Betyder Belastningsregister
Vad betyder Belastningsregister? Här finner du 11 definitioner av Belastningsregister. Du kan även lägga till betydelsen av Belastningsregister själv

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Belastningsregister


Kallades tidigare kriminalregister. Register där domar m.m. avseende brott registreras. I de allra flesta brottmål har domstolen tillgång till ett utdrag ur belastningsregistret för den tilltalade. [..]
Källa: domstol.se

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Belastningsregister


Belastningsregister – Belastningsregister är ett Svenskt register som Rikspolisstyrelsen för. Belastningsregistret skall innehålla uppgifter om den som * 1. genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot har ålagts påföljd för brott,* 2. har ålagts förvandlingsstraff för böter,* 3. med tillämpning av 30 kap. 6 § brottsbalken [..]
Källa: internetjuridik.com (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Belastningsregister


Kallades tidigare kriminalregister. Register där domar m.m. avseende brott registreras. I de allra flesta brottmål har domstolen tillgång till ett utdrag ur belastningsregistret för den tilltalade. [..]
Källa: rattshjalp.se

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Belastningsregister


Belastningsregistret, i dagligt tal även brottsregistret eller polisregistret, är ett svenskt register som Polismyndigheten (före 2015 Rikspolisstyrelsen) för enligt lagen (1998:620) om belastningsreg [..]
Källa: sv.wikipedia.org

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Belastningsregister


Kallades tidigare kriminalregister. Register där domar m.m. avseende brott registreras. I de allra flesta brottmål har domstolen tillgång till ett utdrag ur belastningsregistret för den tilltalade.
Källa: hogstaforvaltningsdomstolen.se (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Belastningsregister


Kallades tidigare kriminalregister. Register där domar m.m. avseende brott registreras. I de allra flesta brottmål har domstolen tillgång till ett utdrag ur belastningsregistret för den tilltalade. [..]
Källa: malmotingsratt.domstol.se

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Belastningsregister


Kallades tidigare kriminalregister. Register där domar m.m. avseende brott registreras. I de allra flesta brottmål har domstolen tillgång till ett utdrag ur belastningsregistret för den tilltalade.
Källa: forvaltningsrattenivaxjo.domstol.se (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Belastningsregister


Kallades tidigare kriminalregister. Register där domar m.m. avseende brott registreras. I de allra flesta brottmål har domstolen tillgång till ett utdrag ur belastningsregistret för den tilltalade.
Källa: hatemsjunghamn.se (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Belastningsregister


Rikspolisstyrelsens register som bland annat innehåller information om vilka som fått påföljd för ett brott - genom dom, beslut, strafföreläggande eller ordningsbot. Se också ordningsbot, påföljd och strafföreläggande.
Källa: aklagare.se (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Belastningsregister


Kallades tidigare kriminalregister. Register där domar m.m. i brottmål registreras. I de allra flesta brott mål har domstolen tillgång till ett utdrag ur belastningsregistret för den tilltalade.
Källa: vanersborgstingsratt.domstol.se

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Belastningsregister


Rikspolisstyrelsens register som bland annat innehåller information om vilka som fått påföljd för ett brott - genom dom, beslut, strafföreläggande eller ordningsbot.
Källa: alltomjuridik.se

<< Avvisning Beredningsjurist >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse