Betyder delgivning
Vad betyder delgivning? Här finner du 22 definitioner av delgivning. Du kan även lägga till betydelsen av delgivning själv

1

0   0

delgivning


handlingen att delge någon något | : | förfarandet att en handling skickas eller lämnas till en eller flera personer som har behörighet att ta emot den (eller annat förfarande som är godkänt [..]
Källa: sv.wiktionary.org

2

0   0

delgivning


Att en handling överlämnas till dig och att du skriftligt bekräftar att du har tagit emot den på ett sätt som är föreskrivet i lag.
Källa: verksamt.se

3

0   0

delgivning


En bekräftelse på att du tagit emot ett föreläggande eller ett beslut. Sker vanligen genom att du undertecknar ett kvitto på att du har tagit emot handlingen.
Källa: kronofogden.se

4

0   0

delgivning


En handling skickas eller lämnas till någon på ett sätt som innebär att den personen bevisligen har underrättats om det som står i handlingen. Delgivning sker vanligen genom att personen genom [..]
Källa: datainspektionen.se

5

0   0

delgivning


När en person ska få del av handling. Handlingen kan exempelvis skickas eller lämnas till personen. Mottagaren ska i regel bekräfta delgivningen.
Källa: domstol.se

6

0   0

delgivning


Delgivning – Förfarande varigenom en skriftlig handling överlämnas till mottagaren under vissa enligt lag bestämda former.
Källa: internetjuridik.com

7

0   0

delgivning


När en person ska få del av handling. Handlingen kan exempelvis skickas eller lämnas till personen. Mottagaren ska i regel bekräfta delgivningen.
Källa: rattshjalp.se

8

0   0

delgivning


Delgivning är ett juridiskt begrepp som innebär att ett dokument eller dom eller beslut överlämnas till en person på ett dokumenterat sätt för att senare tjäna till bevis i till exempel en r [..]
Källa: sv.wikipedia.org

9

0   0

delgivning


Delgivning – Delgivning är ett förfarande då en skriftlig handling överlämnas till mottagaren under vissa i enlighet med lag bestämda former.
Källa: andrahandsuthyrning.com

10

0   0

delgivning


Visst förfarande varigenom en person får del av skriftligt handling i ett mål. Exempelvis svarande delges kärandens ansökan om stämning. Förfarandet finns allmänt reglerat i delgivningslagen.
Källa: citus.se

11

0   0

delgivning


Innebär att bevisligen underrätta någon om något. Delgivning kan göras skriftligt, till exempel med ett rekommenderat brev, eller muntligt via besök av polis, tjänsteman från Kronofogdemyndigh [..]
Källa: debtia.se

12

0   0

delgivning


Innebär att bevisligen underrätta någon om något. Delgivning kan göras skriftligt, till exempel med ett rekommenderat brev, eller muntligt via besök av polis, tjänsteman från Kronofogdemyndigheten eller särskild delgivningsman. Regleras i delgivningslagen.
Källa: invoice.se

13

0   0

delgivning


När en person ska få del av handling. Handlingen kan exempelvis skickas eller lämnas till personen. Mottagaren ska i regel bekräfta delgivningen.
Källa: hogstaforvaltningsdomstolen.se

14

0   0

delgivning


När en person ska få del av handling. Handlingen kan exempelvis skickas eller lämnas till personen. Mottagaren ska i regel bekräfta delgivningen.
Källa: malmotingsratt.domstol.se

15

0   0

delgivning


När en person ska få del av handling. Handlingen kan exempelvis skickas eller lämnas till personen. Mottagaren ska i regel bekräfta delgivningen.
Källa: forvaltningsrattenivaxjo.domstol.se

16

0   0

delgivning


När en person ska få del av handling. Handlingen kan exempelvis skickas eller lämnas till personen. Mottagaren ska i regel bekräfta delgivningen.
Källa: hatemsjunghamn.se

17

0   0

delgivning


Ordklass substantiv ● officiellt överlämnande av en skriftlig handling, till exempel en dom eller stämning, till den berörda personen
Källa: ordbok.mkforlag.com

18

0   0

delgivning


Ett förfarande där en person får ta del av en skriftlig handling som angår honom eller henne.
Källa: svaronline.se

19

0   0

delgivning


Delgivning är ett juridiskt begrepp som innebär att et dokument eller information om ett beslut lämnas till en person. Det vanligaste är att ett dokument skickas eller lämnas till den som skall delges, men om det som ska delges är av liten omfattning kan delgivningen i vissa fall göras muntligt, t ex via telefon. För att myndigheten skall k [..]
Källa: fredlos.se

20

0   0

delgivning


En bekräftelse på att du tagit emot ett föreläggande eller ett beslut. Sker vanligen genom att du undertecknar ett kvitto på att du har tagit emot handlingen. (Källa: Kronofogden)
Källa: eksam.se

21

0   0

delgivning


Handling där avsändaren kräver en signatur som bevis på mottagande. Sker vanligtvis via kronofogden och post men kan även ske genom delgivningsman.
Källa: preventiafinans.se

22

0   0

delgivning


När en person ska få del av handling. Handlingen kan exempelvis skickas eller lämnas till personen. Mottagaren ska i regel bekräfta delgivningen.
Källa: alltomjuridik.se

Lägg till betydelsen av delgivning
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< sátnelistu delgivningsbeslut >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse