Betyder gen
Vad betyder gen? Här finner du 29 definitioner av gen. Du kan även lägga till betydelsen av gen själv

1

0   0

gen


''förkortning för'' genitiv | ''förkortning för'' general
Källa: sv.wiktionary.org

2

0   0

gen


emot, tillbaka | igen (även som i t.ex. ”ge igen”)
Källa: sv.wiktionary.org

3

0   0

gen


gen | :
Källa: sv.wiktionary.org

4

0   0

gen


förkortning för Genitiv;gen.
Källa: sv.wiktionary.org

5

0   0

gen


Den del av en DNA-molekyl som beskriver ett protein eller en RNA-molekyl. Till genen räknas ofta också omkringliggande DNA-sekvenser som styr hur ofta och när genen används.
Källa: genteknik.se

6

0   0

gen


arvsanlag. En gen utgör ett avgränsat avsnitt av DNA-molekylen. Arvsmassan hos hund innehåller cirka 19 800 proteinkodande gener.
Källa: skk.se

7

0   0

gen


Arveanlegg; arvefaktor
Källa: kreftlex.no

8

0   0

gen


Genen är en enhet för information om ärftliga egenskaper, som ärvs från föräldrar till avkomman. En biologisk gen är en sekvens av DNA, som i allmänhet kodar för ett visst protein; genen är [..]
Källa: sv.wikipedia.org

9

0   0

gen


arvsanlag, den enhet som överför information från en generation till nästa; utgör ett DNA-segment av en kromosom; många gener består av 1) kodande sekvenser (exoner) som översätts till protei [..]
Källa: daglindgren.upsc.se

10

0   0

gen


arvsanlag.
Källa: medicinskordbok.se

11

0   0

gen


Arvsanlag. En gen är en del av arvsmassan (genomet) som bestämmer en viss ärftlig egenskap hos en individ. Kromosomerna är bärare av generna och finns i cellens kärna. I varje cellkärna ligger [..]
Källa: breastfriends.se

12

0   0

gen


arvsanlag
Källa: handboken.medibas.se

13

0   0

gen


Del av arvsmassan som bestämmer en viss ärftlig egenskap. Gener är uppbyggda av DNA.
Källa: marbipp.tmbl.gu.se

14

0   0

gen


Den del av en DNA-molekyl som beskriver ett protein eller en RNA-molekyl. Till genen räknas ofta också omkringliggande DNA-sekvenser som styr hur ofta och när genen används.
Källa: nvb10.se

15

0   0

gen


Den del av en DNA-molekyl som beskriver ett protein. Till genen räknas ofta också omkringliggande DNA-sekvenser som styr hur ofta och när genen används.
Källa: ivawebb.se

16

0   0

gen


Ordklass substantiv ● enhet i kromosom som bär arvsanlag gen Ordklass adjektiv ● kort (om färdväg e.d. i jämförelse med annan färdväg)
Källa: ordbok.mkforlag.com

17

0   0

gen


Gener är en kod för att tala om för cellerna hur ett visst protein ska sättas ihop, eller var och när andra gener ska aktiveras eller avakriveras. En gen kan sägas vara en beskrivning för en vi [..]
Källa: piaskennel.com

18

0   0

gen


den del DNA som motsvarar ett protein. 
Källa: naracancer.se

19

0   0

gen


En gen är en bit av arvsmassan som beskriver en viss egenskap. Ofta beskriver en gen ett protein, men det finns gener som ger upphov till RNA som inte översätts till proteiner.
Källa: genteknik.nu

20

0   0

gen


Arv
Källa: abis-studien.se

21

0   0

gen


arvsanlag
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

22

0   0

gen


Den biologiska basenhet som för arv vidare. Ett segment av deoxyribonukleinsyra (DNA) som behövs för en funktion i kroppen.
Källa: minryggvark.se

23

0   0

gen


The sims 3 Generations. Ett expansionspaket till The sims 3 som inriktar sig på de ljusa stunderna i livet, såsom bröllop, möhippor, födelsedagar, skolavslutningar m.m. Heter på svenska "The sims 3 Leva Livet".
Källa: letsplaysims.blogg.se

24

0   0

gen


Arvsanlag, enhet som bär biologisk information. Generna innehåller ritningar för proteinerna i cellerna och mer allmänt i kroppen.  
Källa: fertinova.fi

25

0   0

gen


arvsanlag. En gen utgör ett avgränsat avsnitt av DNA -molekylen Det har uppskattats att arvsmassan hos ett däggdjur som hund och människa innehåller drygt 20 000 proteinkodande gener
Källa: ssbtk.eu

26

0   0

gen


böna
Källa: erebaltor.se

27

0   0

gen


En gen är en sekvens av DNA som innehåller egenskaper som ärvs från föräldrarna. 
Källa: pepitas.n.nu

28

0   0

gen


genitiv
Källa: g3.spraakdata.gu.se

29

0   1

gen


sekvens av nukleotider i DNA som kodar för ett enskilt protein; arvsanlag | :''En människa har omkring 30 000 '''gener'''.'' | :''Det ligger i '''generna'''.'' | : | : | som går rakt till m [..]
Källa: sv.wiktionary.org

Lägg till betydelsen av gen
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< grundt furnissör >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse