryckplåt med text och/eller bild, gjuten i en tryckform av papier-mâché eller gips. Avgjutningen görs av ett original med satta metalltyper och [..]
Källa: sv.wikipedia.org

6

0   0

stereotyp


En kliché som gjutits av från en högtrycksplatta (trä eller linoleum) för att hålla för tryckning i stora upplagor.
Källa: linkopingsgrafiskasallskap.se

7

0   0

stereotyp


En stereotyp är en föreställning om att vissa individer tillhörande en viss kategori har vissa egenskaper i kraft av att tillhöra den kategorin. En stereotyp är ett heuristiskt verktyg, alltså [..]
Källa: politiskfilosofi.com

8

0   0

stereotyp


En term i UML. En stereotyp används oftast för att visa att en klass eller objekt är av en viss kategori, tex att den är ett interface. Stereotyper ska skrivas mellan << och >>. I bild [..]
Källa: ict.kth.se

9

0   0

stereotyp


En förutfattad mening som beskriver hur en grupp är.
Källa: bfciv.se

10

0   0

stereotyp


Förenklad framställning av kvinnor eller män, där grupperna kvinnor och män framställs som olika och med olika egenskaper – exempelvis män som starka och aktiva, kvinnor ofta omvårdande och passiva.
Källa: jamstall.nu

11

0   0

stereotyp


Är en fast och karikatyrmässig uppfattning, som tillskriver alla medlemmar i en specifik grupp samma egenskaper, utan att ta någon hänsyn till individuella egenskaper. Stereotyper är därigenom e [..]
Källa: teachers.ittakesallkinds.eu

12

0   0

stereotyp


Är en fast och karikatyrmässig uppfattning, som tillskriver alla medlemmar i en specifik grupp samma egenskaper, utan att ta någon hänsyn till individuella egenskaper. Stereotyper är därigenom ensidiga beskrivningar av vissa grupper och precis som fördomar kan de leda till diskriminering.
Källa: teachers.intrasocial.com

13

0   0

stereotyp


En slags karikatyr uppmålad av fördomar – en överdriven karaktär för att enklare kunna sortera in folk i fack. En stereotyp har alla de genomsnittliga karaktärsdragen + alla de extremaste drag [..]
Källa: gayfilmer.wordpress.com

14

0   1

stereotyp


stereotyp
Källa: sv.wiktionary.org

15

0   1

stereotyp


HiFi-diggare
Källa: softwolves.pp.se

16

0   1

stereotyp


För trycktekniken, se Stereotyp (tryckteknik) En stereotyp är en inre bild av en tänkt, eller faktisk grupp och dess medlemmar, ofta i form av förenklade föreställningar av medlemmarnas egenska [..]
Källa: sv.wikipedia.org

17

0   1

stereotyp


HiFi-diggare stickerska
Källa: rodakotten.com

Lägg till betydelsen av stereotyp
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< allsång sjuspaltig >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse