Betyder Konvention
Vad betyder Konvention? Här finner du 8 definitioner av Konvention. Du kan även lägga till betydelsen av Konvention själv

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Konvention


En konvention, som till exempel barnkonventionen, är regler som många länder tillsammans har kommit överens om och lovat att följa.
Källa: umo.se (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Konvention


En viktig överenskommelse mellan olika länder.
Källa: hejsverige.nu

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Konvention


(av lat. convenire, bli enig, stämma överens). 1. Överenskommelse. 2. Outtalat erkännande av en bestämd praxis. 3. Regel, sats eller norm, som är villkorligt antagen efter överenskommelse eller sedvan [..]
Källa: filosofia.fi

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Konvention


En konvention (av latin: convenire, bli enig, stämma överens) kan vara: En internationell överenskommelse, se traktat En outtalad praxis, något som är konventionellt, se artighet
Källa: sv.wikipedia.org

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Konvention


Ordklass substantiv ● oskriven men allmänt omfattad social regel för hur personer ytligt sett bör bete sig (ofta med negativ värdering) ● formell överenskommelse mellan stater e.d. om angelägenheter a [..]
Källa: ordbok.mkforlag.com

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Konvention


Internationell överenskommelse (fördrag) sluten mellan två eller flera stater och underkastad internationell rätt.
Källa: faktasamlingcbrn.foi.se (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Konvention


en viktig överenskommelse mellan olika länder.
Källa: barnombudsmannen.se (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Konvention


Konventioner uppstår genom mellastatliga avtal. Dessa kallas även för traktat eller fördrag och är underkastade internationell rätt.    http://www.ne.se/lang/fördrag
Källa: sakerhetspolitik.se (offline)

<< Klimakteriet LSS >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse