På Betydelse-definition.com kan du söka i flera ordböcker samtidigt. Tusentals av betydelser i vår sökmotor var tillagda av besökare som dig. Alla ord och definitioner är välkomna. Det kan vara betydelser av svåra ord, namn, slang, utländska ord eller till och med ord du har hittat på själv. Gör oss och andra besökare glada och lägg till ett ord! . Lägg till betydelse.

Senaste definitionerna
0   0

webhotell


Ett webbhotell är en plats där du kan spara allt innehåll på din webbplats. Detta undviker att ha din egen lokala server stående och istället kan betala en liten avgift per månad för att lagra och spara din webbplats hos en webbhotell.
lkhlkh - 6 juni 2019

0   0

båthus


Ett båthus är en byggnad som är avsedd som väderskydd för sjösatta båtar. Det är uppfört på en bryggkonstruktion i ett vattenområde, till skillnad från en sjöbod, som kan vara belägen såväl på en brygga som på land.
Björn Greitz - 6 juni 2019

0   0

braxmajs


Ett ord som kan ses som hotfullt när man tilltalar någon. Ett mildare sätt att förarga sig på någon än vanligare svärord. Blandning mellan en brax och ett majskorn.
Kan också vara:
Laxbrax
MajsLax

"Du din Laxbrax lägg av"
"Ta ditt braxmajs och gå härifrån"
Simon - 6 juni 2019

0   0

kush


Den här betydelsen har en åldersgräns på 18+. Klicka här för att visa betydelsen.
Anonym - 6 juni 2019   NSFW/18+

0   1

centerhögtalare


Stora bioduken är det optimalt att ha centerhögtalare plaserar bakom mitt i nedre delen där munnen syns på duken. Projektera Ett porträtt håret i topp hakan i botten på duken då bör du ha centerhögtalare bakom mannens placering. Duken bör vara av typen som släpper igenom ljud.
Roland Hellström - 6 juni 2019

0   1

centerhögtalare


Stora bioduken är det optimalt att ha högtalaren mitt i nedre delen där munnen syns på duken. Ett porträtt håret i topp hakan i botten på duken då bör du ha centerhögtalare bakom mannens placering. Duken bör vara av typen som släpper igenom ljud.
Anonym - 6 juni 2019

0   1

diktator


Den som kommer till makten genom våld och kup, tex: egyptens militer ledare sisi och Nordkoreas ledare jim, Var fjärde år med flera partier som deltar ömröstning med folk val får inte kallas diktatör. Annars alla är diktatörer i världen.
Anonym - 6 juni 2019

0   0

voluspa


Solen kom från söder
i sällskap med månen
på höger hand
över himlaranden.
Solen ej visste,
var salar hon hade,
månen ej visste,
vad makt han hade,
stjärnorna ej visste,
var de skimra skulle.
Anonym - 6 juni 2019

0   0

söderby sjukhus


Söderby sjukhus var inte bara död och elände utan en trevlig plats att jobba på eller som patient som var så pass friska så dom kunde exempel vara ute och promenera tunt dom vackra stigarna som fanns runt sjukhusområdet.Eftersom området var avspärrat från allmänheten så kunde exempel jul,nyår midsommar firas tillsammans med både patienter och anställda på sjukhuset och det skapade en väldig bra sammanhållning så många som har jobbat på söderby har många trevliga och roliga minnen därifrån.
Kennet Pettersson - 17 maj 2019

5   1

verktyg


Ett tillverkat föremål, som används för att påverka verkligheten, vanligtvis för handbruk, ex hammare, spade.
Ett redskap är ej tillverkat, eller för annan ändamål tillverkat redskap. ex sten, eller spade kan användas som redskap för nötknäckning. Medans en nötknäppare är ett verktyg att föredra för nötknäppning.
Ulf - 30 oktober 2017

4   2

gå med håven


Här på FB hoppas man på att få många " gilla " och allra helst håva in kommentarer om sina bilder/konstverk.
På Instagram vill man ha ❤️ men också håva in kommentarer..
Helst positiva och konstruktiva...
Som tredje alternativ håva in fler vänner och därmed bredda sin vänkrets och göra reklam för sin konst...
Helena arnback - 21 oktober 2017

1   2

tofta


Jag kollade med lantmäteriet på Gotland vad deras "Tofta" kommer ifrån och så här löd deras svar:

Namnet Tofta på Gotland är belagt i skrift så tidigt som 1304, då i formen (Jn) Thoptu. Enligt Svenskt ortnamnslexikon har namnet inte samma ursprung som det i södra Sverige vanliga Tofta (dvs en sidoform till ordet tomt, som du nämner). Istället framhålls att det kan hänga samman med toft ’roddarbänk’."

Källa (som sagt) Lantmäteriet Gotlands kommun.
Hasse Westin - 18 oktober 2017

2   2

plushöjd


Plushöjd anges vanligtvis som höjd över grundkartans nollplan och en vanlig användning är för att ange höjder i en detaljplan. Höjderna kan vara en högsta nockhöjd på ett hus eller en höjd som bestämts att en gata som tillkommer ska ha i en viss punkt (vanligtvis i korsningspunkter). I detaljplanen finns också en grundkarta, i den anges befintliga markhöjder i aktuellt höjdsystem. Det finns olika höjdsystem som har lite olika nollpunkt. Vilket höjdsystem som använts står också på grundkartan. I Sverige finns ett nationellt höjdsystem (RH 2000) som allt fler kommuner går över till. Även äldre rikshöjdsystem används, liksom lokala höjdsystem.
Planarkitekt - 13 oktober 2017

2   1

organiserad religion inom hinduismen


Organiserad religion är någonting som har ett starkt sammanhang med hinduismen där Khalifa lndúrra har ett gemenskap med andra samfund inom dessa religion som William Lindqvist under nutidens religioner har skrivit en hel del skrifter om som har en koppling med hinduismens organiserade religioner.
William Lindqvist - 13 oktober 2017

2   0

casual


händer av en slump; utan bestämd eller allvarlig avsikt; lämplig att bära eller använda vid informella tillfällen. I den europeiska traditionen är avslappnad klädkoden som betonar komfort och personligt uttryck över presentation, formalitet och överensstämmelse. Mer enkelt kan "avslappnad" definieras som något avslappnat, tillfälligt, inte planerat eller informellt. Den innehåller en mycket stor mängd kostym, så det är kanske bättre definierat av vad det inte är än vad det är. Jeans och en T-shirt har beskrivits som "avslappnad uniform". Med popularitet av åskådarsporter i slutet av 1900-talet har en hel del atletisk utrustning påverkat vardagliga kläder. Kläder som används för manuell arbetskraft faller också i vardagliga kläder.
Natasa O. - 8 oktober 2017

1   2

koncern


Koncern är en typ av företagsgrupp gemensam i Europa, särskilt i Tyskland. Det härrör från sammanslagningen av flera juridiskt oberoende företag till en enda ekonomisk enhet under enhetlig förvaltning. En koncern består av ett kontrollerande företag och en eller flera kontrollerade företag. Förhållandet mellan de kontrollerande och kontrollerade företagen baseras på de faktiska affärs- och förvaltningsrelationerna, till skillnad från moderföretag och dotterbolag som är relaterade till aktieägande och rösträtt.
Natasa O. - 8 oktober 2017

1   1

entreprenör


En entreprenör har definierats som "en person som startar, organiserar och förvaltar något företag, särskilt ett företag, vanligtvis med stort initiativ och risker, driver ett litet företag med all risk och belöning för en viss affärsprocess". Entreprenörer tenderar att vara bra på att uppfatta nya affärsmöjligheter och de uppvisar ofta positiva företeelser i sin uppfattning (dvs. en förskjutning mot att hitta nya möjligheter och se otillbörliga marknadens behov) och en riskfyllande attityd som gör dem mer benägna att utnyttja möjlighet. En entreprenör kan ha kontroll över ett kommersiellt företag och styra produktionsfaktorerna - de mänskliga, ekonomiska och materiella resurserna - som krävs för att utnyttja en affärsmöjlighet. Entreprenörer agerar som chefer och övervakar lanseringen och tillväxten av ett företag. Entreprenörskap är den process genom vilken antingen en individ eller ett team identifierar en affärsmöjlighet och förvärvar och utnyttjar nödvändiga resurser som krävs för utnyttjandet. Utnyttjandet av entreprenörsmöjligheter kan omfatta: att utveckla en affärsplan, att anställa personalresurserna, att förvärva ekonomiska och materiella resurser, att ge ledarskap, att vara ansvarig för både företagets framgång eller misslyckande, riskaversion.
Natasa O. - 8 oktober 2017

1   1

normal


Normal står emot att vara avvikande, excentrisk eller ovanlig. Beteende kan vara normalt för en individ (intrapersonal normalitet) när den överensstämmer med det vanligaste beteendet för den personen. Normal används också för att beskriva individuellt beteende som överensstämmer med det vanligaste beteendet i samhället (känd som överensstämmelse). Definitioner av normalitet varierar beroende på person, tid, plats och situation - det ändras tillsammans med förändrade samhällsstandarder och normer. Normalt beteende känns ofta bara i motsats till abnormitet. I sin enklaste form ses normalitet som bra medan abnormitet ses som dåligt. Någon som ses som normalt eller inte normalt kan ha sociala konsekvenser, som att inkluderas, uteslutas eller stigmatiseras av större samhälle.
Natasa O. - 8 oktober 2017

1   1

rosenkvarts


Rosenkvarts är en typ av kvarts som uppvisar en blekrosa till rosa röd nyans. Färgen anses vanligen som en följd av spårmängder av titan, järn eller mangan i det massiva materialet. Vissa rosenkvarts innehåller mikroskopiska rutilnålar som ger en asterism i överfört ljus. Tidigare röntgendiffraktionsstudier antyder att färgen beror på tunna mikroskopiska fibrer av eventuellt dumortierit i massiv kvarts. Dessutom finns det en sällsynt typ av rosa kvarts (även kallad kristallinsk rosenkvarts) med färg som anses vara orsakad av spårmängder fosfat eller aluminium. Färgen i kristaller är tydligen ljuskänslig och föremål för blekning. De första kristallerna hittades i en pegmatit som hittades nära Rumford, Maine, USA och i Minas Gerais, Brasilien.
Natasa O. - 8 oktober 2017

1   1

grovstädning


En grovstädning är en typ av städning som oftast är relaterade till skador och som inte går bort genom vanliga städmetoder; som till exempel en brand eller vattenskada. Även ombyggnader räknas som grovstädning. En grovstädning är per definition svårt för den alldagliga människan att utföra på egen hand och kräver specialisthjälp. En grovstädning behövs efter skador på egendom som är svåra för en alldaglig person att utföra på egen hand. Oftast behövs det speciella verktyg och städtekniker som specialister har. Engrovstädning garage grovstädning hjälper till med att avlägsna osynliga bakterier och föroreningar i en bostad. Det kan till exempel vara mögel, bakteriella infektioner, sot och andra allvarliga hälsorisker.
Natasa O. - 8 oktober 2017

1   1

tyska


språk i Tyskland; en kvinna från Tyskland; Tyska är ett västtysklandsspråk som övervägande talas i Centraleuropa. Det är det mest uttalade och medofficiella språket i Tyskland, Österrike, Schweiz, Sydtyrolen (Italien), Tysklands tyskland och Liechtenstein. Ett av världens största språk, tyska är det första språket på cirka 95 miljoner människor världen över och det mest talade modersmålet i Europeiska unionen.
Natasa O. - 8 oktober 2017

1   1

damejeanne


En damejeanne, demijohn eller jimmyjohn är en styv behållare med en typisk kapacitet på 20 till 60 liter. Damedeanner används främst för transport av vätskor, ofta vatten eller kemikalier. De används också för inhemsk fermentering av drycker, ofta öl eller vin. Demejeanne hänvisade ursprungligen till något glasfartyg med en stor kropp och liten nacke, innesluten i korgar. Ordet kommer förmodligen från franska dame-jeanne, bokstavligen "Lady Jane", som en populär appellation; Detta ord bekräftas först i Frankrike på 1700-talet. En alternativ etymologi härleder den från namnet på en persisk stad, Damghan, men det finns inga bevis för detta.
Natasa O. - 8 oktober 2017

1   0

läkemedel


Ett läkemedel är något ämne (förutom mat som ger näringsstöd) som vid inandning, injiceras, rökt, konsumeras, absorberas via en plåstret på huden eller löst under tungan orsakar en fysiologisk förändring i kroppen. I farmakologi är ett äkemedel, även kallat medicin, en kemisk substans som används för att behandla, bota, förebygga eller diagnostisera en sjukdom eller att främja välbefinnande. Traditionellt erhölls läkemedel genom extraktion från medicinska växter, men senare också genom organisk syntes. Läkemedel kan användas i begränsad tid, eller regelbundet för kroniska sjukdomar. Psykoaktiva läkemedel är kemiska ämnen som påverkar funktionen i centrala nervsystemet, förändrar uppfattning, humör eller medvetenhet. De inkluderar alkohol, en depressiv (och en stimulant i små kvantiteter) och stimulanterna nikotin och koffein. Dessa tre är de mest konsumerade psykoaktiva drogerna över hela världen och betraktas också som rekreationsdroger eftersom de används till nytta istället för medicinska ändamål. Andra fritidsdrog inkluderar hallucinogener, opiater och amfetamin, och några av dessa används också i andliga eller religiösa miljöer. Vissa droger kan orsaka missbruk och alla droger kan ha biverkningar.
Natasa O. - 8 oktober 2017

0   0

process


En process är en uppsättning aktiviteter som interagerar för att uppnå ett resultat. Det kan också vara en rättegång. I lag är en rättegång en samling av parter i en tvist, att presentera information (i form av bevis) i en domstol, en formell inställning med behörighet att avgöra fordringar eller tvister. En form av tribunal är en domstol. Tribunalen, som kan förekomma före en domare, en jury eller annan utpekad faktum, syftar till att uppnå en lösning på sin tvist.
Natasa O. - 8 oktober 2017

0   0

smileys


En smiley (ibland kallad bara ett lyckligt ansikte eller leende ansikte) är en stiliserad representation av ett leende humanoid ansikte som är en del av populärkulturen världen över. Den klassiska formen utformad av Harvey Ball 1963 består av en gul cirkel med två svarta prickar som representerar ögon och en svart båge som representerar munnen (☺).På Internet och i andra vanliga textkommunikationskanaler har emoticonformen (ibland även kallad smiley-face-smekmånaden) traditionellt varit mest populär, vanligtvis med hjälp av ett kolon och en rätt parentes för att bilda sekvenser som: ^), :), eller (: som liknar ett leende ansikte när man tittar efter rotation genom 90 grader. "Smiley" används också ibland som en generisk term för något humör. Smiley har refererats i nästan alla delar av västerländsk kultur, inklusive musik, filmer och konst. Smiley har också kopplats i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet.
Natasa O. - 8 oktober 2017

0   0

uppror


angrep mot statsmakten från medborgare i ett land; revolt; Uppror är ett vägran av lydnad eller ordning. Det hänvisar till det öppna motståndet mot en etablerad myndigheters order; Uppror är en grundläggande förändring i politisk makt eller organisatoriska strukturer som sker på en relativt kort tid när befolkningen stiger upp i uppror mot nuvarande myndigheter.
Natasa O. - 8 oktober 2017

0   1

integritet


Integritet är kvalifikationerna att vara ärliga och ha starka moraliska principer; moralisk uppriktighet. Det är i allmänhet ett personligt val att hålla sig till konsekventa moraliska och etiska normer. I etik betraktas integritet av många som ärlighetens och sanningsenligheten eller noggrannheten i sina handlingar. Integritet kan stå i motsats till hyckleri, genom att dömande med integritetsstandarden innebär att det gäller intern konsistens som en dygd och föreslår att parter som innehar uppenbarligen motstridiga värden borde redovisa skillnaden eller ändra deras trosuppfattning. Ordet integritet utvecklades från det latinska adjektivet heltalet, vilket betyder helt eller fullständigt. I detta sammanhang är integritet den inre känslan av "helhet" som härrör från egenskaper som ärlighet och karaktärsförmåga. Som sådan kan man döma att andra "har integritet" i den utsträckning de agerar enligt de värderingar, övertygelser och principer som de hävdar att hålla. Integritet är viktigt för politiker eftersom de är utvalda, utsedda eller valda för att tjäna samhället. För att kunna tjäna får politiker makten att göra, utföra eller kontrollera politik. De har makt att påverka någonting eller någon. Det finns emellertid en risk för att politiker inte kommer att använda denna makt för att tjäna samhället. Aristoteles sade att eftersom härskare har makt, kommer de att frestas att använda den för personlig vinning. Det är viktigt att politiker står emot denna frestelse, och det kräver integritet.
Natasa O. - 8 oktober 2017

0   0

question


engelska ord för fråga; En fråga är ett språkligt uttryck som brukade göra en begäran om information, eller den begäran som gjordes med ett sådant uttryck. Den begärda informationen lämnas i form av ett svar. Frågor har utvecklat en rad användningar som går utöver den enkla framkallandet av information från en annan part. Retoriska frågor, till exempel, används för att göra en punkt och förväntas inte besvaras. Många språk har speciella grammatiska former för frågor (till exempel i engelska meningen "Är du glad?", Inversionen av ämnet du och verbet visar att det är en fråga snarare än ett uttalande). Men frågor kan också ställas utan att använda dessa förhörande grammatiska strukturer - till exempel kan man använda en absolut nödvändighet, som i "Berätta för ditt namn".
Natasa O. - 8 oktober 2017

0   0

frukt


Frukt är det sätt på vilket angiospermer sprider frön. Ätbara frukter har i synnerhet förökats med människors och djurs rörelser i ett symbiotiskt förhållande som ett medel för fröspridning och näring. i själva verket har människor och många djur blivit beroende av frukt som en källa till mat. Följaktligen står frukterna för en betydande del av världens jordbruksproduktion, och vissa (som äpple och granatäpple) har fått stora kulturella och symboliska betydelser. I vanlig språkanvändning betyder "frukt" normalt de köttiga fröförknippade strukturerna hos en växt som är söt eller sur och ätbar i rå tillstånd, såsom äpplen, bananer, druvor, citroner, apelsiner och jordgubbar. Å andra sidan innefattar "frukt" i botanisk användning många strukturer som inte vanligen kallas "frukter", såsom bönor, majskärnor, tomater och vetekorn.
Natasa O. - 8 oktober 2017

0   0

tätort


tätt bebyggt samhälle med minst 200 invånare; En tätort är en mänsklig bosättning med hög befolkningstäthet och infrastruktur för byggd miljö. Tätorten skapas genom urbanisering och kategoriseras av stadsmorfologi som städer, städer, stadsorter eller förorter. I urbanismen kontrasterar begreppet mot landsbygdsområden som byar och byar och stadssociologi eller urbana antropologi kontrasterna med naturmiljön.
Natasa O. - 8 oktober 2017

0   0

vandrare


luffare; vagabond; vandringsman; nomad; person som vandrar; en person som går på landsbygden för nöje; en person som går för långa avstånd, särskilt över landet; person som går eller marscherar ett stort avstånd, särskilt genom landsbygdsområden, för nöje, motion, militär träning eller liknande; en vandrande resenär, vanligtvis över bergiga stigar.
Natasa O. - 8 oktober 2017

0   0

zigenare


Romanen; Zigenare är en traditionellt nomadisk etnisk grupp som lever mestadels i Europa och Amerika och härstammar från de nordliga delarna av det indiska subkontinenten, från de indiska staterna Rajasthan, Haryana, Punjab och Sindh. Romanen är allmänt känd bland engelsktalande personer av exemplariska zigenare (eller gipsier), som vissa anser att det är en följd av dess konnotationer av olaglighet och oegentligheter. De är ett dispergerat folk, men deras mest koncentrerade populationer finns i Europa, särskilt Central-, Östra och Sydeuropa (inklusive Turkiet, Spanien och södra Frankrike). Romanen härstammar i norra Indien och anlände till Mellanvästasien och Europa för omkring 1000 år sedan. De har förknippats med en annan indo-aryansk grupp, Dom-folket: de två grupperna har sagts ha separerat från varandra eller åtminstone att dela en liknande historia.
Natasa O. - 8 oktober 2017

0   0

jitterbug


en nervös person; en snabb dans populär på 1940-talet, framförallt för att svinga musik. Jitterbug är ett slags dans populärt i USA i början av 1900-talet och är förknippat med olika typer av swingdanser som Lindy Hop, Jive och East Coast Swing. Wentworth och Flexner förklarar "jitterbug" som "en som, men inte en musiker, entusiastiskt tycker om eller förstår swingmusik, en swing fan" eller "som ofta dansar för att swing music" eller "en hängiven jitterbug musik och dans, en som följer mode och fäder av jitterbug hängiven ... Att dansa, speciellt till jazz eller swing musik och vanligtvis på ett extremt kraftfullt och atletiskt sätt.
Natasa O. - 8 oktober 2017

0   0

drygt


lite mer än; ungefär; gott och väl; åtminstone; även om ordet drygt används på liknande sätt som ordet ungefär, drygt skiljer sig eftersom det aldrig avser något mindre än vad som anges. något som är drygt en kilogram kan inte vara 900 gr, eftersom det är mindre än en kilo.
Natasa O. - 8 oktober 2017

0   0

medelålder


Medelåldern är åldern bortom ung vuxen ålder men före åldern. Denna tidsperiod i en persons liv kan betecknas som medelålder. Denna tidsperiod har definierats som tiden mellan åldrarna 45-65 år. Många förändringar kan uppstå mellan ung vuxen ålder och detta stadium. Kroppen kan sakta ner och medelåldersna kan bli känsligare för kost, missbruk, stress och vila. Kroniska hälsoproblem kan bli ett problem tillsammans med funktionshinder eller sjukdom. Cirka en centimeter höjd kan gå förlorad per årtionde. Emosionella svar och retrospektion varierar från person till person. Att uppleva en känsla av dödlighet, sorg eller förlust är vanligt vid denna ålder.
Natasa O. - 8 oktober 2017

0   0

trakasserier


Trakasserier täcker ett brett spektrum av beteenden av offensiv karaktär. Det är allmänt förstått som beteende som stör eller stör, och det är karakteristiskt repeterande. I juridisk mening är det beteende som verkar vara störande eller hotande. Sexuella trakasserier refererar till bestående och oönskade sexuella framsteg, vanligtvis på arbetsplatsen, där konsekvenserna av vägran är potentiellt mycket ofördelaktiga för offret. Idag är den mest populära formen av trakasserier online trakasserier. Trakasserier leder flera upprepande obsceniteter och nedsättande kommentarer till specifika individer, som exempelvis fokuserar på målens ras, religion, nationalitet eller sexuell läggning. Detta sker ofta i chattrum, genom nyhetsgrupper och genom att skicka hatar e-post till intresserade parter. Detta kan också innefatta stjälbilder av offret och deras familjer, doktorering av dessa bilder på offensiva sätt och sedan posta dem på sociala medier med sikte på att orsaka känslomässig nöd.
Natasa O. - 8 oktober 2017

0   0

venezuela


Venezuela är en federal republik som ligger på norra kusten av Sydamerika. Det gränsar till Colombia i väster, Brasilien i söder, Guyana i öster, de holländska karibiska ABC-öarna i norr och öarna Trinidad och Tobago i nordost. Venezuela täcker 916.445 km2 (353.841 sq mi) och har över 31 miljoner (31.568.179) invånare. Landet har extremt hög biologisk mångfald och rankas som nummer 7 i världens lista över nationer med flest antal arter.
Natasa O. - 8 oktober 2017

0   0

hälsa


Hälsa är nivån på en levande organisms funktionella och metaboliska effektivitet. Hos människor är det individer eller samhällers förmåga att anpassa sig och självhantera när de står inför fysiska, psykiska, psykiska och sociala förändringar med miljön. Världshälsoorganisationen (WHO) definierade hälsan i sin bredare mening i sin 1948-konstitution som "ett tillstånd av fullständigt fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande och inte bara frånvaro av sjukdom eller svaghet". Denna definition har varit föremål för kontroverser , i synnerhet som saknar operativt värde, tvetydigheten i att utveckla sammanhängande hälsostrategier och på grund av det problem som skapas med ordet "komplett". Andra definitioner har föreslagits, bland annat en ny definition som korrelerar hälsa och personlig tillfredsställelse. I allmänhet är det sammanhang där en individ bor, av stor betydelse för både hans hälsotillstånd och livskvaliteten. Det erkänns alltmer att hälsan bibehålls och förbättras inte bara genom hälsovetenskapens framsteg och tillämpning utan också genom individens och samhällets ansträngningar och intelligenta livsstilsval. Enligt Världshälsoorganisationen innefattar de viktigaste hälsofaktorerna den sociala och ekonomiska miljön, den fysiska miljön och personens individuella egenskaper och beteenden.
Natasa O. - 8 oktober 2017

0   0

byggnad


En byggnad är en struktur med tak och väggar som står mer eller mindre permanent på ett ställe, till exempel ett hus eller en fabrik. Byggnaderna finns i olika storlekar, former och funktioner och har anpassats genom historien för ett brett antal faktorer, från byggmaterial som är tillgängliga, till väderförhållanden, till markpriser, markförhållanden, specifika användningsområden och estetiska skäl. Byggnaderna tjänar flera samhällsbehov - främst som skydd mot väder, säkerhet, bostadsutrymme, integritet, förvaring av ägodelar och bekvämt boende och arbete. En byggnad som ett skydd utgör en fysisk uppdelning av människans livsmiljö (en plats för komfort och säkerhet) och utsidan (en plats som ibland kan vara hård och skadlig).
Natasa O. - 8 oktober 2017

0   0

ekosystem


Ett ekosystem är en gemenskap av levande organismer i samband med de icke-levande komponenterna i deras miljö (saker som luft, vatten och mineraljord), interagera som ett system. Dessa biotiska och abiotiska komponenter betraktas som sammanlänkade genom näringscykler och energiflöden. Eftersom ekosystem definieras av nätverket av interaktioner mellan organismer och mellan organismer och deras miljö kan de vara av vilken storlek som helst, men de omfattar vanligtvis specifika begränsade utrymmen (även om vissa forskare säger att hela planet är ett ekosystem). Ekosystemen styrs både av externa och interna faktorer. Externa faktorer som klimat, modermaterialet som bildar marken och topografi styr den övergripande strukturen i ett ekosystem och hur sakerna fungerar inom det, men påverkas inte själva av ekosystemet. Andra externa faktorer inkluderar tid och potentiell biota.
Natasa O. - 8 oktober 2017

Sida:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10