Betyder eutrofiering
Vad betyder eutrofiering? Här finner du 11 definitioner av eutrofiering. Du kan även lägga till betydelsen av eutrofiering själv

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

eutrofiering


Tillförsel av näringsämnen (främst kväve och fosfor) till ett vattendrag, likställs ofta med övergödning
Källa: husagare.avloppsguiden.se

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

eutrofiering


Tillförsel av näringsämnen (främst kväve och fosfor) till ett vattendrag, likställs ofta med övergödning.
Källa: karlshamn.se

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

eutrofiering


Tillförsel av näringsämnen (främst kväve och fosfor) till ett vattendrag, likställs ofta med övergödning
Källa: amal.se

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

eutrofiering


En serie sammanlänkade processer som börjar med för stort tillskott av näringsämnen eller produktion av organiskt material och som leder till långtgående effekter i vattenmiljöer eller marker. Tillför [..]
Källa: projektwebbar.lansstyrelsen.se

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

eutrofiering


övergödning av sjöar och vattendrag genom utsläpp/nedfall av främst kväve och fosfor.
Källa: vontroil.com

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

eutrofiering


förhöjd näringsstatus i olika miljöer (hav, sjöar, vattendrag m m).
Källa: www2.landskrona.se

7

0 Thumbs up   1 Thumbs down

eutrofiering


En serie sammanlänkade processer som börjar med för stort tillskott av näringsämnen eller produktion av organiskt material och som leder till långtgående effekter i vattenmiljöer eller marker. Tillför [..]
Källa: havochvatten.se

8

0 Thumbs up   1 Thumbs down

eutrofiering


Övergödning, eutrofiering, uppstår på grund av utsläpp av för mycket gödande växtnäringsämnen i mark och vattendrag. I sjöar och hav kan primärproduktionen öka med algblomning och påföljande syrgasbri [..]
Källa: sv.wikipedia.org

9

0 Thumbs up   1 Thumbs down

eutrofiering


Se övergödning.
Källa: jordbruksverket.se

10

0 Thumbs up   1 Thumbs down

eutrofiering


Övergödning, en ökning av vattnets näringsinnehåll som leder till långtgående effekter i vattenmiljöer eller marker
Källa: marbipp.tmbl.gu.se

11

0 Thumbs up   1 Thumbs down

eutrofiering


Tillförsel av näringsämnen (främst kväve och fosfor) till ett vattendrag, likställs ofta med övergödning
Källa: amberes.se

<< Blackline Blackline FX >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse