Betyder stereotyp
Vad betyder stereotyp? Här finner du 17 definitioner av stereotyp. Du kan även lägga till betydelsen av stereotyp själv

1

4 Thumbs up   0 Thumbs down

stereotyp


En mycket förenklad förklaring av hur någon är. Stereotyper kan ge fördomsfulla och förenklade föreställningar om alla som tillhör en viss grupp. Det kan t.ex. vara föreställningar om människor som tillhör en viss folkgrupp, nation eller religion. Stereotypen påverkar ofta negativt den bild en skapar av en person utan att en tänker på det. [..]
Källa: normkritikern.tumblr.com (offline)

2

2 Thumbs up   0 Thumbs down

stereotyp


Stereotyp är en förenklad förklaring eller beskrivning av hur någon är, utifrån vissa drag eller egenskaper. Dessa drag eller egenskaper förstärks, och andra (individuella) sidor får mindre plats. Stereotyper kan ge föreställningar om att alla inom en viss grupp skulle ha dessa drag eller egenskaper.
Källa: umo.se (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

stereotyp


mall för gjutning av typer | förenklade föreställningar av en grupp och dess medlemmar | som är stereotyp; enformig, beständigt lika
Källa: sv.wiktionary.org

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

stereotyp


För trycktekniken, se Stereotyp (tryckteknik) En stereotyp är en inre bild av en tänkt, eller faktisk grupp och dess medlemmar, ofta i form av förenklade föreställningar av medlemmarnas egenskaper. S [..]
Källa: sv.wikipedia.org

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

stereotyp


Stereotyp, klisché eller cliché är en helgjuten tryckplåt med text och/eller bild, gjuten i en tryckform av papier-mâché eller gips. Avgjutningen görs av ett original med satta metalltyper och tryckpl [..]
Källa: sv.wikipedia.org

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

stereotyp


En kliché som gjutits av från en högtrycksplatta (trä eller linoleum) för att hålla för tryckning i stora upplagor.
Källa: linkopingsgrafiskasallskap.se

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

stereotyp


En stereotyp är en föreställning om att vissa individer tillhörande en viss kategori har vissa egenskaper i kraft av att tillhöra den kategorin. En stereotyp är ett heuristiskt verktyg, alltså en föru [..]
Källa: politiskfilosofi.com

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

stereotyp


En term i UML. En stereotyp används oftast för att visa att en klass eller objekt är av en viss kategori, tex att den är ett interface. Stereotyper ska skrivas mellan << och >>. I bilden n [..]
Källa: ict.kth.se

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

stereotyp


En förutfattad mening som beskriver hur en grupp är.
Källa: bfciv.se (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

stereotyp


Förenklad framställning av kvinnor eller män, där grupperna kvinnor och män framställs som olika och med olika egenskaper – exempelvis män som starka och aktiva, kvinnor ofta omvårdande och passiva.
Källa: jamstall.nu (offline)

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

stereotyp


Är en fast och karikatyrmässig uppfattning, som tillskriver alla medlemmar i en specifik grupp samma egenskaper, utan att ta någon hänsyn till individuella egenskaper. Stereotyper är därigenom ensidig [..]
Källa: teachers.ittakesallkinds.eu

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

stereotyp


Är en fast och karikatyrmässig uppfattning, som tillskriver alla medlemmar i en specifik grupp samma egenskaper, utan att ta någon hänsyn till individuella egenskaper. Stereotyper är därigenom ensidiga beskrivningar av vissa grupper och precis som fördomar kan de leda till diskriminering.
Källa: teachers.intrasocial.com (offline)

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

stereotyp


En slags karikatyr uppmålad av fördomar – en överdriven karaktär för att enklare kunna sortera in folk i fack. En stereotyp har alla de genomsnittliga karaktärsdragen + alla de extremaste dragen från [..]
Källa: gayfilmer.wordpress.com

14

0 Thumbs up   1 Thumbs down

stereotyp


stereotyp
Källa: sv.wiktionary.org

15

0 Thumbs up   1 Thumbs down

stereotyp


HiFi-diggare
Källa: softwolves.pp.se

16

0 Thumbs up   1 Thumbs down

stereotyp


För trycktekniken, se Stereotyp (tryckteknik) En stereotyp är en inre bild av en tänkt, eller faktisk grupp och dess medlemmar, ofta i form av förenklade föreställningar av medlemmarnas egenskaper. S [..]
Källa: sv.wikipedia.org

17

0 Thumbs up   1 Thumbs down

stereotyp


HiFi-diggare stickerska
Källa: rodakotten.com

<< allsång sjuspaltig >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse