Betyder Brösthöjd
Vad betyder Brösthöjd? Här finner du 4 definitioner av Brösthöjd. Du kan även lägga till betydelsen av Brösthöjd själv

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Brösthöjd


Standardhöjd vid mätning av stående träd, belägen 1,3 m över markytan.
Källa: skogsstyrelsen.se (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Brösthöjd


standardmäthöjd vid mätning av stående träd, 1,3 meter över markytan. 
Källa: norrskog.se (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Brösthöjd


Mätpunkt på stående träd, 1,3 m över markytan. Här mäts flera variabler, diameter, omkrets, barktjocklek, ålder m.m.
Källa: jarltimber.se (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Brösthöjd


Standardhöjd vid mätning av stående träd, belägen 1,3 m över markytan.
Källa: skogsfast.se (offline)

<< Bonitet Bärande träd >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse