Betyder Rättspraxis
Vad betyder Rättspraxis? Här finner du 10 definitioner av Rättspraxis. Du kan även lägga till betydelsen av Rättspraxis själv

1

1   0

Rättspraxis


Rättspraxis – Rättspraxis är domstolars prejudikat.
Källa: internetjuridik.com

2

0   0

Rättspraxis


Se ordet sedvanerätt.
Källa: lartecken.se

3

0   0

Rättspraxis


Rättspraxis är ett samlingsbegrepp för de rättsliga avgöranden i framförallt domstolar, som anses vara en rättskälla och således utgöra vägledning för avgöranden av kommande fall. Ett rä [..]
Källa: sv.wikipedia.org

4

0   0

Rättspraxis


Rättspraxis är tidigare domar från högre domstolar och vissa myndigheter. Om målet har avgjorts i högsta instans är rättsfallet vägledande för rättstillämpningen. Ett avgörande som blir vägledande kallas för prejudikat. En domstol ska alltid döma på samma sätt i samma typ av mål. Den som har rättat sig efter en domstols tolkni [..]
Källa: lagrummet.se

5

0   0

Rättspraxis


Domstolars, särskild de högre, och vissa andra rättsutövande organs avgöranden och verksamheter som vägleder andra rättstillämpare.
Källa: helpforsakring.se

6

0   0

Rättspraxis


Hur domstolarna tillämpar en lag i praktiken genom olika rättsfall. Se också prejudikat och rättsfall.
Källa: aklagare.se

7

0   0

Rättspraxis


Se prejudikat.
Källa: svaronline.se

8

0   0

Rättspraxis


Tidigare avgöranden i högre instanser.
Källa: fredlos.se

9

0   0

Rättspraxis


Hur domstolarna tillämpar en lag i praktiken genom olika rättsfall.
Källa: alltomjuridik.se

10

0   1

Rättspraxis


Domstolars och myndigheters avgöranden, särskilt högre instansers avgöranden.
Källa: brottsoffermyndigheten.se

Lägg till betydelsen av Rättspraxis
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Rättsordning Rättsstat >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse