Betyder BANDBREDD
Vad betyder BANDBREDD? Här finner du 43 definitioner av BANDBREDD. Du kan även lägga till betydelsen av BANDBREDD själv

1

1   0

BANDBREDD


Inom datakommunikationsområdet används begreppet bandbredd för att ange ett datanäts kapacitet i antal överförda bit per sekund. Enheten bit är liten och används ofta tillsammans med förstave [..]
Källa: storuman.se

2

1   0

BANDBREDD


Vanlig benämning för den maximala överföringshastigheten hos ett datornätverk eller en bredbandsförbindelse. Bandbredden mäts normalt i enheten bit/sekund och som exempel har moderna datornätv [..]
Källa: programsupport.se

3

0   0

BANDBREDD


, inom audiotekniken det tonfrekvensområde som ett system kan överföra utan dämpning under ett specificerat värde, vanligtvis normerat till högst 3dB dämpning.
Källa: radiohistoria.jvnf.org

4

0   0

BANDBREDD


Anger nätets kapacitet vid dataöverföring.
Källa: pamedia.se

5

0   0

BANDBREDD


mängden data som kan överföras per tidsenhet. Låg bandbredd kan begränsa bildkvaliteten vid streaming.
Källa: mms.se

6

0   0

BANDBREDD


Bandbredd är skillnaden mellan den övre och den lägre avbrytande frekvensen som till exempel används vid informationsöverföring i radiokommunikation eller som släpps igenom ett signalfilter. Ba [..]
Källa: sv.wikipedia.org

7

0   0

BANDBREDD


är hur mycket information som det går att skicka via en telekabel. (Överföringshastighet).
Källa: passagen.se

8

0   0

BANDBREDD


Se förklaring av frekvensomfång.
Källa: component.se

9

0   0

BANDBREDD


Frekvensområde som används för överföring av signaler. Vid datakommunikation anger bandbredd överföringskapaciteten. Den anges i antal överförda bit per sekund, vanligen kbit/s eller Mbit/s. [..]
Källa: compricer.se

10

0   0

BANDBREDD


Storleken på det frekvensintervall (Hertz, Hz = intervall/s) som används vid överföring av data som ju är elektriska eller optiska signaler. I dagligt tal används bandbredd för överförd data [..]
Källa: skanova.se

11

0   0

BANDBREDD


Kapaciteten hos en kommunikationskanal. Bandbredd anges vanligen med bitar per sekund (bit/s) eller svängningar per sekund (Hertz). Som ett mått på den mängd data som kan överföras i ett nät ut [..]
Källa: itord.pagina.se

12

0   0

BANDBREDD


(bandwidth) - överföringskapacitet, datatakt. En kommunikationsförbindelses förmåga att överföra datamängder, mätt per tidsenhet. Mäts i datakommunikation i bit per sekund, bps. Hög bandbre [..]
Källa: it-ord.idg.se

13

0   0

BANDBREDD


Ett frekvensområde som används för överföring av signaler. Smalband, hanterar mindre än 64 kbit/s, ”Wideband” klarar 64 kbit/s till 2 Mbit/s och bredband klarar hastigheter över 2 Mbit/s.
Källa: bredbandstockholm.se

14

0   0

BANDBREDD


  Betecknar ett frekvensomfång begränsat av en lägsta och högsta frekvens. Kan även beteckna hastigheten i en dataöverföring.
Källa: sverigesradio.se

15

0   0

BANDBREDD


Vid datakommunikation anger bandbredd överföringskapaciteten. Den anges i antal överförda bit per sekund, vanligen kbit/s eller Mbit/s. Ordet bandbredd är hämtat från radioteknik, där det syftar på frekvensomfång; stort frekvensomfång (bredd) ger stor kapacitet för dataöverföring. Uttrycket bandbredd anger inte hastighet utan kapacite [..]
Källa: stadsnat.se

16

0   0

BANDBREDD


Bandbredd anger hur stort frekvensutrymme en signal tar upp, det vill säga bredden på dess spektrum. Ju större bandbredd, desto mer information kan överföras. Bandbredden mäts då i hertz (Hz). Används också för att beskriva kapaciteten för digitala kablar som HDMI. Mäts då i megahertz (MHz) eller gigabit per sekund (Gbps).
Källa: canaldigital.se

17

0   0

BANDBREDD


Bandbredd anger hur stort frekvensutrymme en signal tar upp, det vill säga bredden på dess spektrum. Ju större bandbredd, desto mer information kan överföras. Bandbredden mäts då  i hertz (Hz). Används också för att beskriva kapaciteten för digitala kablar som HDMI. Mäts då i megahertz (MHz) eller gigabit per sekund (Gbps).
Källa: canaldigital.se

18

0   0

BANDBREDD


Den mängd data som överförs på elektronisk väg, via exempelvis en buss, per sekund. Bandbredd mäts vanligtvis i bitar per sekund, byte per sekund eller cykler per sekund (Hertz).
Källa: www1.euro.dell.com

19

0   0

BANDBREDD


Vid datakommunikation anger bandbredd överföringskapaciteten. Den anges i antal överförda bit per sekund, vanligen kbit/s eller Mbit/s. Ordet bandbredd är hämtat från radioteknik, där det syft [..]
Källa: svanstromstelecom.se

20

0   0

BANDBREDD


Skillnaden mellan den högsta och den lägsta frekvensen som är tillgänglig för överföring via radio eller kabel. Ju större bandbredd, desto mer data kan överföras per tidsenhet, dvs desto högre överföringshastighet. Mäts numera vanligen i Kbps el Mbps.
Källa: 109.169.77.151

21

0   0

BANDBREDD


Avståndet mellan musikern längst till vänster och musikern längst till höger.
Källa: coverfunkers.com

22

0   0

BANDBREDD


En överföringskanals dataöverföringskapacitet, mätt i bitar eller Byte per sekund.
Källa: fluke.com

23

0   0

BANDBREDD


Frekvensområde som används för överföring av signaler. Vid datakommunikation anger bandbredd överföringskapaciteten. Den anges i antal överförda bit per sekund, vanligen kbit/s eller Mbit/s. [..]
Källa: virestadfiber.se

24

0   0

BANDBREDD


Frekvensområde som används för överföring av signaler. Vid datakommunikation anger bandbredd överföringskapaciteten. Den anges i antal överförda bit per sekund, vanligen kbit/s eller Mbit/s. [..]
Källa: enerydafiber.se

25

0   0

BANDBREDD


En överföringskanals dataöverföringskapacitet, mätt i bitar eller Byte per sekund.
Källa: fluke-cz.cz

26

0   0

BANDBREDD


Frekvensområde som används för överföring av signaler Vid datakommunikation anger bandbredd överföringskapaciteten Den anges i antal överförda bit per sekund, vanligen kbit/s eller Mbit/s Utt [..]
Källa: sundsjofiber.se

27

0   0

BANDBREDD


Anger nätets kapacitet vid dataöverföring.
Källa: prinero.se

28

0   0

BANDBREDD


Används som ett mått på överföringshastigheten hos olika uppkopplingstekniker.
Källa: ubbis.se

29

0   0

BANDBREDD


Bredd på färgband till gamla matrisskrivare.
Källa: skrattportalen.se

30

0   0

BANDBREDD


Mått på hur mycket information som kan skickas i en ledning. Mäts i enheten bit per sekund, bps.
Källa: netinsight.net

31

0   0

BANDBREDD


Hastigheten på ditt bredband, ju högre bandbredd desto högre hastighet noch desto fortare går det.
Källa: dhfiber.dinstudio.se

32

0   0

BANDBREDD


Används ofta som synonym för överföringskapacitet, alltså den mängd data som kan överföras per tidsenhet.
Källa: karstasff.se

33

0   0

BANDBREDD


Frekvensområde som används för överföring av signaler. Vid datakommunikation anger bandbredd överföringskapaciteten. Den anges i antal överförda bit per sekund, vanligen kbit/s eller Mbit/s. Ordet bandbredd är hämtat från radioteknik, där det syftar på frekvensomfång; stort frekvensomfång (bredd) ger stor kapacitet för dataöverfö [..]
Källa: infopress.se

34

0   0

BANDBREDD


Bredden på en kommunikationskanal. Analog bandbredd mäts i Hertz (Hz) eller cykler per sekund och digital bandbredd mäts i bitar per sekund. Bandbredden ska inte förväxlas med band. När en mobil [..]
Källa: nds2.nokia.com

35

0   0

BANDBREDD


Ett frekvensområde, uttryckt i Hertz (Hz) som upptas av en modulerad bärvåg vilken kan sändas genom ett kommunikationssystem. Bandbredd är ett mått på den kapacitet som kan överföras genom till exempel en satellittransponder. Ju större bandbredd, desto mer information kan överföras.
Källa: onastra.se

36

0   0

BANDBREDD


Frekvensområde som innehåller en viss mängd information. Ett band mellan 10 och 20 Mhz samt ett band mellan 15 och 25 Mhz har båda bandbredden 10 Mhz. Inom video indikerar bandbredden bildens uppl [..]
Källa: voodoofilm.org

37

0   0

BANDBREDD


I analoga kommunikationssammanhang avses skillnaden mellan den högsta och lägsta frekvensen i ett givet intervall. En analog telefonlinje har t ex en bandbredd på 3 000 hertz (Hz), skillnaden mel [..]
Källa: alltomhacking.se

38

0   0

BANDBREDD


Hastigheten på ditt bredband, ju högre bandbredd desto högre hastighet.
Källa: wexnet.se

39

0   0

BANDBREDD


Bandbredden är ett mått på den hastighet som man kan skicka och ta emot information (text, filer, ljud, bilder, video etc.) till sin dator eller annan utrustning (telefon, TV, surfplatta etc.). Överföringen kan ske genom fast lina (t.ex. LAN, Ethernet, telefonkabel/ADSL, kabel-TV) eller trådlöst (t.ex. mobilt – UMTS, eller WLAN).
Källa: remm.se

40

0   0

BANDBREDD


En indikation på överföringskapaciteten för en kommunikationskanal.
Källa: www2.videokonferens.com

41

0   0

BANDBREDD


Anger i dessa sammanhang hur mycket information som kan överföras under 1 sek. Ett vanligt modem brukar klara 28.8kBit, dvs 2 880 tecken per sekund. En ISDN-anslutning klarar normalt 64kbit, dvs 6 4 [..]
Källa: informus.se

42

0   0

BANDBREDD


Används ofta som synonym för överföringskapacitet, alltså den mängd data som kan överföras per tidsenhet.
Källa: vokby.se

43

0   0

BANDBREDD


Bandbredd är ett uttryck för hur stor hastighet det är möjligt att överföra data med via en linje. Som ett exempel ligger bandbredden på de flesta gammaldags telefonmodem på 56 kilobit per sekund.
Källa: pctidningen.se

Lägg till betydelsen av BANDBREDD
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< BALANSERAD BANDBRUS >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse