Betyder alumn
Vad betyder alumn? Här finner du 21 definitioner av alumn. Du kan även lägga till betydelsen av alumn själv

1

1   0

alumn


blir du när du har studerat färdigt vid Lunds universitet. En alumn är alltså en före detta elev vid något lärosäte. Ordet kommer från latinet och betyder lärjunge eller elev.
Källa: lu.se

2

1   0

alumn


Person som tidigare studerat på universitetet.
Källa: psychology.su.se

3

1   0

alumn


Tidigare student, eller anställd, vid universitetet. GIH har ett nätverk för sina alumner. Ordet kommer från latinet och betyder lärjunge, skyddsling eller elev men används idag i betydelsen &qu [..]
Källa: gih.se

4

1   0

alumn


Före detta student vid lärosätet. Alumni är latin och betyder lärjunge eller skyddsling, men har i sin nuvarande betydelse lånats in i svenskan från amerikansk engelska.
Källa: ltu.se

5

0   0

alumn


en före detta student vid en högskola eller ett universitet | en student vid ett läroverk[http://g3.spraakdata.gu.se/cgi-bin/osa/indexsok.cgi?string=ALUMN&sida=&svarsantal=15&normaliserat=0&o [..]
Källa: sv.wiktionary.org

6

0   0

alumn


Tidigare student, eller anställd, vid universitetet. Karlstads universitet har ett nätverk för sina alumner. 
Källa: kau.se

7

0   0

alumn


Ordet alumn kommer från det latinska ordet alumnus som betyder elev, lärjunge eller skyddsling. Idag avser vi med alumn en tidigare student från en viss högskola, med eller utan examen. Se även HiG Alumni
Källa: hig.se

8

0   0

alumn


Alumn är beteckningen på en före detta student vid en högskola. Ordet alumn kommer av latinets "alumnus" som alltså betyder elev, lärjunge eller skyddsling. Ursprunget till ordet är latinets "alere" som betyder uppföda, fostra eller nära.
Källa: epitest.his.se

9

0   0

alumn


En person som tidigare studerat vid universitetet. Ordet alumn är latin och betyder elev eller skyddsling.
Källa: utbildning.gu.se

10

0   0

alumn


En alumn (av latinets alumnus, elev; plural mask. alumni, plural fem. alumnae, försvenskad plural alumner) är en tidigare student från en gymnasieskola, universitet eller högskola. I vissa länder [..]
Källa: sv.wikipedia.org

11

0   0

alumn


En nyligen antagen medlem i den skimrande vägen som strävar efter att bli illuminerad.
Källa: neogames.se

12

0   0

alumn


alumnus
Källa: uhr.se

13

0   0

alumn


Ordet alumn (plur. alumni) kommer från latin och betyder elev, lärjunge eller skyddsling, kort sagt, en alumn är en tidigare universitetsstudent. Ordet är betydligt vanligare i andra länder, bl.a. i USA och Storbritannien där universiteten under en lång tid har jobbat med alumnverksamhet. Umeå var 1999 ett av de första statliga universitet [..]
Källa: umu.se

14

0   0

alumn


Ett universitets eller en högskolas alumn är en person som har studerat där. Även andra personer med anknytning till universitetet eller högskolan, till exempel pensionerade lärare, kallas ibland alumner. Ordet alumn är latin och betyder elev, skyddsling.
Källa: miun.se

15

0   0

alumn


Tidigare student. Ordet kommer från latinets ”alumnus” som betyder lärjunge eller skyddsling.
Källa: datavetenskap.nu

16

0   0

alumn


Ordet har latinskt ursprung och betyder elev, skyddsling. Ordet används för benämning av en person som studerat vid universitet eller högskola. Andra personer med anknytning till lärosätet kan också ingå i alumn benämningen, exempelvis pensionerade lärare.
Källa: skh.nu

17

0   0

alumn


Person som tidigare studerat på högskolan eller universitetet. Även andra med anknytning dit, till exempel pensionerade lärare, kallas ibland alumner. Ordet alumn betyder elev, skyddsling.
Källa: forskning.se

18

0   0

alumn


Ordklass substantiv ● lärjunge, skyddsling
Källa: ordbok.mkforlag.com

19

0   0

alumn


En person som tidigare studerat.
Källa: f.kth.se

20

0   0

alumn


Person som tidigare studerat på universitetet.
Källa: science.su.se

21

0   0

alumn


alumn Tidigare student vid universitetet. SLU har ett nätverk för sina alumner. Ordet kommer från latin och betyder lärjunge, skyddsling eller elev, men har i sin nuvarande betydelse lånats in i [..]
Källa: student.slu.se

Lägg till betydelsen av alumn
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< alternativt urval alumnenkät >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse