På Betydelse-definition.com kan du söka i flera ordböcker samtidigt. Tusentals av betydelser i vår sökmotor var tillagda av besökare som dig. Alla ord och definitioner är välkomna. Det kan vara betydelser av svåra ord, namn, slang, utländska ord eller till och med ord du har hittat på själv. Gör oss och andra besökare glada och lägg till ett ord! Lägg till betydelse

Senaste definitionerna
0 Thumbs up   0 Thumbs down

marinbiologi


Läran om havets underliv och dess hår och dess liv alltså under livet så klart och vad som kan leva i de mörka och ljusa områdena i vattnet
Johannes - 1 oktober 2019

0 Thumbs up   1 Thumbs down

cancerös


När någon spelar Hanzo eller Widowmaker på Overwatch och tiltar konstant när lagmedlemmar vill att dom ska byta då det redan finns 3 Dps i laget
Anonym - 1 oktober 2019

0 Thumbs up   0 Thumbs down

pusa


Ett släckt namn från Ingermanland (Inkeri)!
Ingermanland är den svenska bufertsonen som Sverige hadde mot Ryssland under stormaktstiden!
Stefan - 1 oktober 2019

0 Thumbs up   2 Thumbs down

relation reminder


Det är ett namn som betyder att du påminner människor om relationer och vi säljer marknadsföringsprodukter .... företag behöver produkt med sin logotyp för att påminna kunder eller företag / personer om att de är synliga
relationreminder01 - 11 september 2019

1 Thumbs up   3 Thumbs down

livsfilosofi


Existentiell hälsa handlar om hur vi tänker, känner och handlar i vårt liv. Det är ett nytt område i Sverige men betydligt mer etablerat internationellt.
ahkmed - 11 september 2019

0 Thumbs up   0 Thumbs down

rissa


När djur (nötboskap) av samma kön intar en ställning som vid betäckning, dvs den ena hoppar upp och med sin framdel rider på den andres bakdel. (Värmland)
Dan - 11 september 2019

0 Thumbs up   0 Thumbs down

induration


Djup förtjockning av huden. Kan orsakas av ödem, inflammation, infiltration inkl. cancer. Huden hård.
Ex: Pannikulit, vissa hudinfektioner samt kutana metastaser.
Anonym - 11 september 2019

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bondlurk


Man är lortig och bor på en bondgård ute i skogen (juresta stene 1)
om man har en traktor är man en riktig bondlurk som man kna använda för att skörda sina grödor.
David sundström - 11 september 2019

0 Thumbs up   0 Thumbs down

fundament


Det är grunden av någon särskilt mening. Med andra ord det är något som är viktigast och utan fundament så kan allt annat som håller sig vid det kan alldeles förlora sitt betydelse eller struktur.
Anonym - 11 juni 2019

0 Thumbs up   1 Thumbs down

populärmusik


Populärmusik är en musikstil som är lätt tillgänglig, det ska även vara en större folkgrupp som lyssnar på gangern. Som lyssnare ska man inte behöva vara musik intresserad för att förstå budskaper
bella - 11 juni 2019

6 Thumbs up   2 Thumbs down

ex juvantibus


P. 2 ger nästan perfekt förklaring och betyder ordagrant ”genom det som hjälper”. Det är ett latinskt, medicinskt begrepp som handlar om specifik läkemedelsbehandling som genom positiv respons och lindring av typiska symtom vid misstänkta diagnosen, hjälper att retroaktivt ställa korrekt diagnos.
doktor House - 6 juni 2019

1 Thumbs up   2 Thumbs down

ex juvantibus


P. 2 ger nästan perfekt förklaring och betyder ordagrant ”genom det som hjälper”. Det är ett latinskt, medicinskt begrepp som handlar om specifik läkemedelsbehandling som genom positiv respons och lindring av typiska symtom vid misstänkta diagnosen, hjälper att retroaktivt ställa korrekt diagnos.
doktor House - 6 juni 2019

1 Thumbs up   3 Thumbs down

världsmetropol


Världsmetropol (en delmängd av metropol-begreppet) kallas ibland städer som typiskt uppfyller minst två av följande kritierier:

staden hör till världens största sett till folkmängd
staten representerar mycket stor politisk, ekonomisk och/eller kulturell makt
staden är centralpunkt för ett vidsträckt geografiskt område
Potatisen Kajsa - 6 juni 2019

0 Thumbs up   2 Thumbs down

dte


DTE
Distance To Empty, (Distans till tom). Avser det avstånd *(i km = kilometer) som du kan färdas med din nuvarande bränsleförbrukning tills att tanken är tom.
* = i de länder som använder det metriska systemet (mm, cm, dm, m, km & mil)
Källa: http://sv.wikipedia.org
Jesper - 6 juni 2019

9 Thumbs up   3 Thumbs down

driver dagg faller regn


Jag tror betydelsen är en metafor för något i stil med ” det som sker det sker” eller mer specifikt när dagg förångar sig faller regn, alltså skeenden får följder. Allt som händer i boken ”livet” får följder
Katarina Tammi - 6 juni 2019

0 Thumbs up   0 Thumbs down

sks


Den här betydelsen har en åldersgräns på 18+. Klicka här för att visa betydelsen.
Simon - 6 juni 2019   NSFW/18+

0 Thumbs up   2 Thumbs down

webhotell


Ett webbhotell är en plats där du kan spara allt innehåll på din webbplats. Detta undviker att ha din egen lokala server stående och istället kan betala en liten avgift per månad för att lagra och spara din webbplats hos en webbhotell.
lkhlkh - 6 juni 2019

0 Thumbs up   0 Thumbs down

båthus


Ett båthus är en byggnad som är avsedd som väderskydd för sjösatta båtar. Det är uppfört på en bryggkonstruktion i ett vattenområde, till skillnad från en sjöbod, som kan vara belägen såväl på en brygga som på land.
Björn Greitz - 6 juni 2019

0 Thumbs up   0 Thumbs down

braxmajs


Ett ord som kan ses som hotfullt när man tilltalar någon. Ett mildare sätt att förarga sig på någon än vanligare svärord. Blandning mellan en brax och ett majskorn.
Kan också vara:
Laxbrax
MajsLax

"Du din Laxbrax lägg av"
"Ta ditt braxmajs och gå härifrån"
Simon - 6 juni 2019

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kush


Den här betydelsen har en åldersgräns på 18+. Klicka här för att visa betydelsen.
Anonym - 6 juni 2019   NSFW/18+

0 Thumbs up   1 Thumbs down

centerhögtalare


Stora bioduken är det optimalt att ha centerhögtalare plaserar bakom mitt i nedre delen där munnen syns på duken. Projektera Ett porträtt håret i topp hakan i botten på duken då bör du ha centerhögtalare bakom mannens placering. Duken bör vara av typen som släpper igenom ljud.
Roland Hellström - 6 juni 2019

0 Thumbs up   1 Thumbs down

centerhögtalare


Stora bioduken är det optimalt att ha högtalaren mitt i nedre delen där munnen syns på duken. Ett porträtt håret i topp hakan i botten på duken då bör du ha centerhögtalare bakom mannens placering. Duken bör vara av typen som släpper igenom ljud.
Anonym - 6 juni 2019

1 Thumbs up   2 Thumbs down

diktator


Den som kommer till makten genom våld och kup, tex: egyptens militer ledare sisi och Nordkoreas ledare jim, Var fjärde år med flera partier som deltar ömröstning med folk val får inte kallas diktatör. Annars alla är diktatörer i världen.
Anonym - 6 juni 2019

1 Thumbs up   0 Thumbs down

voluspa


Solen kom från söder
i sällskap med månen
på höger hand
över himlaranden.
Solen ej visste,
var salar hon hade,
månen ej visste,
vad makt han hade,
stjärnorna ej visste,
var de skimra skulle.
Anonym - 6 juni 2019

0 Thumbs up   0 Thumbs down

söderby sjukhus


Söderby sjukhus var inte bara död och elände utan en trevlig plats att jobba på eller som patient som var så pass friska så dom kunde exempel vara ute och promenera tunt dom vackra stigarna som fanns runt sjukhusområdet.Eftersom området var avspärrat från allmänheten så kunde exempel jul,nyår midsommar firas tillsammans med både patienter och anställda på sjukhuset och det skapade en väldig bra sammanhållning så många som har jobbat på söderby har många trevliga och roliga minnen därifrån.
Kennet Pettersson - 17 maj 2019

5 Thumbs up   3 Thumbs down

verktyg


Ett tillverkat föremål, som används för att påverka verkligheten, vanligtvis för handbruk, ex hammare, spade.
Ett redskap är ej tillverkat, eller för annan ändamål tillverkat redskap. ex sten, eller spade kan användas som redskap för nötknäckning. Medans en nötknäppare är ett verktyg att föredra för nötknäppning.
Ulf - 30 oktober 2017

4 Thumbs up   3 Thumbs down

gå med håven


Här på FB hoppas man på att få många " gilla " och allra helst håva in kommentarer om sina bilder/konstverk.
På Instagram vill man ha ❤️ men också håva in kommentarer..
Helst positiva och konstruktiva...
Som tredje alternativ håva in fler vänner och därmed bredda sin vänkrets och göra reklam för sin konst...
Helena arnback - 21 oktober 2017

3 Thumbs up   4 Thumbs down

tofta


Jag kollade med lantmäteriet på Gotland vad deras "Tofta" kommer ifrån och så här löd deras svar:

Namnet Tofta på Gotland är belagt i skrift så tidigt som 1304, då i formen (Jn) Thoptu. Enligt Svenskt ortnamnslexikon har namnet inte samma ursprung som det i södra Sverige vanliga Tofta (dvs en sidoform till ordet tomt, som du nämner). Istället framhålls att det kan hänga samman med toft ’roddarbänk’."

Källa (som sagt) Lantmäteriet Gotlands kommun.
Hasse Westin - 18 oktober 2017

5 Thumbs up   2 Thumbs down

plushöjd


Plushöjd anges vanligtvis som höjd över grundkartans nollplan och en vanlig användning är för att ange höjder i en detaljplan. Höjderna kan vara en högsta nockhöjd på ett hus eller en höjd som bestämts att en gata som tillkommer ska ha i en viss punkt (vanligtvis i korsningspunkter). I detaljplanen finns också en grundkarta, i den anges befintliga markhöjder i aktuellt höjdsystem. Det finns olika höjdsystem som har lite olika nollpunkt. Vilket höjdsystem som använts står också på grundkartan. I Sverige finns ett nationellt höjdsystem (RH 2000) som allt fler kommuner går över till. Även äldre rikshöjdsystem används, liksom lokala höjdsystem.
Planarkitekt - 13 oktober 2017

2 Thumbs up   3 Thumbs down

organiserad religion inom hinduismen


Organiserad religion är någonting som har ett starkt sammanhang med hinduismen där Khalifa lndúrra har ett gemenskap med andra samfund inom dessa religion som William Lindqvist under nutidens religioner har skrivit en hel del skrifter om som har en koppling med hinduismens organiserade religioner.
William Lindqvist - 13 oktober 2017

2 Thumbs up   0 Thumbs down

casual


händer av en slump; utan bestämd eller allvarlig avsikt; lämplig att bära eller använda vid informella tillfällen. I den europeiska traditionen är avslappnad klädkoden som betonar komfort och personligt uttryck över presentation, formalitet och överensstämmelse. Mer enkelt kan "avslappnad" definieras som något avslappnat, tillfälligt, inte planerat eller informellt. Den innehåller en mycket stor mängd kostym, så det är kanske bättre definierat av vad det inte är än vad det är. Jeans och en T-shirt har beskrivits som "avslappnad uniform". Med popularitet av åskådarsporter i slutet av 1900-talet har en hel del atletisk utrustning påverkat vardagliga kläder. Kläder som används för manuell arbetskraft faller också i vardagliga kläder.
Natasa O. - 8 oktober 2017

1 Thumbs up   2 Thumbs down

koncern


Koncern är en typ av företagsgrupp gemensam i Europa, särskilt i Tyskland. Det härrör från sammanslagningen av flera juridiskt oberoende företag till en enda ekonomisk enhet under enhetlig förvaltning. En koncern består av ett kontrollerande företag och en eller flera kontrollerade företag. Förhållandet mellan de kontrollerande och kontrollerade företagen baseras på de faktiska affärs- och förvaltningsrelationerna, till skillnad från moderföretag och dotterbolag som är relaterade till aktieägande och rösträtt.
Natasa O. - 8 oktober 2017

1 Thumbs up   1 Thumbs down

entreprenör


En entreprenör har definierats som "en person som startar, organiserar och förvaltar något företag, särskilt ett företag, vanligtvis med stort initiativ och risker, driver ett litet företag med all risk och belöning för en viss affärsprocess". Entreprenörer tenderar att vara bra på att uppfatta nya affärsmöjligheter och de uppvisar ofta positiva företeelser i sin uppfattning (dvs. en förskjutning mot att hitta nya möjligheter och se otillbörliga marknadens behov) och en riskfyllande attityd som gör dem mer benägna att utnyttja möjlighet. En entreprenör kan ha kontroll över ett kommersiellt företag och styra produktionsfaktorerna - de mänskliga, ekonomiska och materiella resurserna - som krävs för att utnyttja en affärsmöjlighet. Entreprenörer agerar som chefer och övervakar lanseringen och tillväxten av ett företag. Entreprenörskap är den process genom vilken antingen en individ eller ett team identifierar en affärsmöjlighet och förvärvar och utnyttjar nödvändiga resurser som krävs för utnyttjandet. Utnyttjandet av entreprenörsmöjligheter kan omfatta: att utveckla en affärsplan, att anställa personalresurserna, att förvärva ekonomiska och materiella resurser, att ge ledarskap, att vara ansvarig för både företagets framgång eller misslyckande, riskaversion.
Natasa O. - 8 oktober 2017

2 Thumbs up   1 Thumbs down

normal


Normal står emot att vara avvikande, excentrisk eller ovanlig. Beteende kan vara normalt för en individ (intrapersonal normalitet) när den överensstämmer med det vanligaste beteendet för den personen. Normal används också för att beskriva individuellt beteende som överensstämmer med det vanligaste beteendet i samhället (känd som överensstämmelse). Definitioner av normalitet varierar beroende på person, tid, plats och situation - det ändras tillsammans med förändrade samhällsstandarder och normer. Normalt beteende känns ofta bara i motsats till abnormitet. I sin enklaste form ses normalitet som bra medan abnormitet ses som dåligt. Någon som ses som normalt eller inte normalt kan ha sociala konsekvenser, som att inkluderas, uteslutas eller stigmatiseras av större samhälle.
Natasa O. - 8 oktober 2017

1 Thumbs up   1 Thumbs down

rosenkvarts


Rosenkvarts är en typ av kvarts som uppvisar en blekrosa till rosa röd nyans. Färgen anses vanligen som en följd av spårmängder av titan, järn eller mangan i det massiva materialet. Vissa rosenkvarts innehåller mikroskopiska rutilnålar som ger en asterism i överfört ljus. Tidigare röntgendiffraktionsstudier antyder att färgen beror på tunna mikroskopiska fibrer av eventuellt dumortierit i massiv kvarts. Dessutom finns det en sällsynt typ av rosa kvarts (även kallad kristallinsk rosenkvarts) med färg som anses vara orsakad av spårmängder fosfat eller aluminium. Färgen i kristaller är tydligen ljuskänslig och föremål för blekning. De första kristallerna hittades i en pegmatit som hittades nära Rumford, Maine, USA och i Minas Gerais, Brasilien.
Natasa O. - 8 oktober 2017

1 Thumbs up   1 Thumbs down

grovstädning


En grovstädning är en typ av städning som oftast är relaterade till skador och som inte går bort genom vanliga städmetoder; som till exempel en brand eller vattenskada. Även ombyggnader räknas som grovstädning. En grovstädning är per definition svårt för den alldagliga människan att utföra på egen hand och kräver specialisthjälp. En grovstädning behövs efter skador på egendom som är svåra för en alldaglig person att utföra på egen hand. Oftast behövs det speciella verktyg och städtekniker som specialister har. Engrovstädning garage grovstädning hjälper till med att avlägsna osynliga bakterier och föroreningar i en bostad. Det kan till exempel vara mögel, bakteriella infektioner, sot och andra allvarliga hälsorisker.
Natasa O. - 8 oktober 2017

1 Thumbs up   1 Thumbs down

tyska


språk i Tyskland; en kvinna från Tyskland; Tyska är ett västtysklandsspråk som övervägande talas i Centraleuropa. Det är det mest uttalade och medofficiella språket i Tyskland, Österrike, Schweiz, Sydtyrolen (Italien), Tysklands tyskland och Liechtenstein. Ett av världens största språk, tyska är det första språket på cirka 95 miljoner människor världen över och det mest talade modersmålet i Europeiska unionen.
Natasa O. - 8 oktober 2017

2 Thumbs up   1 Thumbs down

damejeanne


En damejeanne, demijohn eller jimmyjohn är en styv behållare med en typisk kapacitet på 20 till 60 liter. Damedeanner används främst för transport av vätskor, ofta vatten eller kemikalier. De används också för inhemsk fermentering av drycker, ofta öl eller vin. Demejeanne hänvisade ursprungligen till något glasfartyg med en stor kropp och liten nacke, innesluten i korgar. Ordet kommer förmodligen från franska dame-jeanne, bokstavligen "Lady Jane", som en populär appellation; Detta ord bekräftas först i Frankrike på 1700-talet. En alternativ etymologi härleder den från namnet på en persisk stad, Damghan, men det finns inga bevis för detta.
Natasa O. - 8 oktober 2017

1 Thumbs up   0 Thumbs down

läkemedel


Ett läkemedel är något ämne (förutom mat som ger näringsstöd) som vid inandning, injiceras, rökt, konsumeras, absorberas via en plåstret på huden eller löst under tungan orsakar en fysiologisk förändring i kroppen. I farmakologi är ett äkemedel, även kallat medicin, en kemisk substans som används för att behandla, bota, förebygga eller diagnostisera en sjukdom eller att främja välbefinnande. Traditionellt erhölls läkemedel genom extraktion från medicinska växter, men senare också genom organisk syntes. Läkemedel kan användas i begränsad tid, eller regelbundet för kroniska sjukdomar. Psykoaktiva läkemedel är kemiska ämnen som påverkar funktionen i centrala nervsystemet, förändrar uppfattning, humör eller medvetenhet. De inkluderar alkohol, en depressiv (och en stimulant i små kvantiteter) och stimulanterna nikotin och koffein. Dessa tre är de mest konsumerade psykoaktiva drogerna över hela världen och betraktas också som rekreationsdroger eftersom de används till nytta istället för medicinska ändamål. Andra fritidsdrog inkluderar hallucinogener, opiater och amfetamin, och några av dessa används också i andliga eller religiösa miljöer. Vissa droger kan orsaka missbruk och alla droger kan ha biverkningar.
Natasa O. - 8 oktober 2017

0 Thumbs up   0 Thumbs down

process


En process är en uppsättning aktiviteter som interagerar för att uppnå ett resultat. Det kan också vara en rättegång. I lag är en rättegång en samling av parter i en tvist, att presentera information (i form av bevis) i en domstol, en formell inställning med behörighet att avgöra fordringar eller tvister. En form av tribunal är en domstol. Tribunalen, som kan förekomma före en domare, en jury eller annan utpekad faktum, syftar till att uppnå en lösning på sin tvist.
Natasa O. - 8 oktober 2017

Sida:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10