Betyder Reallokering
Vad betyder Reallokering? Här finner du 6 definitioner av Reallokering. Du kan även lägga till betydelsen av Reallokering själv

1

1   1

Reallokering


Den allokerade återbäringen är inte garanterad och det kan inträffa att den måste minskas, exempelvis till följd av att värdet på försäkringsbolagets tillgångar har sjunkit. En sådan sänkning, reallokering, kan göras gradvis genom en minskning av den avkastning som förs till försäkringskapitalet.
Källa: fi.se

2

0   1

Reallokering


Försäkringsföretagets återtag (helt eller delvis) av preliminärt fördelad återbäring. Återbäring är i normalfallet inte garanterad utan bara preliminärt fördelad. Reallokering kan ske successivt t.ex. när återbäringsräntan är lägre, i kronor räknat, än den garanterade räntan. Reallokering kan också göras vid ett visst tillf [..]
Källa: maxm.se

3

0   1

Reallokering


När ett försäkringsbolag sänker försäkringskapitalet för de sparare som har en traditionell pensions- eller kapitalförsäkring. Detta kan förekomma om försäkringsbolagets tillgångar sjunker kraftigt i värde. Kallas också återtag. (Läs mer: kollektiv konsolidering, traditionell försäkring).
Källa: bankforsakring.konsumenternas.se

4

0   1

Reallokering


Om försäkringskapitalet växer mer än det garanterade så fördelas denna extra ränta preliminärt mellan försäkringstagarna genom så kallad allokerad återbäring. Om avkastningen istället är väldigt låg minskar den tidigare allokerade återbäringen för att den garanterade räntan ska kunna bibehållas.
Källa: kapanpensioner.se

5

0   1

Reallokering


Se Återtag.
Källa: media.amf.se

6

0   1

Reallokering


Omfördelning av resurser från till exempel försvarsberedskap till hälsoberedskap.
Leif Drambo - 7 juli 2020

Lägg till betydelsen av Reallokering
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Provisionsnetto Registrering >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse