Betyder Undersökningsplikt
Vad betyder Undersökningsplikt? Här finner du 14 definitioner av Undersökningsplikt. Du kan även lägga till betydelsen av Undersökningsplikt själv

1

0   0

Undersökningsplikt


Undersökningsplikt – Undersökningsplikt innebär att köparen inte kan göra säljaren ansvarig för sådana fel eller brister som köparen känner till eller borde känt till om denne gjort en no [..]
Källa: internetjuridik.com

2

0   0

Undersökningsplikt


 – köparen har undersökningsplikt som innebär att denne aldrig kan ställa krav på säljaren för fel som köparen borde upptäckt vid en noggrann undersökning av bostaden.
Källa: lansfast.se

3

0   0

Undersökningsplikt


Köparens skyldighet att noggrant undersöka varje tillgänglig del av fastighet med dess byggnader. Allt som kunnat ses kan säljaren ej ställas till svars för.
Källa: maklargarden.se

4

0   0

Undersökningsplikt


Köparens skyldighet att noggrant undersöka varje tillgänglig del av fastighet med dess byggnader. Säljaren kan ej ställas till svars för fel som köparen borde kunnat upptäcka.
Källa: erasweden.com

5

0   0

Undersökningsplikt


En köpares skyldighet att undersöka t.ex. ett föremål eller en bostad innan köp för att finna eventuella fel och brister. Gäller i sådana fall där säljaren inte ansvarar för sådana brister [..]
Källa: svaronline.se

6

0   0

Undersökningsplikt


Enligt Jordbalkslagen har du som köpare skyldighet att noggrant undersöka det hus du skall köpa.
Källa: svenskfast.se

7

0   0

Undersökningsplikt


Undersökningsplikten framgår av lagen jordabalken.
Källa: omboende.se

8

0   0

Undersökningsplikt


Att du som köpare har juridisk skyldighet att undersöka bostaden innan köp.
Källa: botillbo.se

9

0   0

Undersökningsplikt


Plikt för t.ex. en köpare att undersöka fatigheten eller bostadsrätten vid risk att annars inte ha rätt att föra talan om fel eller brist i densamma.
Källa: hemverket.se

10

0   0

Undersökningsplikt


Enligt jordabalken har köparen skyldighet att undersöka husets skick innan köp genomförs.
Källa: privatmaklaren.se

11

0   0

Undersökningsplikt


Köparens skyldighet att noggrannt undersöka varje tillgänglig del av fastighet med dess byggnader.
Källa: documentguiden.se

12

0   0

Undersökningsplikt


Köparens skyldighet att noggrannt undersöka varje tillgänglig del av fastighet med dess byggnader.
Källa: bilkontrakt.se

13

0   0

Undersökningsplikt


Köparens skyldighet att noggrannt undersöka varje tillgänglig del av fastighet med dess byggnader.
Källa: familjedokument.se

14

0   0

Undersökningsplikt


Enligt lag har du som köpare skyldighet att undersöka de hus du ska köpa. Det är husets skick den dagen du skriver kontrakt som gäller, fel som du hade kunnat upptäcka vid en undersökning är p [..]
Källa: andebark.se


Lägg till betydelsen av Undersökningsplikt
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Underpant Underuthyrning >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse